Skip to main content

Kolonihaver

I Næstved Kommune er der ni kolonihaveforeninger. Disse administreres af en haveforening, som har lejet havearealet af kommunen. En kolonihave er forsynet med et hus, som kan købes af den tidligere havelejer. Kolonihaverne må kun benyttes til fritidsbeboelse i sommerhalvåret.

Kolonihaver

Indhold

  Kolonihaverne administreres af en haveforening, som har lejet havearealet af kommunen. Hvis du ønsker at leje en kolonihave, skal du henvende dig til haveforeningens formand, som kan oplyse, hvad det koster og hvilke vilkår, der gælder for lejemålet. Det er ikke længere en betingelse, at du har bopælsadresse i kommunen, hvis du vil leje en kolonihave.

  Kolonihaven vil som regel være forsynet med et hus, som kan købes af den tidligere havelejer. Før du køber huset, er det vigtigt, at du sikrer dig, at huset er lovligt opført. Kolonihaverne må kun benyttes til fritidsbeboelse i sommerhalvåret.

  Haveforeningen Ellebækhøj

  Ellebækhøj 1-144
  4700 Næstved
  Formand: Arne Holm
  Tlf: 2255 0064
  Mail: ellebaekhoej@hotmail.dk

  Haveforeningen Ellevang

  Ellevang 1-163
  4700 Næstved
  Formand: Hans-Peder Christensen
  Tlf: 2834 2965
  Mail: familiebo97@gmail.dk

  Haveforeningen Manglebjergvænget

  Manglebjergvænget 1-154
  4700 Næstved
  Formand: Pia Rasmussen
  Tlf.: 4011 7591

  Haveforeningen Møllehaven

  Møllevej 2a, Fensmark
  4684 Holmegaard
  Formand: Erling Bülow Christiansen

  Haveforeningen Nygaard

  Nygårdsvej / Figenvej
  4700 Næstved
  Formand: Niels Clausen
  Tlf: 4230 2442

  Haveforeningen Skovhøjen

  Skovhøjen 3-176
  4700 Næstved
  Formand: Niels Jakobsen
  Tlf: 4042 2952
  Mail: bestyrelsenskovhojen@gmail.com
  www.skovhojen4700.dk

  Haveforeningen Teglvænget

  Teglvænget 1-30
  4700 Næstved
  Formand: Vivian Serop 
  Tlf: 6014 6347
  Mail: vivianserop@gmail.com

  Haveforeningen Virkelyst

  Ryttervej 22
  4700 Næstved
  Formand: Jette Persson
  Tlf: 2395 8566
  Mail: hfvirkelyst@gmail.com

  Næstved Dyrekoloni

  Ålestokvej 4-6
  4700 Næstved
  Formand: Thomas Larsen
  Tlf:2576 0973
  Mail: Thomas_l@stofanet.dk

  Kontakt

  Center for Trafik og Ejendomme

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)