Skip to main content

Store solenergianlæg

Næstved Kommune ønsker at bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark, og store solcelleanlæg spiller en stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængigt af fossile brændsler.

Billede af solceller, opstilling på mark

Indhold

  Næstved Kommune ønsker at bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark, og store solcelleanlæg spiller en stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængigt af fossile brændsler. Solvarmeanlæg kan mindske forbruget af fossile brændsler i varmeproduktionen.

  Solceller og solvarme er arealkrævende anlæg. For at behandle ansøgninger om store solcelle- og solvarmeanlæg på mere end 1 ha under hensyntagen til bl.a. byudvikling, natur og landskab, har Næstved Kommune udarbejdet et sæt retningslinjer for placering og udformning af solcelle- og solvarmeanlæg.

  Du kan læse retningslinjerne, ved at klikke her.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)