Gå til hovedindhold

Støtte til veteraner i Næstved Kommune

Er du tidligere udsendt, og har du behov for hjælp i hverdagen, et netværk med andre veteraner eller en personlig samtale? Så er der en række tilbud, du kan få glæde af i Næstved Kommune.

Indhold

  Veteranvideo

  Det kan være svært at komme tilbage til hverdagslivet, når man har været udsendt i international mission. Det kan være, du har psykiske eller fysiske skader, eller at du i det hele taget har svært ved at finde dig til rette i det liv, du vender tilbage til. Det kan påvirke din familie og dine relationer til arbejde og venner.

  Veteranindsatsen dækker bredt 

  I Næstved Kommune er der god hjælp at hente. Vi har en veteranindsats, der dækker bredt over beskæftigelse, sundhed, familie og støtte til udsatte veteraner. Indsatsen varetages af vores veterankoordinator.  

  Herunder kan du læse mere om vores tilbud. Du kan desuden løbende holde dig opdateret på veteranindsatsen i Næstved Kommune ved at følge vores Facebookside.

  Næstved Kommune har ansat en veterankoordinator, der er klædt særligt på til at arbejde med veteraner og deres pårørende. Hun hedder Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir og kan træffes på telefon 5588 6607/2421 2858.

  Du kan også skrive til veteranindsatsen på veteran@naestved.dk. Når du skriver til veteranindsatsen, vil det som udgangspunkt være veterankoordinatoren, du kommer i kontakt med.

  Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir

  Veterankoordinatoren skal sikre en relevant og helhedsorienteret indsats for veteraner, deres familier og pårørende. Som veterankoordinator har Gudrún en vejledende funktion, men hun sagsbehandler ikke og har derfor ikke indflydelse på eller mulighed for at ændre kommunale afgørelser. 

   

  Gudrún kan gå med til relevante samtaler eller møder i kommunen og deltage som støtteperson og være ”et ekstra sæt ører”, der eksempelvis sørger for, at alle aftaler skrives ned. Hun kan hjælpe med at holde overblikket over aftaler og løbende støtte op gennem telefonsamtaler og personlige møder.  

  I Næstved Kommune har vi fokus på sundhed for veteraner. Derfor har veteraner og deres pårørende mulighed for gratis at gå til træning på lukkede hold. Der arrangeres også diverse events for veteraner, deres familier og pårørende.

  Paddleboard, styrketræning og cykelhold

  Paddleboard for veteraner hos Enø Vandsport (i samarbejde med DIF Soldaterprojekt, Safe Zone) er lukket ned over vinteren, men starter igen til foråret.

  Der er styrketræning tirsdage og torsdage klokken 13 på Herlufsholm Idrætscenter, Herlufsholm Allé 233, 4700 Næstved. Træningen foregår enten udendørs på HG Atletikstadion eller indendørs hos HG Fitness.  

  Cykelhold tilbydes hver anden lørdag fra slutningen af september. Der cykles enten på landevejen eller i spinninglokalet hos HG Fitness. 

  Ønsker du yderligere oplysninger, eller vil du tilmelde dig, skal du kontakte veterankoordinator Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir på telefon 24212858. 

  Veteranindsatsen er en indgang til alle veterantilbud i Næstved Kommune. Veterankoordinatoren står klar med hjælp og rådgivning til ledige veteraner i forhold til jobsøgning, hjælpemidler, regler for fleksjob med videre.

  Veteranindsatsen samarbejder med og opsøger virksomheder, som har interesse i at ansætte veteraner. Det drejer sig om alt fra praktik- og afklaringsforløb til ordinære fuldtidsstillinger. Du kan få hjælp til at lede efter den rigtige arbejdsplads, få oversat dit CV til "det civile sprog", få vejledning om jobordning for veteraner og meget andet.

  Der er flere særlige beskæftigelsestilbud for veteraner, og på siderne herunder kan du læse mere om nogle af dem. Du er desuden også altid velkommen til at kontakte veterankoordinatoren for yderligere vejledning.

  Du kan som veteran få et godt og aktivt arbejdsliv på trods af psykiske og fysiske skader. Det er budskabet bag en jobordning, der skal bakke virksomhedsledere op i at kunne byde flere veteraner velkomne.

  Ifølge ordningen kan virksomhedslederne nemlig give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger, ligesom de kan søge om en jobpræmie på 50.000 kroner til virksomheden (dog ikke statslige arbejdsgivere) efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge.

  Jobordningen er blevet besluttet som et led i den danske veteranindsats, hvor Folketinget har vedtaget Lov om jobordning for veteraner.

  Mindst én international mission

  Ordningen omfatter veteraner, der har været udsendt i mindst én international mission. Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at være fast knyttet til arbejdsmarkedet på grund af skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.

  Veterancentret skal senest i forbindelse med ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

  Læs mere her

  Næstved Kommune har et tæt samarbejde med Veterancenteret. Vi har gennem en samarbejdsaftale forpligtet hinanden til, at vi vil gøre en særlig indsats for veteraner og deres pårørende.

  Samtidigt vil vi gøre en særlig indsats for at dyrke og udvikle det gode samarbejde mellem os og jer. Vi vil være ”Fælles om Veteraner”, fælles om den gode veteranindsats.

  Veterancentrets medarbejdere deltager ved samtaler i jobcenterregi, fungerer som støttepersoner for Næstved-borgere i Regionspsykiatrien og uddanner løbende medarbejderne i Næstved Kommune til at arbejde med veteraner.

  Veterancentret er én indgang på veteranområdet og tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende. Veterancentret arbejder for en bred anerkendelse af de danske veteraner. 

  Tilbuddet om støtte til veteraner og pårørende med problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, er livslangt - også selvom udfordringerne først viser sig senere. Veterancentret yder en tværfaglig indsats bygget på viden fra forskning.

  Støtte fra Veterancentret i forbindelse med ledighed 

  Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere arbejder udelukkende med at få veteraner ud i beskæftigelse og uddannelse. De har en stor faglig viden om, hvilke muligheder der er for veteraner på arbejdsmarkedet og kan komme med gode råd, inspiration og støtte i din jobsøgning.

  Beskæftigelsesrådgiverne kan desuden fungere som bisiddere, når du skal til møder på jobcenter eller A-kasse og være dine ekstra ører og skrive referat af mødet.

  Du kan se den fulde beskrivelse af Veterancentrets tilbud på deres hjemmeside. 

  I Næstved Kommune har vi en lang række veteranforeninger, hvor du kan møde andre veteraner og deres pårørende. 

  At Næstved Kommune og Forsvaret er tæt knyttet fornægter sig ikke. Heller ikke i antallet af aktive lokale veteranforeninger, hvor det er muligt at møde andre veteraner og deres pårørende.

  VeteranCafé Næstved

  Er du tidligere udsendt, og har du lyst til at møde veteraner, som du kan vende dine oplevelser med? Eller er du pårørende, der gerne vil dele dine tanker og erfaringer med andre? Så er Næstved Kommunes veterancafé en god mulighed.

  Caféen holder til i lokalerne på Stenlængegård, Østre Ringvej 86, 4700 Næstved. Den holder åbent hver torsdag fra klokken 18.30 til 21.30. Du kan sammen med de frivillige være med til at sætte rammerne for, hvordan caféen skal køre.

  Læs mere på veterancaféens hjemmeside.

  De Blå Baretter i Næstved

  De Blå Baretter er en forening under Danmarks Veteraner, der har til formål at formidle viden om veteranindsatsen, kontakt til tidligere udsendte og skabe opmærksomhed på veteranernes indsats i internationale missioner.  

