Kommunens kunst

Næstved Kommune har en kunstsamling, som alle har adgang til at besigtige eller låne af.

27. feb 2020
Skulpturen Slattenpatten, udført af Bjørn Nørgaard

På hjemmesiden Kunst i Næstved kan du finde information om Næstved Kommunes kunst. Siden findes også som app, hvor du både kan læse om de forskellige værker og finde byvandringer med poster ved seværdige kunstværker. Find appen i App Store og Google Play.

Besøg Kunst i Næstved

Indkøb af kunst

Kultur- og Demokratiudvalget afsætter hver år et beløb til indkøb af kunst. Udvalget har nedsat en uafhængig kunstfaglig gruppe til varetagelsen af kunstindkøb i Næstved Kommune.

Gruppen skal vægte kunst, der er alsidig, af høj, kunstnerisk kvalitet og af særlig lokal interesse. Den lokale interesse kan bestå i, at kunstneren eller værket har en tilknytning til Næstved og omegn.

Den kunstfaglige gruppe består af følgende medlemmer:

Leder af Rønnebæksholm, Lotte Juul Petersen
Leder af Talentskolen, Sigrid Abrahamsen
Afdelingsleder, Næstved Museum, Mette Bielefeldt Bruun

Gruppen indstiller hvert år forslag til indkøb af kunst til Kulturudvalget. Hvis du har ideer til kunstværker, som bør købes, eller forslag til bygninger, der mangler udsmykning, er du velkommen til at kontakte gruppens formand, Lotte Juul Petersen via e-mail ljupet@naestved.dk.

Her kan du se en oversigt over kunst der er indkøbt

Udlån af kunst

Som et led i Næstved Kommunes ønske om at øge formidlingen af kunst og kulturarv, stiller kommunen sine værker til rådighed for udlån til udstillinger.

Alle institutioner, organisationer, grupper og enkeltpersoner kan søge om at låne kommunens kunstværker.

Værker udlånes udelukkende til offentligt tilgængelige udstillinger, og Næstved Kommune opkræver et gebyr for lånet.

Du kan læse Næstved Kommunes betingelser for lån af kunst her.

For at ansøge skal du fremsende en mail til ckb@naestved.dk med følgende informationer:

  • Beskrivelse af den udstilling, værket skal indgå i
  • Låneperiode
  • Værknummer (findes i kommunens database over værker Kunst i Næstved)

Læs om betingelserne for lån af kunst

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice

Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

Telefon: 5588 5588

E-mail: ckb@naestved.dk

Send digital post (kræver nemid)

Relevante artikler