Kommende byggegrunde

Arealer der er udlagt som boligområder, men som p.t. ikke er byggemodnede.

Billede fra Colourbox - hus i grønt

Englebjergvej, Stenstrup - Næstved Syd

Kommende boligudstykning ved Englebjergvej i Næstved i 2022

Attraktive byggegrunde v/ Englebjergvej. Beliggende ml. Præstøvej og Stenstrup, og Dyssegårdsvej/Parkvej og Englebjerg. Området har nærhed til Næstved bykerne, og nem adgang til omfartsvejen i Næstved Syd.

Her er link til lokalplan B33.1-1 som er gældende for et område i Næstved Syd til boliger og offentlige formål.

Deklaration - deklaration vil blive udarbejdet.

Der er p.t. ved at blive foretaget arkæologiske undersøgelser af museet. Vi håber at kunne udbyde grunde i dette område i 2022.

Mere info følger løbende.

Arealer på Parkvej og Torpevænget i Sandved

I Sandved ca. 5 km syd for Fuglebjerg, er der mulighed for byggemodning af i alt 14 parcelhusgrunde – 7 på Parkvej og 7 på Torpevænget. Mellem Parkvej og Torpevænget i lokalplanens delområde A udstykkes et areal på omkring 3.000 m2 til grønt område. Boligområdet støder mod øst op til de åbne marker.

Lige uden for Sandved ligger Skolen i Sandved (Lille Næstved Skole afd. Sandved (0. - 6. klasse) og Grønbrohallen, hvor Sandved Tornemark Idrætsforening har deres base. Legepladsen på Parkvej er under opbygning med helt nye faciliteter for børn i alle aldre. Sandved Børnegård er en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave. Byen lokalforsynes af Let-Køb Sandved og i øvrigt kan nævnes pizzeria, blomsterforretning, mekanikerværksteder mv.

Lokalplan nr. 210 ved Parkvej og Torpevænget i Sandved er gældende for området.

Kvædevænget, Næstved Syd

Nu er der lavet en side vedr. kommende udbud af grunde på Kvædevænget. Se nærmere her.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling - Jura

Telefon: 5588 5030

Send digital post (kræver NemID)

Relevante artikler