Gå til hovedindhold

Social Pris

Næstved Kommune uddeler hvert år Social Pris. Prisen tildeles socialt ansvarlige virksomheder, der gør en særlig indsats for at hjælpe folk i arbejde.

Logo for Social Pris Næstved

Indhold

  Næstved Kommune ønsker med Social Pris at hylde og takke de virksomheder, der passer på deres medarbejdere og som gør noget ekstra ved at tage et særligt socialt ansvar og give en håndsrækning til de borgere, der står uden for arbejdsmarkedet.

  I de fleste virksomheder er medarbejderne omdrejningspunktet for den gode forretning. Derfor sætter vi i 2022 særligt fokus på FN’s verdensmål om socialt ansvar. 

  Prisen uddeles næste gang onsdag den 12. oktober 2022 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne. 

  Sidste års vindere af Social Pris

  I 2021 var 41 virksomheder indstillet til prisen, som går til én offentlig og én privat virksomhed. Vinderne blev Dagtilbud ØST og Arkil A/S. Nedenfor kan du blive klogere på, hvorfor netop de to virksomheder løb med prisen i 2021.

  På billedet ses afdelingschef for Arkil i Næstved, Claus Haxgart, kunsthåndværker og skaber af årets socialpris, Dennis Bossen og områdeleder i Dagtilbud ØST, Elise Dittmann. 

  Herunder kan du lære mere om, hvordan sidste års vindere tager et særligt socialt ansvar

  Dagtilbud område Øst, med Elise Dittmann som områdeleder, yder et stort socialt ansvar og samarbejde med Næstved Jobcenter. Dagtilbud område Øst består af både administration og institutioner, som hjælper aktivitetsparate borgere med afklaring og udvikling af arbejdsevnen indenfor alle funktioner. 

  Virksomhedspraktikken, puljefleksjobbet eller ansættelsen udformes helt specifik til den enkelte borger, både indenfor interesseområde, kompetencer og skånebehov. Der er altid mulighed for at tilpasse tilknytningen i den enkelte institution, så det kommer den enkelte borger til gode. 

  Både områdeleder Elise Dittmann, de daglige ledere og alle de ansatte yder en særlig indsats for at skabe et godt og trygt miljø for vores borgere. Så trygt et miljø, at der er størst mulighed for progression, og borgeren derved opnår både en personlig, social og faglig udvikling i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

  Hele Dagligtilbud område Øst rummer selv de borgere som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Her formår de at støtte, vejlede og udvikle borgerne, så de opbygger en selvtillid og tro på egne evner - og tro på, at de har værdi til at indgå på arbejdsmarkedet igen. 

  Effekten af Dagtilbud område Østs sociale ansvar er afklaring, udvikling og ansættelser.

  Derfor løber Dagtilbud område Øst med prisen som Næstveds mest socialt ansvarlige offentlige virksomhed i 2021. 

  Virksomheden er dedikerede i arbejdet med at hjælpe unge mennesker på arbejdsmarkedet. 

  De tager rollen som læreplads meget seriøst og har både virksomhedspraktikanter, EGU-elever, lærlinge og voksenelever. De afsætter tid og ressourcer til at planlægge gode forløb og uddannelsesplaner. Der er stor bredde, i forhold til hvilke type unge, de ansætter og en ligelig kønsfordeling.

  Virksomheden har en ordblindeordning til alle medarbejdere. Derudover har alle lærlinge en mentor, og virksomheden prioriterer også at ansætte voksenlærlinge. De kan dermed rumme en meget bred gruppe af unge og er med til at sikre arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. 

  Arkil deltager desuden aktivt i at skabe bedre muligheder indenfor deres fagområder og deltager i netværksarbejde og faglige fora.

  De er rigtig gode til at tage sig af unge mennesker og finde en balance i at skabe god læring ud fra individuelle planer.

  Virksomheden er med til sikre arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked og ansætter blandt andet en stor del af deres EGU-elever i ordinære ansættelser.

  Ovenstående indstilling betød, at Arkil A/S løber med prisen som Næstveds mest socialt ansvarlige private virksomhed i 2021.

