Gå til hovedindhold

Skorstensfejning

Vidste du at det er lovpligtigt at få tilset og renset sin skorsten, brændeovn og pejs af en autoriseret skorstensfejermester? Normalt sker dette en gang årligt. Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre tilsyn med skorsten og tilsluttede enheder.

Guld skorsten

Indhold

  Ved opsætning af nye fyringsanlæg eller skorstene skal installationen godkendes af skorstensfejermesteren, inden den tages i brug. Fyringsanlæg kan for eksempel være:

  • centralvarmekedler
  • små kraftvarmeanlæg
  • biobrændselsfyrede anlæg
  • brændeovne
  • pejse

  Fyringsanlæg og skorstene skal overholde kravene i bygningsreglementet samt fabrikantens vejledning for opsætning af anlægget. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til skorstensfejermesteren, inden du køber en ny brændeovn eller lignende.

  Hvis du får et fyringsanlæg, skal du meddele det til kommunen, da denne oplysning skal fremgå af din BBR-meddelelse. Du kan herunder læse mere om BBR og rette i dine oplysninger.

  BBR

  Ved du hvilke oplysninger du skal indberette i BBR? Din BBR-meddelelse indeholder en række oplysninger om din ejendom, som du blandt andet har brug for, når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål.

  Ved opsætning af fyringsanlæg eller skorstene i etage- og erhvervsejendomme skal der sendes en ansøgning af byggearbejde til kommunen, som skal godkende projektet, inden opsætningen må påbegynde. Sammen med ansøgningen skal der - fra ejeren af ejendommen - foreligge tilladelse til opsætningen. Du kan ansøge om nye fyringsanlæg via selvbetjeningen øverst på siden.

  Næstved Kommune har indgået kontrakt med fire skorstensfejermestre om udførelse af skorstensfejning, brandsyn m.v.. Du kan nederst på siden finde kontaktoplysninger på alle skorstensfejermestrene, som arbejder i hvert sit område. Kommunen er geografisk inddelt i fire områder.

  Klik her for at se hvilket distrikt din ejendom er placeret i

  Selvom kommunen er inddelt i 4 distrikter med tilknyttede skorstensfejermestre, er der på frit valg i forhold til at få en anden autoriseret skorstensfejermester til at lave skorstensfejning på din ejendom. Du skal være opmærksom at det dog oftest er dyrere at vælge en anden skorstensfejermester end den, der er tildelt i dit område, da der skal forventes opkrævning af tillæg for kørsel, kørselstid med videre.

  Opkrævning

  Hvis en anden skorstensfejermester skal lave arbejdet, skal det kunne dokumenteres fx ved fremvisning af fakturakopi. Når du har haft besøg af skorstensfejermesteren sker opkrævningen enten direkte fra skorstensfejermesteren eller via ejendomsskattebilletten, hvis skorstensfejermesteren har en aftale med kommunen.

  Røgluftgener

  Skorstene og aftrækssystemer bør altid være højere end bygningens højeste punkt. For at leve op til Miljøbeskyttelseslovens krav bør man ved fastlæggelse af skorstens-/aftrækshøjden, specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tage hensyn til spredningsforholdene - altså turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af omgivende huse samt den fremherskende vindretning i forhold til naboerne.

  Hvis et fyringsanlæg medfører væsentlige røgluftgener for omgivelserne, giver miljøbeskyttelsesloven kommunen mulighed for at kræve, at fyringsanlæg og skorstene/aftrækssystemer eller fyringen ændres, så generne afhjælpes og minimeres. Hvis ulemperne ikke kan afhjælpes, kan kommunen forbyde anvendelse af anlægget.

  De 4 skorstensfejermestre, som Næstved Kommune har kontrakt med, er:

  Distrikt 1
  Jens Otto Brandt
  Industrivej 25, 4230 Skælskør
  Telefon: 5819 1314
  Mobiltelefon: 2048 1314

  Distrikt 2
  Klaus Nielsen 
  Militærvej 15, 4700 Næstved
  Telefon: 5573 3357
  Mobiltelefon: 4087 1223

  Distrikt 3
  Karsten Ellehammer Nielsen 
  Smedevænget 13, 4700 Næstved
  Telefon: 5570 0494
  Mobiltelefon: 3027 2031

  Distrikt 4
  Bo Behrensen
  Lundegårdsvej 22, 4720 Præstø
  Telefon: 5599 1633
  Mobiltelefon: 2343 9733

  Miljøstyrelsen giver fire enkle råd om korrekt fyring:

  • Brug rent og tørt træ.
  • Sørg for rigelig luft.
  • Fyr lidt ad gangen.
  • Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)