Gå til hovedindhold

Energirenovering og tilskud

En energirenovering kan være en god måde at fremtidssikre din bolig - både når det gælder komfort og økonomi. Find info om energisparetilskud.

hustage

Indhold

  Energirenovering af boligen kommer ofte før en udskiftning af varmeforsyningen. På den måde skærer man al unødig energiforbrug væk og kan dimensionere den nye varmeforsyning efter det optimerede energibehov. En energirenovering kan derudover øge komforten i hjemmet, give økonomiske besparelser og være en god investering i forbindelse med salg.

  Energistyrelsen har lavet en casebank med en række eksempler på energirenoveringer, som andre danskere har fået gennemført i deres huse. Her finder du både gode og dårlige erfaringer fra andre husejere, suppleret med fotos og fakta om de gennemførte renoveringer lige fra hulmursisolering og renovering af vinduer til udskiftning af varmeforsyning og installationer.

  Har du i stedet brug for en energirådgiver, som kan hjælpe dig med at skabe overblik og prioritere ud fra dine ønsker og behov, så læs mere på Energistyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde kontaktoplysninger på uddannede og godkendte BedreBolig-rådgivere i dit nærområde.

  En bevaringsværdig bygning har et særligt udtryk og er måske bygget af nogle helt særlige materialer, som det både er vigtigt og nødvendigt at kende til, hvis du vil i gang med at energirenovere din bolig. Der er også særlige lovgivningsmæssige forhold, herunder retningslinjer og restriktioner for, hvad du må og ikke må i forhold til udvendig istandsættelse af en bevaringsværdig bygning.

  På Kulturstyrelsens hjemmeside finder du et register over fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Registret indeholder de omkring 9.000 fredede bygninger i Danmark samt 355.000 bevaringsværdige bygninger, hvis bevaringsværdi er blevet vurderet.

  På Næstved Kommunes hjemmeside kan du finde ud af, om der er en lokalplan for netop dit boligområde med eventuelle bestemmelser om fredede og bevaringsværdige bygninger. Se artiklen om lokalplaner nedenfor.

  Når du udskifter din varmekilde eller på anden vis energirenoverer din bolig, kan du få et såkaldt energisparetilskud. Det er et engangstilskud, der beregnes ud fra, hvor mange kilowatt-timer din energiforbedring skaber det første år. Tilskuddet ligger normalt mellem 25 øre og 35 øre pr. sparet kWh, men det kan godt være højere.

  Energisparetilskuddet udbetales af energiselskaberne, og du kan søge tilskuddet fra et hvilket som helst energiselskab. Vær dog opmærksom på, at nogle yder tilskuddet i form af et kontant tilskud, mens andre yder rådgivning.

  Husk at tilskuddet skal søges, inden du går i gang med arbejdet.

  Håndværkerfradraget i 2018-2020 skal blandt andet understøtte den grønne omstilling, skabe øget bæredygtighed og fremme klimaindsatsen.

  Håndværkerfradraget består af et fradrag på 12.500 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og/eller klimatilpasning. Du kan også få tilskud til energirådgivning. Læs mere på SKAT's hjemmeside i linket herunder.