Borgermøder og høringer

Landzonetilladelse til Fjordbakken 20, 4700 Næstved

11. aug 2020 Nyhed

Næstved Kommune har den 11 august 2020 givet landzonetilladelse til Fjordbakken 20, 4700 Næstved

Landzonetilladelse til Størlingevej 48, 4700 Næstved

11. aug 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 11. august 2020 givet landzonetilladelse til Størlingevej 48, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse til Engelstrupvej 15, 4733 Tappernøje

10. aug 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 10. august givet landzonetilladelse til Engelstrupvej 15, 4733 Tappernøje

Høring af Trafikbestilling 2021

10. aug 2020 Høringer

Teknisk Udvalg og Byrådet skal årligt bestille omfanget af den kollektive transport for det kommende år. Teknisk Udvalg har derfor sendt trafikbestilling 2021 i offentlig høring indtil fredag d. 4. september 2020 for at modtage borgernes input eller bemærkninger til trafikbestillingen.

Bus ses i kørerretning og man ser vejen i sollysetsskær

Projektforslag om oprettelse af et pumpelag

24. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune ønsker at oprette et offentligt pumpelag på Kilpevandløbet

Information til naboer og øvrige parter til Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle

20. jul 2020 Høringer

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af svineproduktion på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

Dybstrøelse af so/svin

Afgørelse om ikke miljøvurdering

16. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på to ansøgte skovrejsninger.

Fodsporet set i fugleperspektiv

Indvindingstilladelse til Lov Enghavevej 21, 4700 Næstved

13. jul 2020 Nyhed

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til at der kan indvindes 31.000 m³ grundvand pr. år fra to boringer tilhørende Lov Enghavevej 21, til vanding af specialafgrøder.

Grøn grundvands boring