Borgermøder og høringer

Landzonetilladelse til Sjoltevej 6, 4733 Tappernøje

25. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 25. september 2020 givet landzonetilladelse til Sjoltevej 6, 4733 Tappernøje.

Landzonetilladelse til vådområde Syvhøje

25. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 25.09.2020 givet landzonetilladelse til vådområde Syvhøje ved Saltø Å.

Susåen og marker

Landzonetilladelse til Teglværksvej 30, 4700 Næstved

25. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 25. september 2020 givet landzonetilladelse til Teglværksvej 30, 4700 Næstved.

Fugle hus

Godkendelse af vandløbsprojekt omfattende sandfang, plantning af træer samt udskiftning med sten og grus

24. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har godkendt et reguleringsprojekt i Øvre Suså ved Broksø. Projektet omfatter etablering af sandfang, plantning af træer og udskiftning med sten og gydegrus. Projektet skal medvirke til at forbedre den fysiske tilstand i vandløbet og hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i Susåen. Den totale projektstrækning er Øvre Suså mellem Røde Bro og Næsby Bro.

Suså, natur, vandløb, kano

Landzonetilladelse til Nødholmsvej 43A, 4171 Glumsø

22. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 22. september 2020 givet landzonetilladelse til Nødholmsvej 43A, 4171 Glumsø

Landzonetilladelse til Holmager 48, 4171 Glumsø

22. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 22. september 2020 givet landzonetilladelse til Holmager 48, 4171 Glumsø.

Ridebane

Landzonetilladelse til Bistrupgade 19, 4700 Næstved

18. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 18. september 2020 givet landzonetilladelse til Bistrupgade 19, 4700 Næstved

Landzonetilladelse ved Stenstrup Gadekær, 4700 Næstved

18. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 18. september givet landzonetilladelse ved Stenstrup Gadekær, 4700 Næstved

Fugle hus