Gå til hovedindhold
Byggeri
Erhvervsgrunde
Erhverv

Kommende erhvervsgrunde og erhvervsejendomme

Arealer der er udlagt som erhvervsområder, men som p.t. ikke er færdig byggemodnede samt evt. kommunale ejendomme som kommer til salg.

Byggemodningsproces

Indhold

  Øverup Krog

  Næstved Kommune er i gang med at udarbejde en lokalplan for et erhvervsområde til tung industri (miljøklasse 3-6) på Øverup Krog (lokalplan 085).

  Næstved Kommune forventer at udbyde erhvervsarealer på Øverup Krog til salg ved et offentligt udbud, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

  Du kan abonnere på nyheder omkring et kommende udbud af disse arealer ved at abonnere på denne hjemmeside. Det vil også her blive offentliggjort, når udbudsprocessen går i gang og indenfor hvilken frist, man kan afgive købstilbud.

  Kort over kommende erhvervsareal ved Øverup krog i Næstved

  Kort med markering af kommende erhvervsområde ved Øverup Krog i Næstved

  Erhvervsområde i Stenlængegård

  Der udlægges areal på omkring 8.000 kvm. til et mindre erhvervskvarter i områdets nordvestlige hjørne ud mod Østre Ringvej. Området disponeres så fremtidige erhvervsdrivende har synlighed ud mod vejen.

  Området klassificeres som et type A erhvervsområde og må anvendes til kontor og serviceerhverv i form af by integrerbare virksomheder som hotel og restaurant, liberale erhverv og anden videnservice, privat service, ejendomsadministration og lignende, forskning og udvikling, offentlig administration, forsvar, politi og retsvæsen, undervisning, sundhed, offentlige og private institutioner, kulturelle institutioner, sport, forlystelsesparker og andre fritidsanlæg samt organisationer og foreninger.

  Arealet vil blive udbudt som en storparcel med en bebyggelsesprocent på 60, og det forventes udbudt primo 2024.

  Lokalplan083.1 første byggeretsgivende etape i Stenlængegård 

  Erhvervsareal ved Stenlængegård

  Kontakt

  Center for Ejendomme og indkøb

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler