Gå til hovedindhold

Tilgængelighed i Næstved Kommunes bygninger og udearealer

I samarbejde med handicaporganisationerne i tilgængelighedsgruppen arbejder vi for at gøre Næstved Kommune mere tilgængelig for alle. Derfor afsætter kommunen hvert år 450.000 kr. til at forbedre tilgængeligheden i kommunens bygninger og udearealer.

Tilgængelighedsrampe på Næstved Stadion

Indhold

  Forbedringstiltag kan være nye handicaptoiletter, forbedringer af handicaptoiletter, etablering af niveaufri adgange, etablering af automatiske døråbninger, handicaplifte, nye stier, nye handicapparkeringspladser mv. Tiltag der er med til at øge tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger og udearealer.

  Herunder nævnes et udpluk af de projekter der er blevet udført, bliver planlagt eller ønskes udført:
  • Næstved Stadion, handicaplift
  • Socialpædagogisk Center, automatiske døråbninger og gummiramper
  • Tilgængelig natursti ved Ydernæs
  • Rampe på Enø Strand
  • Handicaptoilet i Næstved Bymidte
  • Tilgængelighed ved valgsteder
  • Glumsø Kro, ny fliseindgang til kro og scene
  • Fuglebjerghallen, trappelift
  • Sti ved Frivilligcenteret

  De enkelte forbedringstiltag udvælges i samarbejde og tæt dialog med handicaporganisationerne i den såkaldte tilgængelighedsgruppe. Derefter bliver projekterne prioriteret og politisk godkendt.

  Tilgængelighedspuljen giver udelukkende støtte til nye tilgængelighedstiltag og ikke driften af eksisterende funktioner.

  Forslag modtages løbende på cej@naestved.dk og bliver prioriteret hvert år omkring maj.

  Kontakt

  Center for Ejendomme

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)