Gå til hovedindhold

Digital Post

Alle borgere over 15 år i Danmark har en digital postkasse til Digital Post. Den skal du bruge, når du skal kommunikere skriftligt med de offentlige myndigheder. Du kan dog blive fritaget for Digital Post, hvis du opfylder en af flere betingelser.

Mand der taster på et tastatur

Indhold

  Der bliver automatisk oprettet en digital postkasse til dig, når du fylder 15 år. Du skal bruge MitID for at læse og sende post på borger.dk eller e-Boks.dk.

  Du får Digital Post, når du

  • er 15 år eller derover,
  • har bopæl i Danmark og
  • har et dansk personnummer.

  Når du fylder 15 år, bliver der automatisk oprettet en digital postkasse til dig. Du skal bruge MitID for at logge på din digital postkasse.

  Hvis du indrejser til Danmark, bliver der automatisk oprette en digital postkasse til dig efter 30 dage. 

  Hvis du ikke kan læse din digitale post, er det vigtigt du søger fritagelse fra Digitale Post fra det offentlige.

  Hvis du ikke kan modtage din post digitalt, kan du blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige. Du skal opfylde mindst en af nedennævnte betingelser for at få fritagelse. Hvis du bliver fritaget betyder det, at du igen får din post på papir.

  Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du

  • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted,
  • har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt,
  • er registreret som udrejst af Danmark,
  • er blevet hjemløs,
  • har sproglige vanskeligheder
  • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe MitID.

  Ønsker du at blive fritaget?

  Du skal møde personligt op i Infocenteret på Næstved Bibliotek og Borgerservice og på bibliotekerne Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø, og udfylde en blanket om fritagelse. Husk at tage legitimation med. 

  Du behøver ikke at bestille tid til hjælp til fritagelse på Næstved Bibliotek, samt bibliotekerne Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. 

  Se åbningstiderne for bibliotekerne her

  Hvis du ikke kan komme selv, kan en anden aflevere blanketten for dig. I det tilfælde skal du bruge en blanket med fuldmagt, som du kan finde på borger.dk. 

  Læs mere og print blanket på borger.dk

   

  Fritagelse fra Digital Post er ikke fritagelse fra digital selvbetjening.

  Der er mange områder, som er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at du skal bruge den digitale ansøgning på det pågældende område. Hvis du har MitID kan du få hjælp til digital selvbetjening. Hvis du ikke har MitID skal du kontakte den myndighed, som du skal søge noget ved. På nogle områder kan Borgerservice hjælpe dig med at få en blanket.

  Du kan give en anden læseadgang til din digitale post, det kan fx. være din ægtefælle eller et familiemedlem.

  Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende, hvis du ikke selv kan tjekke din digitale post. Måske vil du bare gerne have, at din ægtefælle også kan se den. Det kan også være at du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med dine breve fra det offentlige.

  Du opretter læseadgang ved at logge på din digitale postkasse og vælge Menu og Adgange.