Gå til hovedindhold
Bolig
Boligstøtte
Lejebolig

Særlige boligordninger

Opfylder du en række særlige kriterier, kan du blive skrevet op til en af Næstved Kommunes lejeboliger.

Indhold

  Hvis du kommer i en akut boligsituation, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt skriver dig op i flere boligselskaber, følger med på de sociale medier, søger på nettet og følger med i lokalpressen.

  Næstved Kommune samarbejder desuden med de lokale almene boligselskaber om udlejning af p.t. hver 4. ledige lejebolig. Det betyder, at kommunen ikke har ledige boliger stående til rådighed. Der skal først ske en fraflytning fra et lejemål, før der kan ske en ny udlejning.

  Næstved Kommune har derfor oprettet en venteliste for borgere, der står i en akut boligsituation.

  Hvis du vil skrives op 

  Der er en række kriterier, du skal opfylde for at kunne stå på kommunens boligliste. Her på siden kan du læse mere om, hvilke kriterier det er, og hvordan ordningen fungerer.

  Hvis du vil skrives op på boliglisten, skal du ringe til Næstved Kommune mellem klokken 10 og 12 på telefon 5588 5588.

  Hvis du ønsker at blive skrevet op til en bolig på kommunens boligliste, skal du opfylde følgende boligsociale kriterier:

  • Du skal have et påtrængende boligproblem kombineret med sociale problemer, som kan afhjælpes helt eller delvist, hvis du får en bolig gennem kommunen
  • Du er ikke selv i stand til at løse dit boligproblem på en rimelig måde. Dette bedømmes ud fra en helhedsvurdering af dine sociale, økonomiske og sundhedsmæssige forhold samt
   familieomstændigheder. Det kan for eksempel være, at du skal flytte ud af et botilbud til egen bolig
  • Du skal kunne klare at bo i en almen bolig og tilpasse dig et almindeligt boligmiljø, eventuelt med støtte
  • Du skal have tilknytning til Næstved Kommune. I administrationens vurdering af din tilknytning til kommunen ses blandt andet på din adressehistorik og dit netværk

  Alle fire ovenstående kriterier skal være opfyldt.

  Du kan stå på ventelisten i seks måneder. Du skal selv huske at ringe til Næstved Kommune for at få forlænget opskrivningen - ellers bliver du automatisk slettet fra ventelisten.

  Hvis du ønsker råd og vejledning med hensyn til boliglisten, eller vil høre, om du er berettiget til at blive skrevet op, skal du ringe til Næstved Kommune på telefon 5588 5588.

  Du kan ikke blive skrevet op på kommunens boligliste ud fra boligsociale kriterier, hvis du:

  • har været udrejst af Danmark, kommet tilbage igen og står uden bolig
  • har en lejlighed, der er for lille til familiens størrelse og ønsker en billigere, større eller mindre bolig
  • skal flytte hjemmefra eller fraflytte studiebolig eller fremleje
  • er boligløs på grund af skilsmisse eller samlivsophør og eventuelt skal have samvær med børn
  • udvider familien i forbindelse med, at borger bliver gift og/eller får flere børn
  • har solgt/opsagt sin bolig uden at have et alternativ

  Kommunen afgør ud fra en individuel og konkret vurdering, om du opfylder kriterierne.

  Hvis du bliver tilbudt en bolig, skal du selv betale beboerindskud. Du har dog mulighed for at søge om indskudslån og boligstøtte.

  Du kan søge boligindskudslån og boligstøtte via borger.dk.

  • Hvis du har helbredsmæssige problemer og grundet fysiske, psykiske eller sociale årsager har behov for en handicapvenlig bolig, skal du kontakte Center for Sundhed og Ældre på telefon 5588 1200. Du skal have et aktuelt behov for en handicapvenlig bolig for at blive bevilget en bolig og komme på venteliste. Du kan læse mere om at søge handicapegnede boliger her.
  • Er din bolig sundhedsskadelig - eksempelvis med skimmelsvamp eller rotter - skal du rette henvendelse til Center for Ejendomme.
  • Er dit boligproblem ikke påtrængende, men forudsigeligt, skal du selv være opmærksom på at søge din nye bolig i god tid og på den måde opnå en bolig et sted, hvor du måske gerne vil bo. Eksempelvis hvis du har boet i et fremlejet eller tidsbegrænset lejemål, flytter fra en studiebolig, har boet hos familie, venner eller i en bolig, som på forhånd kunne siges ikke at være egnet til varig bolig.

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler