Skip to main content

Temamøder

Fritidsudvalget arrangere hvert år en række gratis temamøder for frivillige ildsjæle.

Indhold

  Temamøder

  Hele foreningslivet er påvirket af Corona, og det er svært at gennemføre aktiviteter, som vi plejer. Det giver mulighed for at tænke i nye baner, udvikle nye ideer for fremtiden og være klar, når det igen er muligt at mødes fysisk og være mange sammen. For nogle foreninger betyder det også, at batterierne er helt flade, de frivillige er gået i dvale - og det kan virke uoverskueligt at komme i gang igen. Med forårets tre temamøder er det Fritidsudvalgets hensigt at give inspiration til det frivillige arbejde, så vi i vores foreninger prøver at ruste os selv til fremtiden.

  Temamøderne gennemføres online på Zoom, og skulle det pludseligt blive muligt at mødes fysisk, hører I om det fra os.

  Sådan bruger i zoom til at holde fællesskabet ved lige i jeres forening.

  Tirsdag den 23. februar kl. 18.30 - 20.30

  Hold fællesskabet ved lige i jeres forening - også selv om I ikke må mødes fysisk.

  Zoom er blevet en kendt digital platform for mange under corona og Zoom kan også bruges til at holde kontakten til medlemmerne ved lige med fx onlinetræning, bingo eller fælles spisning.

  På dette online temamøde er målet at du bliver klædt på til selv at være vært for et online møde, træning eller en omgang sociale hygge i din forening.

  Du vil blive introduceret til:

  • Hvordan man sætter et møde, en træning eller en social begivenhed op på Zoom
  • En trin for trin guide til at oprette en Zoom konto til foreningen, som enten kan være gratis eller med et abonnement, som giver flere muligheder
  • Hvordan man strukturerer og styrer et virtuelt møde, træning eller begivenhed så deltagerne er med og bliver inddraget.

  Derudover vil du få inspiration fra andre foreninger til hvad man kan mødes om online og vi vil afprøve et par aktive øvelser sammen.

  Oplæsholdere:
  Martin Sørensen og Signe Nyby

  Tilmeld dig her

  Få styr på Næstved Kommunes puljer og kasserens opgaver

  Torsdag den 18. marts kl. 18.30 - 20.30

  Er du foreningens nye kasserer eller har hele bestyrelsen brug for indblik i de mange opgaver som ligger inden for kasserenes område? Så vil dette temamøde være noget for jer.

  Find ud af hvordan i kan fordele kassererens opgaver mellem jer og bliv klogere på mulighederne i digitale medlemssystemer, så rollen som kasserer i foreningen bliver lettere at gå til.

  På temamødet vil blandt andet få viden om persondataloven, budget og regnskab, digitale medlemssystemer, som kan holde styr på foreningens medlemsadministration og betalinger og meget mere. 
  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

  Derudover vil du blive opdateret på Næstved Kommunes tilskud og deadlines og hører om muligheder for økonomisk støtte til fx kontingent til udsatte børn og unge gennem Broen Danmark. 

  Deltagermateriale og opslagsværk fremsendes elektronisk før temamødet. 
  Orienter dig allerede nu i Næstved Kommunes puljer og tilskud: Tilskud til folkeoplysende foreninger.

  Oplægsholdere: Margit Bak Grønnegaard, fritidskonsulent Næstved Kommune og Bent Pedersen, revisor.

  Tilmeld dig her

  Skab et trygt fritidsliv for børn og unge og håndter situationer, hvor grænser overskrides

  Mandag den 3. maj kl. 18.30 - 20.30

  Til dette temamøde vil du få viden om, hvordan man som forening kan arbejde med at forebygge grænseoverskridende adfærd, hvordan man kan opdage tegn på fx overgreb, og endelig hvordan man skal handle, hvis man får mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb.

  På temamødet vil vi få en introduktion til det "Næstved Kommunes beredskab mod overgreb" og der bliver sat et særligt fokus på:

  • Hvordan I som forening kan være med til at forebygge overgreb mod børn og unge
  • Hvordan I skal handle, hvis I får mistanke eller viden om, at et barn eller en ung i foreningen udsættes for overgreb
  • Hvordan Næstved Kommune kan understøtte jeres arbejde

  Med afsæt i konkrete cases vil der blive lagt op til drøftelse af forskellige situationer og dilemmaer. Blive inspireret allerede nu på: Når grænser brydes - når grænsen brydes

  En samværspolitik kan være et af redskaberne til at forebygge grænseoverskridende adfærd når vi mødes fysisk eller online i foreningen. På temamødet vil du blive introduceret til en guide for, hvordan foreningen i fællesskab kan udarbejde en samværspolitik. Desuden vil Ole Hansen sørge for at I bliver klædt på til at kommunikere de retningslinjer I beslutter i foreningen.

  Oplægsholdere: Lars-Bo Hansen, Center for Børn og Unge i Næstved Kommune og Ole Hansen, formand for Næstved Idræts Union og medlem af Fritidsudvalget i Næstved.

  Temamødet afholdes på Zoom eller fysisk på Sydbyskolen, hvis det kan lade sig gøre efter gældende corona restriktioner og med live-streaming, for dem der evt. ikke kan møde op fysisk.

  Tilmeld dig her

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)