  Virksomheder, som var indstillet i 2021

  Se en liste over offentlige og private virksomheder, som alle var indstillet til Social Pris 2021.

  • Center for Socialt Udsatte Næstved
  • Dagtilbud område ØST
  • Distrikt ØST – Kildemarkcenteret
  • EUC Sjælland (Bygningstjenesten)
  • Hammer Kirke
  • Kobberbakkeskolen afd. Parkvej
  • Næstved Sociale Virksomhed, Marskvej 78
  • Plejecenteret Helgesvej
  • Tappernøje Dagskole
  • Tybjerg Privatskole
  • Anzet A/S
  • HFS Group
  • Nimatic ApS
  • Fakta 0478 – Præstøvej
  • Forenede Service
  • Kongebryg
  • Meny Østergade 16-18
  • Mammut Work Wear
  • Profilbutikken
  • 1000 DOTS – S. Hansen Produktion A/S
  • Jeff & Co Group ApS
  • Rema 1000 (Trompetvej 61)
  • Remondis
  • Bilka Næstved
  • Mustafa og Sønner
  • Bedemand Pernille Wolder
  • Lissi Estrup, Klinik for selvudvikling
  • Byg med Respekt Murermester
  • Parkens Sandwich
  • McDonald’s Blegdammen (Beierholm Foods – Næstved 2 ApS)
  • McDonald’s Gammel Holstedvej (Beierholm Foods – Næstved 1 ApS)
  • Den Skaldede Maler
  • Arkil A/S og Arkil A/S – Asfalt
  • Bauhaus
  • Rema 1000 (Grønlandsvej 28)
  • Senior Erhverv Sydsjælland
  • SDS – Service Division Sjælland
  • Børge Jakobsen og Søn A/S
  • Semler Agro A/S
  • Nettofoder.dk
  • Herlufsholm Idrætscenter

  Tidligere vindere af Social Pris

  Stort tillykke til AffaldPlus og Remondis, der vandt Social Pris 2019. 

  I alt har 48 virksomheder var indstillet til den lokale pris, som Jobcentret hvert år uddeler til en privat og offentlig virksomhed, der gør en særlig indsats for at hjælpe folk i arbejde. I 2019 blev prisen uddelt tirsdag 5. november på Rønnebæksholm.

  Læs, hvad de to vinder-virksomheder helt konkret har gjort her: 

  Affaldplus

  Der udvises stor menneskelig forståelse og evnen til at se ud over den enkelte borgers forskellighed, der vendes til noget unikt og ses som kompetencer frem for begrænsninger.

  Virksomheden belønner ligeledes borgere, der udviser initiativ og mødestabilitet. Løntimer bliver hurtigt inkorporeret i virksomheden som et aktivt redskab til at skabe et tilhørsforhold til borgerne. Virksomheden ser potentialet i den enkelte borger uafhængig af fysiske/ psykiske udfordringer. Ligesom virksomheden motiverer og giver ansvar i takt med, at borgeren er klar. Der arbejdes bevidst med at udvikle et positivt og forsvarligt arbejdsmiljø.

  Remondis

  Virksomheden har siden efteråret 2018 spillet en stor og vigtig rolle i forbindelse med etablering af ”47 Netværk”. ”47 Netværk” er en ny måde at tænke beskæftigelsesindsatsen på, hvor virksomheder og jobcenter sammen tager et forpligtende socialt ansvar. 

  Virksomheden har siddet i arbejdsgruppen og dedikeret et stort antal mandetimer til idéudvikling og projektplanlægning. Virksomheden tager et stort socialt ansvar og hjælper borgerne videre ud på arbejdsmarkedet. Deltagelsen og engagementet i ”47 Netværk” går langt ud over den forpligtigelse, en virksomhed normalt tager i udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Virksomheden har både på et strategisk og et menneskeligt plan taget et kæmpe stort socialt ansvar.

  Resultatet af samarbejdet er ikke kun en stærk samarbejdsflade og gode input til projektet. Ud af de fem praktikanter, der indtil videre er opstartet i virksomheden, er fire overgået eller ved at overgå til ordinære timer. 

  Private virksomheder der var indstillet:

  Post Nord Distributionscenter i Næstved, Sydsjællands Golfklub Mogenstrup, Blomstertrylleriet, Rema 1000 (Parkvej 140), Abel+, Remondis, DEKRA AMU Center Hovedstaden, Bilka, Mammut Work Wear, Ragn Sells, Nimatic, Fensmark Trailer, Scanseason, Coop Kvickly (Næstved), Niels Petersen Automobiler, Næstved Flisecenter, Tintshop, Kirppu Aps, Solgaven, Tybjerg Privatskole, Tappernøje Dagskole, Gavnø Fonden, Engbork, Næstved Pulverlakering, Supeo, Senior Erhverv Sydsjælland, Meny (Østergade), El og Teknik (A&O Carstensen), EWH BioProduction ApS, Bauhaus (Næstved), Askov Ridecenter, Herlufsholm Kostskole (Linnedstuen) og Skandinavisk Gravør Industri.

  Offentlige virksomheder der var indstillet:

  Affald Plusbyg (Genanvendeligt byggemateriale), Center for Dagtilbud og Skole (område Øst), ZBC-SOSU-kursus afdelingen, VISP, EUC SJ Bygnings tjenesten, Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg og afd. Karrebæk, Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning, Kildemarksskolen og Kalbyrisskolen, Holmegaard skolen, afd. Toksværd, Holmegaard Skolen – administrationen, Næstved Hoved Bibliotek, Kobberbakkeskolen, Distrikt Øst (Munkebo), Center for Sundhed og Ældre og Distrikt Øst (Kildemarkscenter).   

  EUC Kantine på Jagtvej og Malervænget samt Fensmark Brugsforening vandt Social pris Næstved 2018.

  De indstillede virksomheder til Social pris 2018:

  Private virksomheder:

  Skandinavisk Gravør Industri, Johs. Clausen, Netto Industrivej - Herlufmagle, Fensmark Trailer, Næstved Flisecenter, ProfilButikken - Industrivej 1, Semler Argo, Stenstrup Maskinfabrik, Coop Kvickly Næstved, Troldeslottet, Min Købmand Menstrup, A&O Carstensen, Fensmark Brugsforening, Rema 1000, Erantisvej, Krudtuglerne, Herlufsholms Idrætscenter, Malermester Hans Larsen, Nimatic ApS, Cirkel K - Havnegade, Au2parts, Netto, SuperBrugsen - Fuglebjerg, Smålandshavet Kursuscenter, Bilka og McDonalds.

  Offentlige virksomheder:

  Center for Neuropædagogik, Stjernehøjen Mogenstrup, Kornblomsten, Distrikt Øst - Kildemarkscentret, Lille Næstved Skole, Center for dagtilbud øst, VUC Storstrøm, Afd. Næstved, Næstved Sociale Virksomhed - NSV og EUC Kantine Malervænget + Jagtvej.

   

  Stort tillykke til de to vindere af Social Pris 2017, der torsdag 21. september blev uddelt til Koncern Service Næstved i Region Sjælland og til Rugvænget Smørrebrød.

  De indstillede virksomheder i 2017

  Kvickly, Arkil, Stål & Design, Rugvænget Smørrebrød, Reiken & Nielsen ApS, SDS – rengøring, Wengberg Møbler, Bauhaus Næstved, Sydsjællands Golfklub, Fladsåskolen, Howden Axial Fans, Mammut Workwear, A&O Carstensen, Ardagh Glass Holmegaard, Center for dagtilbud og skole område øst, McDonald’s Næstved, Gahrn-Jensen, Næstved Netavis, Bilka, Blomstertrylleriet, Reiling Glasrecycling ApS, Senobis, Solgaven, Arkil A/S Asfalt, Ældrecenter Birkevang, Alfehuset/ Svend Gønge, ZBC Handelsskolevej, Koncernservice Næstved Region Sjælland, Smålandshavet, Eddie’s kød, Politiet, Aldi.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)