Gå til hovedindhold

Varmetillæg

Varmetillæg er et tilskud, du kan søge til dine varmeudgifter som el, gas, olie og andre former for brændsel.

på billedet ses en termostat

Indhold

  Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter gamle regler (tilkendt førtidspension før 1. januar 2003).

  Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, for eksempel udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

  Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg. For at få varmetillæg skal du derudover have:

  • varmeudgifter over 5.300 kr. (2020) om året som enlig og 7.950 kr. (2020) om året som samlevende,
  • have en tillægsprocent over 0

  Når du søger varmetillæg, skal du vedhæfte dine varmeregnskaber for de seneste tre år. I varmeregnskaberne skal der stå, hvad dine varmeudgifter har været, og hvilke perioder det drejer sig om.

  Hvis du ikke har varmeregnskaber for de seneste tre år, skal du sende de varmeregnskaber, du har eller oplyse dit forventede varmeforbrug.

  Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og udbetaler varmetillæg.

  Læs mere om varmetillæg på borger.dk

  Har du ikke har MitID, kan du bestille tid på Borgerservice eller bibliotekerne i Fuglebjerg, Glumsø og Korskilde. Her kan du møde op til tidsbestillingen.

  Du skal medbringe:

  • Varmeregnskaber for de seneste tre år. I varmeregnskaberne skal der stå, hvad dine varmeudgifter har været, og hvilke perioder det drejer sig om. Hvis du ikke har varmeregnskaber for de seneste tre år, skal du sende de varmeregnskaber du har eller oplyse dit forventede varmeforbrug.
  • Oversigt over dine og samlevers økonomiske forhold og
  • MitID (hvis du har dette).

   

  Links

  Kontakt

  Næstved Bibliotek og Borgerservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post