Kommende byggegrunde

Arealer der er udlagt som boligområder, men som p.t. ikke er byggemodnede.

20. jan 2020
Billede fra Colourbox - hus i grønt

Indhold

  Vordingborgvej, Stenstrup - Næstved Syd

  Nyt vedr. grundene ved Vordingborgvej

  På Byrådsmødet den 30. juni 2020 blev det godkendt, at en byggemodning nu kan igangsættes.

  Området har fået tildelt navn. Kvædevænget er navnet på det nye boligområde. Og Ved Mejeriet er navnet på det nye erhvervsområde der løber langs Vordingborgvej.

  I løbet af efteråret 2020 vil der blive lavet en ny hjemmeside vedr. Kvædevænget i forhold til boligdelen. Siden vil derefter løbende bliver opdateret.

  __________________________________________________________________________________

  Kommende udstykning i Stenstrup – Vordingborgvej. Forlængelse af boligområdet ved Æble- Pærevænget i Appenæs. Nem adgang til omfartsvejen i Næstved Syd.

  Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/ Vordingborgvej er nu vedtaget.

  Der er igangsat forundersøgelser og forprojektering. Det drejer sig om arkæologiske undersøgelse samt evt. udgravninger, og geotekniske undersøgelser med henblik på byggemodning.

  Næstved Kommune forventer på nuværende tidspunkt at kunne udbyde grundene til salg ultimo 2020.

  Der vil være mulighed for opførelse af ca. 40 parcelhuse og ca. 14 boliger til tæt-lav samt udstykning af 3-4 erhvervsgrunde.

  Grunde til tæt-lav byggeri udbydes som storparceller til firmaer, som så vil stå for byggeri af disse huse.

  Områdets anvendelse - Bilag 1 fra lokalplanen vedr. anvendelse.
  Delområde I - langs Vordingborgvej må kun anvendes til erhverv.
  Delområde II – støjafskærmning i form af jordvold.
  Delområde III – tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse. Forventes udbudt som to storparceller.
  Delområde IV – Parcelhuse eller tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse.
  Parcelhusgrundene udstykkes i en minimum størrelse på 700 kvm. pr. grund.

  Link til udstykningsforslag fra april 2020.

  Deklaration - deklarationer vil blive udarbejdet vedr. byggepligt, tilbageskødning samt grundejerforening.

  Englebjergvej, Stenstrup - Næstved Syd

  En kommende boligudstykning ved Englebjergvej i Næstved.

  Attraktive byggegrunde v/ Englebjergvej. Beliggende ml. Præstøvej og Stenstrup, og Dyssegårdsvej/Parkvej og Englebjerg. Området har nærhed til Næstved bykerne, og nem adgang til omfartsvejen i Næstved Syd.

  Her er link til lokalplan B33.1-1 som er gældende for et område i Næstved Syd til boliger og offentlige formål.

  Deklaration - deklaration vil blive udarbejdet.

  Der er p.t. ved at blive foretaget arkæologiske undersøgelser af museet. Vi håber at kunne udbyde grunde i dette område i 2020/2021.

  Mere info følger løbende.

  Arealer på Parkvej og Torpevænget i Sandved

  I Sandved ca. 5 km syd for Fuglebjerg, er der mulighed for byggemodning af i alt 14 parcelhusgrunde – 7 på Parkvej og 7 på Torpevænget. Mellem Parkvej og Torpevænget i lokalplanens delområde A udstykkes et areal på omkring 3.000 m2 til grønt område. Boligområdet støder mod øst op til de åbne marker.

  Lige uden for Sandved ligger Skolen i Sandved (Lille Næstved Skole afd. Sandved (0. - 6. klasse) og Grønbrohallen, hvor Sandved Tornemark Idrætsforening har deres base. Legepladsen på Parkvej er under opbygning med helt nye faciliteter for børn i alle aldre. Sandved Børnegård er en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave. Byen lokalforsynes af Let-Køb Sandved og i øvrigt kan nævnes pizzeria, blomsterforretning, mekanikerværksteder mv.

  Lokalplan nr. 210 ved Parkvej og Torpevænget i Sandved er gældende for området.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling - Jura

  Telefon: 5588 5030

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler