Gå til hovedindhold

Støtte til veteraner i Næstved Kommune

Er du tidligere udsendt, og har du behov for hjælp i hverdagen, et netværk med andre veteraner eller en personlig samtale? Så er der en række tilbud, du kan få glæde af i Næstved Kommune.

Indhold

  Veteranvideo

  Det kan være svært at komme tilbage til hverdagslivet, når man har været udsendt.

  Det kan være, du har psykiske eller fysiske skader, eller at du i det hele taget har svært ved at finde dig til rette i det liv, du vender tilbage til. Det kan påvirke din familie og dine relationer til arbejde og venner.

  I Næstved Kommune er der god hjælp at hente. Vi har en veteranindsats, der dækker bredt over beskæftigelse, sundhed, familie og støtte til udsatte veteraner. 

  Herunder kan du læse mere om vores tilbud.

  Du kan løbende holde dig opdateret på veteranindsatsen i Næstved Kommune, ved at følge vores facebookside.

  Veteranindsatsen på facebook

  Læs mere om veteranindsatsen

  Næstved Kommune har ansat en veterankoordinator, der er klædt særligt på til at arbejde med veteraner og deres pårørende. Hun hedder Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir og kan træffes på telefon 5588 6607/2421 2858. 

  Når du skriver til veteranindsatsen, vil det som udgangspunkt være veterankoordinatoren, du kommer i kontakt med. 

  Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir

  Som veterankoordinator har Gudrún en vejledende funktion, men hun sagsbehandler ikke og har derfor ikke mulighed for at ændre kommunale afgørelser. Gudrún kan gå med til samtaler og være ”et ekstra sæt øre”, der eksempelvis sørger for, at alle aftaler skrives ned.

  Veterankoordinatoren kan hjælpe med at holde overblikket over aftaler og løbende støtte op gennem telefonsamtaler og personlige møder. 

  Veteranindsatsen er en indgang til alle veterantilbud i Næstved Kommune, og vi står også klar med hjælp og rådgivning til ledige veteraner i forhold til jobsøgning, hjælpemidler, regler for fleksjob, mv.

  Veteranindsatsen samarbejder med og opsøger virksomheder, som har interesse i at ansætte veteraner. Det drejer sig om alt fra praktik- og afklaringsforløb til ordinære fuldtidsstillinger. Du kan få hjælp til at lede efter den rigtige arbejdsplads, få oversat dit CV til "det civile sprog", få vejledning om jobordning for veteraner og meget andet.

  Der er flere særlige beskæftigelsestilbud for veteraner, og på siderne herunder kan du læse mere om nogle af dem.

  Du er desuden også altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning.

  Du kan som veteran få et godt og aktivt arbejdsliv på trods af psykiske og fysiske skader. Det er budskabet bag en jobordning, der skal bakke virksomhedsledere op i at kunne byde flere veteraner velkomne.

  Ifølge ordningen kan virksomhedslederne nemlig give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger, ligesom de kan søge om en jobpræmie på 50.000 kr. til virksomheden (dog ikke statslige arbejdsgivere) efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge.

  Jobordningen er blevet besluttet, som et led i den danske veteranindsats, hvor Folketinget har vedtaget Lov om jobordning for veteraner.

  Mindst én international mission

  Ordningen omfatter veteraner, der har været udsendt i mindst én international mission. Veteranen skal samtidig, i særlig grad have vanskeligt ved at være fast knyttet til arbejdsmarkedet på grund af skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.

  Veterancentret skal senest i forbindelse med ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

  Læs mere her

  Tilskud til særligt sårbare veteraner i forbindelse med deltagelse i aktiviteter hos anden aktør

  Næstved Kommunes Veteranindsats har mulighed for at yde et tilskud til særligt sårbare veteraner i forbindelse med deltagelse i aktiviteter hos anden aktør.

  Udgifter som dækkes af puljen

  Puljen dækker udgifter til ophold og forløb hos anden aktør, som tilbyder særlige aktiviteter målrettet veteraner eller aktiviteter, som i særlig grad understøtter den enkelte veterans problematikker. Herudover kan udgifter til transport dækkes, hvis transportudgiften på grund af den økonomiske eller personlige byrde, vurderes som værende en barriere for veteranens deltagelse i tilbuddet.

  Deltagelse i forløb hos Veteranhaven falder under denne pulje. Visitationen til Veteranhaven sker gennem sagsbehandler, og der skal ikke indsendes særskilt ansøgning om dette.

  Kriterier for fordeling af tilskud

  Der er tale om en pulje penge, som er afsat under veteranindsatsens samlede budget, og der er i 2021 40.000 kr. i puljen. Pengene bevilliges efter først til mølle-princippet og skal søges i det kalenderår, hvor aktiviteten finder sted.

