Gå til hovedindhold
Digitalpost
Kultur og borgerservice
Borgerservice

Digital post, læseadgang, fuldmagt eller fritagelse

Alle borgere i Danmark over 15 år, modtager post fra offentlige myndigheder digitalt. I digital post kan du modtage og skrive beskeder fra offentlige myndigheder.
Hvis du ikke er i stand til eller ønsker digital post, skal du orientere dig omkring læseadgang, digital fuldmagt eller fritagelse for digital post.

Mand der taster på et tastatur

Indhold

  Sådan hjælper Borgerservice dig

  Du skal møde personligt op i Borgerservice, hvis du har brug for hjælp.

  På Næstved Bibliotek og Borgerservice, skal du ikke bestille tid, men møde op i vores betjente åbningstid:
  Mandag-fredag 10.00-17.00 
  Lørdage 11.00-14.00

  Ønsker du hjælp på vores lokalbiblioteker i Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg eller Korskilde, skal du bestille tid.


  Når du møder op skal du:

  1. Trække et nummer på standeren på Næstved Bibliotek eller registrer din ankomst, hvis du har booket en tid.
  2. Medbringe gyldig legitimation.
  3. Medbringe MitID, hvis du har det.
  4. Medbringe den printede blanket. Hvis ikke du har haft mulighed for at printe blanketten, hjælper vi dig.

  Værd at vide

  Når du fylder 15 år, bliver der automatisk oprettet en digital postkasse til dig. Du skal bruge MitID for at logge på din digital postkasse.

  Du får Digital Post, når du

  • Er 15 år eller derover
  • Har bopæl i Danmark
  • Har et dansk personnummer
  • Når du er indrejst til Danmark, får du automatisk en digital postkasse efter 30 dage

  Hvis du ikke kan kommunikere med det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget fra Digital Post. En fritagelse fra Digital Post gælder det livet ud. Ændrer du mening, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. 

  Det sker, når du bliver fritaget fra Digital Post

  Når du bliver fritaget fra Digital Post, sker der 2 ting.

  1. Du vil modtage posten som almindelig papirpost. 
  2. Du fritages fra krav om at bruge de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeninger.

  Vær opmærksom på, at fritagelse ikke dækker al Digital Post

  Din fritagelse fra Digital Post omfatter ikke:

  • Nogle offentlige myndigheder:
   Disse må på grund af anden lovgivning gerne sende dig beskeder i Digital Post. Det kan fx være lønsedler fra offentlige arbejdsgiver eller beskeder om SU. Den slags post sendes som udgangspunkt kun digitalt. Du kan kontakte afsenderen, hvis du har brug for at modtage post 

  • Post fra virksomheder - fx din bank eller dit forsikringsselskab:
   Disse vil fortsat sende digitalt. Hvis du ikke ønsker at modtage post fra en virksomhed, skal du kontakte den virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med, for at finde en anden løsning. 

  Med Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk. 

  Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via denne løsning, så undersøg altid nærmere, hvordan den myndighed eller området, som du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter.

  Hvis du ikke selv har MitID, eller du har svært ved det digitale, kan din pårørende anmode dig om fuldmagt. For at anvende Digital Fuldmagt skal enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver have MitID. 

  Oprettelse af fuldmagt 

  I løsningen Digital Fuldmagt findes der to muligheder for at oprette fuldmagt:

  1. Hvis du ikke selv har MitID eller har svært ved det digitale, kan den kommende fuldmagtshaver logge på og anmode dig om fuldmagt. Læs mere om at anmode om fuldmagt under ”Hvis du skal hjælpe en anden”.

  2. Du kan afgive fuldmagt til en anden person, som skal hjælpe dig. Dette kræver, at du selv har MitID. Læs mere om at afgive fuldmagt under ”Hvis en anden skal hjælpe dig?"

  En læseadgang gør det muligt for andre, fx et familiemedlem eller en ven, at hjælpe dig med at tjekke din Digital Post fra offentlige myndigheder. 

  Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Det kan fx være en hjælp i situationer hvor:

  • du ikke selv kan tjekke din Digital Post
  • du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se din Digital Post
  • du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med din Digital Post fra det offentlige.

  Dog er det vigtigt at huske, at det fortsat er dit ansvar at læse din Digital Post.