Skip to main content

Særlige boligordninger

I Næstved Kommune kan du, hvis du opfylder en række særlige krav, blive skrevet op til en af kommunens lejeboliger. Her på siden kan du læse mere om kravene du skal opfylde, samt andre betingelser for opskrivningen.

hus nummer på hus mur

Indhold

  Næstved Kommune råder over en række lejeboliger, og samarbejder med andre boligselskaber om at formidle lejeboliger efter boligsociale kriterier.

  Det betyder, at hvis du er udsat for særlige omstændigheder kan du, gennem kommunen, blive skrevet op til en af disse lejeboliger. Der er dog en række krav du skal opfylde. Her på siden kan du læse nærmere om, hvilke krav der er gældende og, hvordan ordningen fungerer.

  Hvis du vil skrives op efter boligsociale kriterier skal du ringe til Næstved Kommune mellem kl. 10:00 og kl. 12:00 på 55 88 55 88.

  Ring til Næstved Kommune

  Om ventelisten

  Du kan stå på venteliste i 4 måneder. Efter 4 måneder bliver du automatisk slettet, og du skal herefter ansøge på ny, hvis du fortsat er boligsøgende efter denne ordning.

  Hvis du bliver tilbudt bolig, skal du selv betale depositum/indskud. Der er i den forbindelse mulighed for at søge om indskudslån og boligstøtte efter gældende regler.

  Opskrivning til bolig efter boligsociale kriterier

  For at blive skrevet op til en bolig skal du:

  • være folkeregistreret i Næstved Kommune

  • være skrevet op til en lejebolig i et boligselskab

  Derudover skal du opfylde et eller flere af følgende kriterier:

  • du/ I er uden bolig,

  • du/I inden for kort tid er uden bolig, (det skal kunne dokumenteres)

  • du/ I har væsentlige helbredsmæssige problemer, der kan dokumenteres at have sammenhæng med den nuværende bolig,

  • eller der efter forvaltningens vurdering er sket en sådan ændring, at kriterierne for formidling til en almen bolig efter boligsociale kriterier opfyldt

  Ikke gyldige omstændigheder

  Du kan ikke blive skrevet op efter boligsociale kriterier, hvis du

  • har en bolig, men eksempelvis ønsker en billigere, større eller mindre

  • er enlig, men ønsker en lejlighed i stedet for eksempelvis et værelse

  • er ung og ønsker at flytte hjemmefra

  • kommer fra en anden kommune og midlertidigt opholder sig hos familie og bekendte

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)