  Veteranindsatsen forbeholder sig ret til at foretage individuelle vurderinger om, hvorvidt en ansøgning imødekommes helt eller delvis på baggrund af den samlede indsats behov. Dette gøres for at sikre, at flest muligt hjælpes bedst muligt. Ansøgere opfordres samtidig til også at ansøge om anden alternativ finansiering.

  Kriterier for modtagelse af tilskud

  For at kunne få tilskud fra puljen skal ansøgeren have været udsendt i mindst én international mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets område. Veteranen skal samtidig have psykiske eller fysiske skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen. Herudover skal veteranen have fast bopæl i Næstved Kommunen.

  For at en aktivitet kan støttes, så skal den enten forbedre veteranens generelle helbredstilstand eller sikre denne en øget livskvalitet.

  Ansøgning om tilskud

  Ansøgning om tilskud skal ske med sikker mail til Næstved Kommune. Har du brug for hjælp til indsendelse af ansøgningen, så er du velkommen til at skrive til veteranindsatsen på veteran@naestved.dk.

  Ansøgningen skal indeholde en kort motivation for deltagelse i aktiviteten, beskrivelse af den pågældende aktivitet, dokumentation for deltagelse samt opgørelse over udgifter og evt. udfyldt kørselsskema. Deltagergebyr og lignende udbetales direkte til anden aktør efter pågældendes betalingsretningslinjer. Transportudgifter refunderes bagudrettet, når udgiften er afholdt, og udgiften skal dokumenteres med eksempelvis opgørelse fra BroBizz, togbilletter, kørselsskema eller lignende. 

  I Næstved Kommune har vi fokus på sundhed for veteraner. Derfor har veteraner og deres pårørende i Næstved Kommune mulighed for at gå gratis til yoga og paddleboard på lukkede hold. 

   

  Tilmelding, tidspunkter og kontakt

  Paddleboard for veteraner hos Enø Vandsport (i samarbejde med DIF Soldaterprojekt, Safe Zone) starter torsdag den 9. juni klokken 13.30 og vil foregå hver torsdag, indtil sæsonen slutter i efteråret.

  Adressen er Ved Broen 17, 4736 Karrebæksminde. Ønsker du yderligere oplysninger, skal du kontakte veterankoordinator Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir på telefon 24212858.  

  Næstved Kommune har indgået et samarbejde med VeteranHaven om forløb for veteraner, som skal beskrives til rehabiliteringsteam eller lign.

  VeteranHaven er et tilbud til veteraner fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet og humanitære organisationer, der har været udsendt i internationalt arbejde for Danmark og består af en stor naturbyggeplads i Slots Bjergby ved Slagelse.

  Forløbene i VeteranHaven er som udgangspunkt 13 uger og bliver skræddersyet til den enkelt veteran. Fokuset er at kombinere udeliv, frisk luft og fysisk arbejde, med mentorsamtaler og mulighed for at tale med ligesindede.

  Det er sagsbehandler, som gennem Veteranindsatsen, kan henvise til VeteranHaven

   

   

   

  Næstved Kommune har et tæt samarbejde med Veterancenteret. Igennem en samarbejdsaftale, har vi forpligtet hinanden til, at vi vil gøre en særlig indsats for veteraner og deres pårørende.

  Samtidigt vil vi gøre en særlig indsats for at dyrke og udvikle det gode samarbejde mellem os og jer. Vi vil være ”Fælles om Veteraner”, fælles om den gode Veteranindsats.

  Veterancentrets medarbejdere deltager ved samtaler i jobcenterregi, fungerer som støttepersoner for Næstved-borgere i Regionspsykiatrien og uddanner løbende medarbejderne i Næstved Kommune til at arbejde med veteraner.

  Veterancentret er én indgang på veteranområdet og tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende. Veterancentret arbejder for en bred anerkendelse af de danske veteraner. 

  Tilbuddet om støtte til veteraner og pårørende med problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, er livslangt - også selvom udfordringerne først viser sig senere. Veterancentret yder en tværfaglig indsats bygget på viden fra forskning.

  Støtte fra Veterancentret ifm. ledighed 

  Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere arbejder udelukkende med at få veteraner ud i beskæftigelse og uddannelse. De har en stor faglig viden om, hvilke muligheder der er for veteraner på arbejdsmarkedet og kan komme med gode råd, inspiration og støtte i din jobsøgning.

  Beskæftigelsesrådgiverne kan desuden fungere som bisidder, når du skal til møder på jobcenter eller A-kasse og være de være dine ekstra ører og skrive referat af mødet.

  Se fulde beskrivelse af Veterancentrets tilbud på deres hjemmeside

  Læs mere her

  I Næstved Kommune har vi en lang række veteranforeninger, hvor du kan møde andre veteraner og deres pårørende. 

  At Næstved Kommune og Forsvaret er tæt knyttet, fornægter sig ikke. Heller ikke i antallet af aktive lokale veteranforeninger, hvor det er muligt at møde andre veteraner og deres pårørende. 

  VeteranCafé Næstved

  Er du tidligere udsendt, og har du lyst til at møde veteraner, som du kan vende dine oplevelser med? Eller er du pårørende, der gerne vil dele dine tanker og erfaringer med andre?

  Så er Næstved Kommunes veterancafé en god mulighed! Caféen holder til i lokalerne på Stenlængegård, Østre Ringvej 86, 4700 Næstved. Den holder åben hver torsdag fra 18.30 – 21.30. Du kan sammen med de frivillige være med til at sætte rammerne for, hvordan caféen skal køre.

  Veteran Café, Stenlængegård, Østre Ringvej 86, 4700 Næstved

  Læs mere på deres hjemmeside

   

  De Blå Baretter i Næstved

  De Blå Baretter er en forening under Danmarks Veteraner, der har til formål at formidle viden om veteranindsatsen, kontakt til tidligere udsendte og skabe opmærksomhed på veteranernes indsats i internationale missioner.  

  Foreningen holder til på Marvede Gamle Skole ved Menstrup, hvor der er lokaler på 1. sal i den gamle skolebygning. Lokalerne er, udover at være et hyggeligt samlingssted, indrettet som et mindre museum, der udstiller en lang række klenodier, som er skænket af tidligere udsendte fra missioner til bl.a. Gaza, Cypern, Congo, Balkan m.fl.

  Udstillingen og de historiske rammer er med til at bevare veteranernes identitet som fredsbevarende- fredsskabende- og krigsveteraner.

  Foreningen har åbent den første onsdag i hver måned fra kl. 19.00 – 22.00, og alle er velkomne til at få en snak omkring udsendelse, foreningens virke, og hvad der ellers rører sig omkring veteranområdet.

  Læs mere på deres hjemmeside

  Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening

  Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) har mange militærhistoriske køretøjer, som vi bl.a. restaurerer, vedligeholder, udstiller, gennemfører kørsel og skydning med.

  Hvis du godt kunne tænke dig at være med, har de normalt skruedag tirsdage i Kalby Ris Anlægget og i det gamle depotområde som ligger i Fredsskoven. Fredsskoven ligger op til øvelsesterrænet øst for Næstved

  Læs mere på deres hjemmeside

   

  Veterankortet udstedes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i minimum 28 sammenhængende dage med Forsvaret eller i sammenlagt 28 dage med Beredskabsstyrelsen. Du kan som indehaver af et veterankort bruge det til at legitimere dig som veteran og derigennem modtage anerkendelse for din indsats. 

  Du kan desuden få adgang til rabatter gennem mylogbuy. Det gør du ved at gå ind på www.mylogbuy.dk og oprette en ny bruger ved at skrive firmanavnet, som enten er Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

  I Næstved har lokale veteraner været ekstra aktive for at finde virksomheder, der vil "supporte" veteraner. Derfor kan du på De Blå Baretters hjemmeside, finde en liste over virksomheder, der giver særlige rabatter til veteraner.

  Desuden har hjemmesiden www.veterankortet.dk lavet en samlet oversigt over rabatter, som du kan se her

  Sådan får du et veterankort

  Alle, der har været udsendt for det danske forsvar siden 1948, har ret til et veterankort. 

  Forsvaret sender halvårligt (februar og august) veterankortet ud til medarbejdere i forbindelse med deres førstegangsudsendelse. Du kan også bestille kortet over internettet, hvis du endnu ikke har modtaget det, har mistet det, eller der er en fejl på kortet. 

  Der er en række gode hjemmesider og nyttige apps, hvor du vil kunne læse meget mere i forhold til de udfordringer, som du kan stå med som veteran eller pårørende.


  Veterancentret i Ringsted

  De blå baretter – Næstved & Omegn

  Veteranstøtten – Hotline

  Veterancentrets PTSD FamilieCoach er en smartphone app for pårørende til veteraner med posttraumatisk belastningsreaktion, kontakt veterancentret eller læs mere herom på forsvarets hjemmeside.

   

  I Næstved Kommune er der etableret et Veteranråd i forlængelse af Veteranstrategi 2021-2024.

  Rådet består af de fire største veteran- og soldaterforeninger i Næstved Kommune og er oprettet med henblik på at være en koordinerende aktør for veteranindsatsen. Veteranindsatsen er tilknyttet som sekretær og driftsansvarlig.

  Har du input til Veteranråd Næstved, kan de sendes til veteran@naestved.dk 

  Veteranråd Næstved

  Veteranråd Næstved og Borgmester Carsten Rasmussen på rådets etablerende møde d. 18. maj 2021.

   

    

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)