Borgermøder og høringer

Landzonetilladelse til Vestre Ringvej, 4700 Næstved

28. maj 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 28. maj 2020 givet landzonetilladelse til Vestre Ringvej, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse til Størlingevej 20, 4733 Tappernøje

26. maj 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 26. maj 2020 givet landzonetilladelse til Størlingevej 20, 4733 Tappernøje.

Udkast til tilladelse efter vandløbsloven om vandindsats i Holmegaard Mose

20. maj 2020 Høringer

Vi har modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om tilladelse til gennemførelse af vandindsats i Holmegaard Mose.

Høring af projektforslag til etablering af bro over Gl. Susåarm

20. maj 2020 Høringer

Næstved Kommune har besluttet at fremme et reguleringsprojekt om etablering af bro over Gl. Susåarm ved Appenæs og Ydernæs.

Landzonetilladelse til Kristiansholmsvej 17, 4262 Sandved

19. maj 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 19. maj 2020 givet landzonetilladelse til Kristiansholmsvej 17, 4262 Sandved.

Ridebane

Information til naboer og øvrige parter til Assendrupvej 10, 4690 Haslev

19. maj 2020 Høringer

Vi har modtaget en ansøgning om en mindre udvidelse af produktionsarealet på Assendrupvej 10, 4690 Haslev, der bliver drevet som en malkekvægbesætning. Der er ansøgt om en miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 1.

Indkaldelse af idéer og forslag til boligområder i Kommuneplan 2021

18. maj 2020 Høringer

Næstved Kommune er lige nu i gang med at revidere Kommuneplan for 2021, og derfor vil vi gerne have idéer eller forslag til fremtidens boligområder fra dig.

Indkaldelse af idéer og forslag til erhvervsområder i Kommuneplan 2021

18. maj 2020 Erhverv

Næstved Kommune er lige nu i gang med at revidere Kommuneplan for 2021, og derfor vil vi gerne have idéer eller forslag til fremtidens erhvervsområder fra dig.

erhverv, Holsted, Næstved Nord