Gå til hovedindhold

Spildevand i byerne

Sådan håndterer du regnvand på privat- og erhvervsgrunde. Find ud af hvornår der er krav om etablering af fedtudskiller, og få inspiration til faskiner og regnvandsbede.

Tegning af en Faskine til regnvand

Indhold

  Ved at søge på din adresse i søgefeltet ovenfor, kan du finde ud af, hvad der gælder for netop din ejendom.

  Håndtering af regnvand

  Du kan vælge flere forskellige løsninger, når du skal håndtere regnvandet på din egen grund. Her kan du læse om nogle af de mest almindelige løsninger - for eksempel faskine og regnvandsbed.

  Faskine

  En faskine er en nem og praktisk løsning til at aflede regnvand. Faskinen er et hulrum under jorden, som typisk fyldes op med plastkassetter eller sten. Da faskinen ligger under jorden, er den ikke umiddelbart synlig i din have.

  Regnvandsbed

  Et regnvandsbed kan opsamle dit regnvand og samtidig forskønne din have. Regnvandsbedet er i princippet bare en lavning i plænen, der er plantet til med planter, som både kan tåle tør og fugtig jord. Fra regnvandsbedet kan regnvandet langsomt sive ned i jorden.

  Klik her for at se en video af, hvordan et regnvandsbed fungerer

  Nedenfor kan du se en illustration af en faskine og et regnvandsbed.

  Forrige Næste

  Håndtering af regnvand på erhvervsgrunde

  Hvis du skal etablere eller udvide en ny butik, en ny bygning til din landbrugsejendom eller en anden form for erhvervsejendom med store tagflader og/eller befæstede arealer til parkeringspladser, skal du samtidig finde ud af, hvordan du vil aflede regnvandet. Uanset om du vil aflede det til kloak, til et vandløb, nedsive det eller noget helt andet, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Se links nedenfor.

  Ofte vil der være tale om store mængder regnvand, der skal afledes, og det må som udgangspunkt ikke ledes direkte til kloak eller vandløb, men skal forsinkes, så det afledes over længere tid. Desuden kan der være tale om, at vand fra veje og parkeringspladser skal renses, fx i olieudskiller inden afledning.

  Hvis du samtidig søger om byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan give byggetilladelsen, før der er givet tilladelse til afledning af spildevandet.

  I ansøgningen skal du overordnet beskrive projektet og gøre rede for både eksisterende og fremtidige forhold. Du skal blandt andet angive, hvor mange liter vand pr. sekund, du ønsker at aflede, og hvordan du har tænkt dig at forsinke afstrømningen og til hvilket niveau. Desuden skal du oplyse om, hvordan du vil rense regnvandet, hvis der er tale om regnvand fra veje og parkeringspladser.

  Klik her for at ansøge om udledning af spildevand til recipient (vandløb)

  Klik her for at ansøge om udledning af spildevand til kloak 

  Klik her for at ansøge om nedsivning af spildevand

  Afledning af regnvand på egen grund

  Der er flere fordele ved at aflede regnvandet på egen grund. Du kan som virksomhedsejer være med til at begrænse skaderne - både hos dig selv og din nabo, når den kraftige regn sætter ind, hvis regnvandet fra din grund ikke belaster kloaknettet.

  Du kan som udgangspunkt forsinke regnvandet ved hjælp af bassiner og såkaldte flowreguleringer, men det er en god idé at tænke i andre løsninger som fx grønne tage, rabatter, regnvandsbede og faskiner - se afsnit ovenfor. Disse løsninger kan håndtere almindeligt regnvejr og regnskyl. Har du brug for at håndtere skybrud og monsterregn, er bassiner den bedste løsning. De kan ofte udformes, så de falder naturligt ind i omgivelserne.

  Fedtudskiller

  Du skal have en fedtudskiller, hvis din virksomhed er omfattet af én af nedenstående kategorier:

  • Restauranter, kroer, kantiner, hoteller, cateringsfirmaer
  • Fastfood salgssteder, grillbarer og pizzeriaer
  • Bagerier, konditorier, slagterbutikker
  • Plejehjem, bosteder, skoler o.l.
  • Slagterier og levnedsmiddelvirksomheder o.l.

  Klik her for at sende en mail med ansøgning om etablering af fedtudskiller

  Vi stiller en række af krav til fedtudskilleren:

  • Fedtudskilleren skal være CE-mærket
  • Fedtudskilleren skal dimensioneres, så den har en størrelse(liter pr. sekund), der passer til den enkelte virksomheds behov.
  • Efter fedtudskilleren skal der etableres en minimum Ø 425 mm inspektionsbrønd med minimum 150 mm frit faldende stråle, hvorfra der kan udtages spildevandsprøver til analyser.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)