Borgermøder og høringer

Afgørelse om ikke miljøvurdering

16. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på to ansøgte skovrejsninger.

Fodsporet set i fugleperspektiv

Indvindingstilladelse til Lov Enghavevej 21, 4700 Næstved

13. jul 2020 Nyhed

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til at der kan indvindes 31.000 m³ grundvand pr. år fra to boringer tilhørende Lov Enghavevej 21, til vanding af specialafgrøder.

Grøn grundvands boring

Landzonetilladelse til Karrebækvej 513, 4700 Næstved

13. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 13. juli 2020 givet landzonetilladelse til udstykning af grund samt opførelse af dobbelthus på adressen Karrebækvej 513, 4700 Næstved.

erhverv, Holsted, Næstved Nord

Landzonetilladelse til Ravnsbjergvej 1A, 4684 Holmegaard

10. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 10. juli 2020 givet landzonetilladelse til Ravnsbjergvej 1A, 4684 Holmegaard

erhverv, Holsted, Næstved Nord

Landzonetilladelse til Hindholmvej 30, 4262 Sandved.

10. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 10. juli 2020 givet landzonetilladelse til Hindholmvej 30, 4262 Sandved.

Ridebane

Landzonetilladelse til Banedanmark på areal ved Herlufmagle

10. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 10. juli 2020 givet landzonetilladelse til Banedanmark på matrikel nr. 4cu, Gelsted By, Herlufmagle og 18a, Herlufmagle By, Herlufmagle.

Afgørelse om ikke miljøvurdering

08. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres en miljøvurdering i forbindelse med udspredning af sediment fra Sneslev Gadekær på arealer beliggende Sneslevvej 14, 4250 Fuglebjerg.

Landzonetilladelse til Toftegårdsvej 4, 4700 Næstved

07. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 7. juli 2020 givet landzonetilladelse til Toftegårdsvej 4, 4700 Næstved

Ridebane