Skip to main content

Kommende byggegrunde

Arealer der er udlagt som boligområder, men som p.t. ikke er byggemodnede.

Billede fra Colourbox - hus i grønt

Indhold

  Kvædevænget, Næstved Syd

  Nu er der lavet en side vedr. kommende udbud af grunde på Kvædevænget. Se nærmere her.

  Stenlængegårdområdet - etape 1

  Kommende boligudstykning på Stenlængegårdområdet 2021. Området er beliggende i den nordøstlige del af Næstved. De nye vejnavne i etape 1 er Ollebjergs Kvarter og Stenlængegårdens Kvarter.

  Siden vil løbende opdateret. Grundene forventes at kunne blive udbudt ultimo 2021.

  Grundene kan ikke reserveres.

  Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård.

  Uddrag fra Lokalplanen

  Der differentieres mellem følgende boligtyper i lokalplanen:
  1. Etageejendomme (sokkeludstykning)
  2. Rækkehuse (sokkeludstykning + kantzone + fællesareal) (Klassisk rækkehus i 1-2 etager)
  3. Dobbeltrækkehuse (sokkeludstykning + kantzone + fællesareal) (Højt rækkehus i 2-4 etager, med mulighed for både vandrette og lodrette ejendomsskel)
  4. Parcelhus (min. 700 m2) (Klassisk parcelhus)
  5. Punktparcel (min. 400 m2) (Lille parcelhusgrund med høj bebyggelsesprocent)
  6. Dobbeltpunktparcel (min. 2x200 m2) (Mulighed for at lave dobbelthus på en lille grund)

  Oversigt over bebyggelsesprocenter og bygningshøjde

  Særligt boligtype 5 og 6 adskiller sig fra de andre boligtyper, idet disse er helt særlige for Stenlængegård. Udstykningerne er mindre end ellers, men tildeles en tilsvarende høj bebyggelsesprocent. Derved vil man som ejer forsat kunne bygge et hus med en størrelse tilsvarende den klassiske parcelhusudstykning, men med en mindre have. Boligtypen er tilpasningsdygtig og fordrer at husene bygges på et mindre byggefelt med et mindre fodaftryk for derved at bygge i højden (2 etager). Dobbeltpunktparcellen er lavet med inspiration fra kartoffelrækkerne i København og giver mulighed for, at punktparcellerne kan deles og at man kan opføre små men attraktive boligenheder med en høj tæthed.

  Det skal oplyses, at boligtyperne 4, 5 og 6 (parcelhus, punktparcel samt dobbeltpunktparcel) vil blive udbudt via Næstved Kommune.

  Øvrige arealer til boligtyperne 1,2 og 3 (etageejendomme, rækkehuse samt dobbelthuse), som kan ses ovenfor, vil blive udbudt som storparceller til projektudvikling. Det er så op til køberen, at sammensætte området indenfor rammerne af lokalplanen med de muligheder som den giver. Det er derfor ikke muligt at købe disse kategorier som enkeltparceller.

  Rids over Stenlængegårdsområdet - etape 1

  Englebjergvej, Stenstrup - Næstved Syd

  Kommende boligudstykning ved Englebjergvej i Næstved i 2022

  Attraktive byggegrunde v/ Englebjergvej. Beliggende ml. Præstøvej og Stenstrup, og Dyssegårdsvej/Parkvej og Englebjerg. Området har nærhed til Næstved bykerne, og nem adgang til omfartsvejen i Næstved Syd.

  Her er link til lokalplan B33.1-1 som er gældende for et område i Næstved Syd til boliger og offentlige formål.

  Deklaration - deklaration vil blive udarbejdet.

  Der er p.t. ved at blive foretaget arkæologiske undersøgelser af museet. Vi håber at kunne udbyde grunde i dette område i 2022.

  Mere info følger løbende.

  Arealer på Parkvej og Torpevænget i Sandved

  I Sandved ca. 5 km syd for Fuglebjerg, er der mulighed for byggemodning af i alt 14 parcelhusgrunde – 7 på Parkvej og 7 på Torpevænget. Mellem Parkvej og Torpevænget i lokalplanens delområde A udstykkes et areal på omkring 3.000 m2 til grønt område. Boligområdet støder mod øst op til de åbne marker.

  Lige uden for Sandved ligger Skolen i Sandved (Lille Næstved Skole afd. Sandved (0. - 6. klasse) og Grønbrohallen, hvor Sandved Tornemark Idrætsforening har deres base. Legepladsen på Parkvej er under opbygning med helt nye faciliteter for børn i alle aldre. Sandved Børnegård er en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave. Byen lokalforsynes af Let-Køb Sandved og i øvrigt kan nævnes pizzeria, blomsterforretning, mekanikerværksteder mv.

  Lokalplan nr. 210 ved Parkvej og Torpevænget i Sandved er gældende for området.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling - Jura

  Telefon: 5588 5030

  Send digital post (kræver NemID)