Borgermøder og høringer

Landzonetilladelse til Ravnsbjergvej 1A, 4684 Holmegaard

10. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 10. juli 2020 givet landzonetilladelse til Ravnsbjergvej 1A, 4684 Holmegaard

erhverv, Holsted, Næstved Nord

Landzonetilladelse til Hindholmvej 30, 4262 Sandved.

10. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 10. juli 2020 givet landzonetilladelse til Hindholmvej 30, 4262 Sandved.

Ridebane

Landzonetilladelse til Banedanmark på areal ved Herlufmagle

10. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 10. juli 2020 givet landzonetilladelse til Banedanmark på matrikel nr. 4cu, Gelsted By, Herlufmagle og 18a, Herlufmagle By, Herlufmagle.

Afgørelse om ikke miljøvurdering

08. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres en miljøvurdering i forbindelse med udspredning af sediment fra Sneslev Gadekær på arealer beliggende Sneslevvej 14, 4250 Fuglebjerg.

Landzonetilladelse til Toftegårdsvej 4, 4700 Næstved

07. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 7. juli 2020 givet landzonetilladelse til Toftegårdsvej 4, 4700 Næstved

Ridebane

Åbent møde: Hvem er fremtidens ældre?

06. jul 2020 Ældre

Omsorgs– og Forebyggelsesudvalget inviterer seniorer i alle aldre og andre interesserede til et åbent møde og fremtidens ældre og deres forventninger til seniorlivet.

Billede af ældre dame

Offentlig høring om kystbeskyttelse på Enø og Lungshave

03. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune og Fællesudvalget har udarbejdet forslag til kystbeskyttelse på Enø og Lungshave, som hermed sendes i høring. Høringen er i 8 uger fra den 3. juli til den 31. august 2020.

Genetablering af naturlig hydrologi i Holmegårds Mose

03. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune meddeler tilladelse til hævning af vandspejl i Holmegårds mose samt etablering af grøft som leder vand uden om mosen fra glasengen til Svenskegrøften.