Gå til hovedindhold

Kommende erhvervsgrunde

Arealer der er udlagt som erhvervsområder, men som p.t. ikke er færdig byggemodnede.

Byggemodningsproces
 • Læs op

Indhold

  Nye erhvervsarealer ved Vordingborgvej - Ved Mejeriet, 4700 Næstved

  Med den nye omfartsvej, Ring Syd, og etablering af ny rundkørsel ved Vordingborgvej er der skabt mulighed for udvikling af et nyt erhvervsområde i den sydlige del af Næstved by ved Appenæs.

  Det nye erhvervsområde langs Vordingborg får vejnavnet Ved Mejeriet. Der er mulighed for udstykning af 3-4 erhvervsgrunde.

  Området ligger på et landbrugsareal mellem boligområdet Æble- og Pærevænget og Vordingborgvej.

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et område til erhvervsformål langs med Vordingborgvej med mulighed for at etablere virksomheder i virksomhedsklasse 1-4.

  Grundene forventes at kunne komme i offentligt udbud omkring medio april 2021. De sælges med sædvanlige vilkår med to års byggepligt.

  Grundene kan ikke reserveres.

  Se udstykningsplan fra 15.2.21 med parcelnumre i stort format.

  Området hører under lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/
  Vordingborgvej

  Områdets anvendelse - Bilag 1 fra lokalplanen vedr. anvendelse.
  Delområde I - langs Vordingborgvej må kun anvendes til erhverv.
  Delområde II – støjafskærmning i form af jordvold.

  Bebyggelse i delområde I må højst opføres i 2 etager med en maks. højde på 8,5 m. til tagryg.

  Bebyggelsens samlede rumfang må højst udgøre 3 m3 pr. m2 af grundens areal, og højest 50% af grundens areal må bebygges.

  Der skal være 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv.

  Deklaration - deklarationer vil blive udarbejdet vedr. byggepligt, tilbageskødning samt grundejerforening.

  Salgsoplysninger:

  Salgspris 200 kr. ekskl. moms for de første 1.000 m2, derefter 150 kr. ekskl. moms pr. m2. Salgsprisen er ekskl. tilslutningsbidrag.

  Yderligere salgsvilkår vil løbende blive lagt på hjemmesiden i takt med byggemodningen.

  Vedr. varmeforsyning kan det oplyses, at området er udlagt til individuel opvarmning.

  Bygningsopvarmning skal baseres på vedvarende energi jf. bygningsreglementet §293.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020