Borgermøder og høringer

Endelig vedtagelse af Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd

02. jul 2020 Nyhed

Byrådet har d. 30.06.2020 vedtaget Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd samt kommuneplantillæg nr. 20.

Miljøtilladelse til udvidelse af ammekvægbesætningen på Knohammervej 3

02. jul 2020 Høringer

Vi har den 2.juli 2020 meddelt miljøtilladelse til at udvide ammekvægproduktionen på Knohammervej 3, 4700 Næstved.

fodring af køer i stald

Godkendelse af krydsninger i forbindelse med etablering af højspændingsanlæg fra Blangslev til Everdrup

01. jul 2020 Høringer

I forbindelse med etableringen af kompressorstation i Everdrup ved Tågeskov Hestehave, som etableres i forbindelse etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe ønsker Cerius at etablere højspændingsledning fra Blangslev til Everdrup. I denne forbindelse er der projekteret et ledningstracé, der krydser både et kendt offentligt vandløb, en række private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

Godkendelse af sandfang i Saltø Å

30. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har godkendt et projekt i Saltø Å, øvre del ved Skælskørvej, hvor der skal etableres et sandfang. Projektets formål er at begrænse sandvandring nedstrøms i vandløbet og dermed bidrage til målopfyldelse og bedre afvandingsforhold.

Landzonetilladelse til Skovagervej 4, 4700 Næstved

26. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 26. juni 2020 givet landzonetilladelse til Skovagervej 4, 4700 Næstved

Landzonetilladelse til Ladby Longvej 33, 4700 Næstved.

26. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 26. juni 2020 givet landzonetilladelse til Ladby Longvej 33, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse til Ladbyvej 55, 4700 Næstved

23. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 23. juni 2020 givet landzonetilladelse til Ladbyvej 55, 4700 Næstved

Landzonetilladelse til Bultevej 4, 4700 Næstved

23. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 23. juni 2020 givet landzonetilladelse til Bultevej 4, 4700 Næstved