Skip to main content

Borgermøder og høringer

Landzonetilladelse ved Brobakken 11, 4171 Glumsø

27. jan 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 27. januar 2021 givet landzonetilladelse ved Brobakken 11, 4171 Glumsø

Susåen og marker

Landzonetilladelse til Vrangstrupvej 81, 4171 Glumsø

27. jan 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 27. januar givet landzonetilladelse til Vrangstrupvej 81, 4171 Glumsø

Susåen og marker

Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 for Erhvervsområde ved Øverup Erhvervsvej

21. jan 2021

Nyhed

Plan- og Erhvervsudvalget har d. 11.01.2021 vedtaget Lokalplan 118 for Erhvervsområde ved Øverup Erhvervsvej.

erhverv, Holsted, Næstved Nord

Nu kan du komme med input til den nye kommuneplan

19. jan 2021

Borgermøde

Vi vil meget gerne have dit input til det forslag til kommuneplan, som Byrådet har godkendt. En kommuneplan handler om fysisk planlægning af, hvordan byerne skal vokse, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, jordbrug og mange andre emner.

Billede af Carsten Rasmussen ifm den nye kommuneplan

Landzonetilladelse til areal ved gadekæret i Næstelsø

15. jan 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 15. januar 2021 givet landzonetilladelse til et areal ved gadekæret i Næstelsø

Fugle hus

Miljøgodkendelse til svineproduktionen på Stensnarevej 5

12. jan 2021

Landbrug

Næstved Kommune har den 12.januar 2021 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Stensnarevej 5, 4262 Sandved.

Dybstrøelse af so/svin

Tilladelse til indvinding af grundvand på Skyttemarksvej 192

12. jan 2021

Næstved kommune har den 12.1.2021 meddelt indvindingstilladelse til indvinding af 350m2 grundvand til Depot Rønnebæk Fredsskov.

Grøn grundvands boring

Forslag til Kommuneplan 2021 samt tilhørende miljørapport

11. jan 2021

Høringer

Forslag til Kommuneplan 2021 samt tilhørende miljørapport er vedtaget af Byrådet den 24. november 2020. Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 11. januar 2021. Alle kan komme med deres bemærkninger til forslaget indtil 8. marts 2021.

Næstved Kommunes rådhus i Teatergade 8