  Foreningen holder til på Marvede Gamle Skole ved Menstrup, hvor der er lokaler på 1. sal i den gamle skolebygning. Lokalerne er, udover at være et hyggeligt samlingssted, indrettet som et mindre museum, der udstiller en lang række klenodier, som er skænket af tidligere udsendte fra missioner til bl.a. Gaza, Cypern, Congo, Balkan m.fl.

  Udstillingen og de historiske rammer er med til at bevare veteranernes identitet som fredsbevarende- fredsskabende- og krigsveteraner.

  Foreningen har åbent den første onsdag i hver måned fra kl. 19.00 – 22.00, og alle er velkomne til at få en snak omkring udsendelse, foreningens virke, og hvad der ellers rører sig omkring veteranområdet.

  Du kan læse mere om foreningen på deres hjemmeside. 

  Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening

  Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) har mange militærhistoriske køretøjer, som de blandt andet restaurerer, vedligeholder, udstiller, gennemfører kørsel og skydning med.

  Hvis du godt kunne tænke dig at være med, har de normalt skruedag tirsdage i Kalby Ris Anlægget og i det gamle depotområde, som ligger i Fredsskoven. Fredsskoven ligger op til øvelsesterrænet øst for Næstved.

  Læs meget mere på deres hjemmeside.

   

  Næstved Kommune markerer hvert år den 5. september Flagdagen for Danmarks Udsendte ved et større arrangement afholdt i samarbejde med kommunens lokale veteranforeninger i Gl. Ridehus ved Grønnegades Kaserne, Kulturcenter.

  Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet - samt deres pårørende.

  Herunder kan du se programmet for 2022. 

  Veterankortet udstedes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i minimum 28 sammenhængende dage med Forsvaret eller i sammenlagt 28 dage med Beredskabsstyrelsen. Du kan som indehaver af et veterankort bruge det til at legitimere dig som veteran og derigennem modtage anerkendelse for din indsats. 

  Du kan desuden få adgang til rabatter gennem mylogbuy. Det gør du ved at gå ind på www.mylogbuy.dk og oprette en ny bruger ved at skrive firmanavnet, som enten er Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

  I Næstved har lokale veteraner været ekstra aktive for at finde virksomheder, der vil "supporte" veteraner. Derfor kan du på De Blå Baretters hjemmeside, finde en liste over virksomheder, der giver særlige rabatter til veteraner.

  Desuden har hjemmesiden www.veterankortet.dk lavet en samlet oversigt over rabatter, som du kan se her.

  Sådan får du et veterankort

  Alle, der har været udsendt for det danske forsvar siden 1948, har ret til et veterankort. Forsvaret sender halvårligt (februar og august) veterankortet ud til medarbejdere i forbindelse med deres førstegangsudsendelse.

  Du kan også bestille kortet over internettet, hvis du endnu ikke har modtaget det, har mistet det, eller der er en fejl på kortet. 

  Der er en række gode hjemmesider og nyttige apps, hvor du vil kunne læse meget mere i forhold til de udfordringer, som du kan stå med som veteran eller pårørende.


  Veterancentret i Ringsted

  De blå baretter – Næstved & Omegn

  Veteranstøtten – Hotline

  Veterancentrets PTSD FamilieCoach er en smartphone app for pårørende til veteraner med posttraumatisk belastningsreaktion, kontakt veterancentret eller læs mere herom på forsvarets hjemmeside.

   

  Veteranråd Næstved

  I Næstved Kommune er der etableret et veteranråd i forlængelse af veteranstrategien 2021-2024. Rådet består af de fire største veteran- og soldaterforeninger i Næstved Kommune og er oprettet med henblik på at være en koordinerende aktør for veteranindsatsen. 

  Næstved Kommunes veterankoordinator afholder omkring fire møder årligt med veteranrådet, hvor veteranindsatsen drøftes.

  Har du input til Veteranråd Næstved, kan de sendes til veteran@naestved.dk.

  Veteranråd Næstved

  Veteranråd Næstved og borgmester Carsten Rasmussen på rådets etablerende møde den 18. maj 2021.

   

    

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)