Kolonihaver

I Næstved Kommune er der ni kolonihaveforeninger. Disse administreres af en haveforening, som har lejet havearealet af kommunen. En kolonihave er forsynet med et hus, som kan købes af den tidligere havelejer. Kolonihaverne må kun benyttes til fritidsbeboelse i sommerhalvåret.

30. jan 2020
Kolonihaver

Kolonihaverne administreres af en haveforening, som har lejet havearealet af kommunen. Hvis du ønsker at leje en kolonihave, skal du henvende dig til haveforeningens formand, som kan oplyse, hvad det koster og hvilke vilkår, der gælder for lejemålet. Det er ikke længere en betingelse, at du har bopælsadresse i kommunen, hvis du vil leje en kolonihave.

Kolonihaven vil som regel være forsynet med et hus, som kan købes af den tidligere havelejer. Før du køber huset, er det vigtigt, at du sikrer dig, at huset er lovligt opført. Kolonihaverne må kun benyttes til fritidsbeboelse i sommerhalvåret.

Haveforeningen Ellebækhøj

Ellebækhøj 1-144
4700 Næstved
Formand: Arne Holm
Tlf: 2255 0064
Mail: ellebaekhoej@hotmail.dk

Haveforeningen Ellevang

Ellevang 1-163
4700 Næstved
Formand: Hans-Peder Christensen
Tlf: 2834 2965
Mail: familiebo97@gmail.dk

Haveforeningen Manglebjergvænget

Manglebjergvænget 1-154
4700 Næstved
Formand: Pia Rasmussen
Tlf.: 4011 7591

Haveforeningen Møllehaven

Møllevej 2a, Fensmark
4684 Holmegaard
Formand: Erling Bülow Christiansen

Haveforeningen Nygaard

Nygårdsvej / Figenvej
4700 Næstved
Formand: Niels Clausen
Tlf: 4230 2442

Haveforeningen Skovhøjen

Skovhøjen 3-176
4700 Næstved
Formand: Niels Jakobsen
Tlf: 4042 2952
Mail: bestyrelsenskovhojen@gmail.com
www.skovhojen4700.dk

Haveforeningen Teglvænget

Teglvænget 1-30
4700 Næstved
Formand: Vivian Serop 
Tlf: 6014 6347
Mail: vivianserop@gmail.com

Haveforeningen Virkelyst

Ryttervej 22
4700 Næstved
Formand: Jette Persson
Tlf: 2395 8566
Mail: hfvirkelyst@gmail.com

Næstved Dyrekoloni

Ålestokvej 4-6
4700 Næstved
Formand: Thomas Larsen
Tlf:2576 0973
Mail: Thomas_l@stofanet.dk

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme

Telefon: 5588 6230

Send digital post (kræver nemid)

Relevante artikler