Gå til hovedindhold

FUS - Fællesudbud Sjælland

Udover de udbud som Næstved Kommune selv varetager, indgår vi også i indkøbsfællesskabet FUS (Fællesudbud Sjælland) og benytter aftaler, som er indgået af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice).

Indhold

  FUS - logo

  Fællesudbud Sjælland (FUS)

  er et mangeårigt indkøbsfællesskab mellem 16 af de 17 kommuner i Region Sjælland.

  Udover de udbud, som Næstved Kommune selv varetager, indgår vi også i indkøbsfællesskabet FUS, hvor vi indgår aftaler sammen med andre sjællandske kommuner.

  Det primære formål med FUS er at optimere kommunernes indkøb ved udbud af større volumen og deling af ressourcer, så vi kan opnå bedre priser og lavere omkostninger.

  Formål med indkøbssamarbejdet

  At der på kort sigt gennem et mere systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser vil kunne opnås rationaliseringsgevinster i form af bedre priser og øvrige betingelser fra leverandørerne.

  At der på længere sigt gennem en specialiseret arbejdsdeling vil kunne opnås specialiseringsgevinster og gennemføres flere fælles udbud med heraf følgende stordriftsfordele, hvor de deltagende kommuner - udover at opnå bedre priser og aftalevilkår - i øvrigt sikres en fremtidig god kvalitet, nyere teknologi og effektivitet i forhold til den kommunale opgavevaretagelse. Herved kan indkøbsfunktionerne være med til at sikre det økonomiske råderum for de politiske prioriteringer, således at kommunerne også i fremtiden fremstår som dynamiske og professionelle offentlige organisationer.

  Fokus på e-handel.

   

  FUS består af 16 kommuner

  Faxe Kommune
  Greve Kommune
  Guldborgsund Kommune
  Holbæk Kommune
  Kalundborg Kommune
  Køge Kommune
  Lejre Kommune
  Næstved Kommune
  Odsherred Kommune
  Ringsted Kommune
  Roskilde Kommune
  Slagelse Kommune
  Solrød Kommune
  Sorø Kommune
  Stevns Kommune
  Vordingborg Kommune

  SKI - logo

  SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice)

  SKI udbyder en række forpligtende og uforpligtende indkøbsaftaler på tværs af kommunerne. Ved at samle indkøb på tværs af det offentlige opnår vi større besparelser og bedre betingelser.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Udbud og indkøb

  Telefon: 5588 5500

  Email: faellesindkoeb@naestved.dk