Gå til hovedindhold

Glumsø Erhvervspark, 4171 Glumsø

Erhvervsområde på ca. 6.600 kvm. med god beliggenhed sælges. Arealet ligger i den nordlige udkant af Glumsø og med god forbindelse mod Ringsted.

Indhold

  Et mindre erhvervsareal på ca. 6.600 m2 - matrikelnummer 16bx, Glumsø By, Glumsø, Glumsø Erhvervspark 10 i Glumsø. Området er ikke udstykket i parceller, men udstykning vil så vidt muligt ske efter købers ønske til grundstørrelse og beliggenhed. Kan så vidt muligt udstykkes efter købers ønske.

  Grundstørrelsen skal være mindst 2.000 m² og med en mindste facadebredde på 30 m.

  Billede af erhvervsgrund til salg. Glumsø Erhvervspark 10, Glumsø

  Mindstepris: 110 kr. pr. første 1.000 m2, derefter kr. 50 pr. m2 eksklusiv moms.

  Mindsteareal er 2.000 m2 jf. lokalplanen.

  Inkluderet i grundprisen er:

  Vejadgang og vejbelysning

  Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.

  Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved.

  Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for, at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på grunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 396 af 3. marts 2021. 

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler