Gå til hovedindhold
Bolig
Din ejendom

Vejledning til oprettelse af grundejerforening

Oprettelse af grundejerforeninger i kommunale udstykninger

Grønt skilt med teksten vedtægter

Indhold

  I nogle lokalplaner har kommunen stillet krav om at der skal oprettes en grundejerforening.

  Af lokalplanen fremgår det hvilke arealer som en grundejerforening skal tage ansvar for. Hvis det er en kommunal udstykning vil arealerne blive anlagt af kommunen, men grundejerforeningen skal overtage arealerne bagefter, og så drive dem fremadrettet.

  Typiske opgaver for en grundejerforening kan være at vedligeholde grønne områder eller andre fælles faciliteter.

  Foreningen kan søge bistand fra f.eks. en advokat, hvis der er behov for rådgivning om indholdet af vedtægterne.

  Kommunen skal godkende vedtægterne for grundejerforeningen i områder, hvor der er stillet krav i lokalplanen eller ved et særligt krav fra kommunen. 

  Det er planmyndigheden der godkender vedtægter/vedtægtsændringer. Kommunen skal godkende vedtægterne for at sikre overensstemmelse med lokalplanen eller den tinglyste deklaration samt Planloven.

  Den nyetablerede grundejerforening skal indsende foreningens vedtægter til godkendelse i Center for Plan og Miljø, Peter Hansen, tlf. 5588 5588, E-mail: naestved@naestved.dk.

  Vejledninger til oprettelse af grundejerforeninger:

  Kontakt

  Center for Ejendomme og Indkøb

  Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler