Gå til hovedindhold

Kommunalt tilskud til bredbåndspulje

I 2022 er der igen mulighed for at søge midler fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur til bedre bredbånd. Støtten kan søges af sammenslutninger af virksomheder, boliger og sommerhuse. I 2022 er det også muligt at søge bredbåndspuljen for enkeltstående adresser.

Indhold

  Hvordan søger jeg bredbåndspuljen?

  Hvis din adresse er berettiget til at søge bredbåndspuljen, har du modtaget et brev i e-boks fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
  I det brev kan du læse, om du skal søge gennem en sammenslutning, eller du kan søge som en enkelt adresse.

  Du kan læse mere på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.

  Hvem kan søge puljen?

  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur offentliggør hvert år en liste og kort over de adresser i Næstved Kommune, hvor internetforbindelse er maximalt 30 Mbit/s download og/eller 5 Mbit/s upload.
  Hvis du mener, at der er fejl vedrørende din ejendom, skal du gøre indsigelse til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

  Fristen for at gøre indsigelse er den 28. august 2022.

  Hvad skal jeg selv betale?

  Projektets samlede pris afgøres af den aftale, som I laver med en bredbåndsudbyder. Hver husstand / virksomhed / sommerhus, der er med i projektet, skal selv betale minimum kr. 2.000. Bredbåndspuljen giver tilskud pr. adresse, der indgår i projektet.

  Kommunalt tilskud

  Næstved Kommune ønsker at bakke op om, at borgere og virksomheder i kommunen får en bedre internetforbindelse. Derfor kan din sammenslutning eller enkelt adresse også søge om et kommunalt tilskud. I skal udfylde dette ansøgningsskema.

  Se nedenfor for ansøgningsfrist om kommunal støtte afhængigt af, hvilken ordning I søger under.

  Der tildeles 1.000 kr. pr. husstand.

  I skal skrive, om I har fået tilsagn om et kommunalt tilskud, når I søger bredbåndspuljen hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

  Vigtige datoer

  Enkeltstående adresser

  • 13. juli 2022: Frist for tilmelding til annonceringslisten for enkeltstående adresser jf. vejledningen på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.
  • 15. august: Sidste frist for ansøgning af kommunalt tilskud
  • 28. august: Sidste frist for, at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser
  • 1. september 2022: Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2022 - for enkeltstående adresser.

  Sammenslutninger

  • 19. september 2022: Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt for sammenslutninger jf. vejledningen på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.
  • 10. oktober: Sidste frist for ansøgning af kommunalt tilskud
  • 24. oktober 2022: Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2022 for sammenslutninger
  • Medio december: besked om tilsagn eller afslag fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

  Yderligere henvendelser kan ske til Mille Lassen på 2367 7263/ bredbaandspulje@naestved.dk.

  Andre relevante artikler