Skip to main content

Borgermøder og høringer

Landzonetilladelse til Toftehøj 3, 4160 Herlufmagle

05. mar 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 5. marts 2021 givet landzonetilladelse til Toftehøj 3, 4160 Herlufmagle

Etablering af minivådområde på Teglværksvej 16, 4700 Næstved

26. feb 2021

Høringer

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Teglværksvej 16, 4700 Næstved.

Torpe Kanal

Landzonetilladelse til Landevejen 43, 4684 Holmegaard

26. feb 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 26. februar 2021 givet landzonetilladelse til Landevejen 43, 4684 Holmegaard

hus i skov kant

Landzonetilladelse til Askovvej 18, 4733 Tappernøje

19. feb 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 19. februar 2021 givet landzonetilladelse til Askovvej 18, 4733 Tappernøje

gul blomst

Projektforslag til omlægning af dræn

18. feb 2021

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om omlægning af eksisterende dræn i forbindelse med byggemodning af et lokalplanområde i Fuglebjerg.

Vandløb Ved Omfartsvej Syd 2013

Miljøtilladelse til udvidelse af ridecenter på Askovvej 49

18. feb 2021

Næstved Kommune har den 18.2.2021 meddelt miljøtilladelse til udvidelse af ridecenteret på Askovvej 40, 4733 Tappernøje.

Stejlebanke, natur, lilla kornblomster

Landzonetilladelse til Tybjerg Bygade 7, 4160 Herlufmagle

16. feb 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 16. februar 2021 givet landzonetilladelse til Tybjerg Bygade 7, 4160 Herlufmagle

Fugle hus

Midlertidig indvindingstilladelse til ny boring på Glumsø Vandværk

12. feb 2021

Næstved kommune har den 12.2.2021 meddelt midlertidig indvindingstilladelse til ny boring til Glumsø Vandværk og afgjort at der ikke kræves udledningstilladelse.

Grøn grundvands boring