Borgermøder og høringer

Afgørelse om ikke miljøvurdering

08. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres en miljøvurdering i forbindelse med udspredning af sediment fra Sneslev Gadekær på arealer beliggende Sneslevvej 14, 4250 Fuglebjerg.

Landzonetilladelse til Toftegårdsvej 4, 4700 Næstved

07. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 7. juli 2020 givet landzonetilladelse til Toftegårdsvej 4, 4700 Næstved

Ridebane

Åbent møde: Hvem er fremtidens ældre?

06. jul 2020 Ældre

Omsorgs– og Forebyggelsesudvalget inviterer seniorer i alle aldre og andre interesserede til et åbent møde og fremtidens ældre og deres forventninger til seniorlivet.

Billede af ældre dame

Offentlig høring om kystbeskyttelse på Enø og Lungshave

03. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune og Fællesudvalget har udarbejdet forslag til kystbeskyttelse på Enø og Lungshave, som hermed sendes i høring. Høringen er i 8 uger fra den 3. juli til den 31. august 2020.

Genetablering af naturlig hydrologi i Holmegårds Mose

03. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune meddeler tilladelse til hævning af vandspejl i Holmegårds mose samt etablering af grøft som leder vand uden om mosen fra glasengen til Svenskegrøften.

Genslyngning af en strækning af Vinkælderrenden

03. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til genslyngning af en strækning af Vinkælderrenden.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd

02. jul 2020 Nyhed

Byrådet har d. 30.06.2020 vedtaget Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd samt kommuneplantillæg nr. 20.

Miljøtilladelse til udvidelse af ammekvægbesætningen på Knohammervej 3

02. jul 2020 Høringer

Vi har den 2.juli 2020 meddelt miljøtilladelse til at udvide ammekvægproduktionen på Knohammervej 3, 4700 Næstved.

fodring af køer i stald