Borgermøder og høringer

Indvindingstilladelse til at indvinde 15.000 m³ vand

04. jun 2020 Nyhed

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til at indvinde op til 15.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på ejendommen Vordingborg Landevej 31, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse til Sandvej 5, 4684 Holmegaard

04. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 4. juni 2020 givet landzonetilladelse til Sandvej 5, 4684 Holmegaard

Landzonetilladelse til Sjoltevej 34, 4733 Tappernøje

04. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 4. juni 2020 givet landzonetilladelse til Sjoltevej 34, 4733 Tappernøje.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

03. jun 2020 Nyhed

Plan- og Erhvervsudvalget har den 11.05.2020 vedtaget Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

Bøger i stak

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven

03. jun 2020 Høringer

Byrådet har den 28. april 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven

Landzonetilladelse til Vestre Ringvej, 4700 Næstved

28. maj 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 28. maj 2020 givet landzonetilladelse til Vestre Ringvej, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse til Størlingevej 20, 4733 Tappernøje

26. maj 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 26. maj 2020 givet landzonetilladelse til Størlingevej 20, 4733 Tappernøje.

Udkast til tilladelse efter vandløbsloven om vandindsats i Holmegaard Mose

20. maj 2020 Høringer

Vi har modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om tilladelse til gennemførelse af vandindsats i Holmegaard Mose.