Borgermøder og høringer

Miljøgodkendelse til Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle

26. mar 2020

Næstved Kommune har den 26.3.2020 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle.

Landzonetilladelse - Karrebækvej 741

24. mar 2020

Næstved Kommune har i uge 13/2020 givet landzonetilladelse til til- og ombygning af en sanitetsbygning på De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde.

Landzonetilladelse - Præstelod Huse 2

24. mar 2020

Næstved Kommune har i uge 13/2020 givet landzonetilladelse til opsætning og brug af pavilloner, mens boligen renoveres på Præstelod Huse 2, 4700 Næstved.

Tillæg til miljøtilladelse til ændret placering af gyllebeholderen på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø

24. mar 2020

Næstved Kommune har den 24.3.2020 meddelt tillæg til ejendommens miljøtilladelse til ændret placering af gyllebeholderen på husdyrbruget på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø.

Forslag til Lokalplan 072

23. mar 2020 Høringer

Forslag til lokalplan 072 for privatskole i Blangslev, samt kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-29, er vedtaget af Næstved Byråd den 17.03.2020.

Bevoksning med træer og buske

Information til naboer og øvrige parter til Skullerupvej 25, 4171 Glumsø

23. mar 2020 Høringer

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Skullerupvej 25, 4171 Glumsø. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

En stald med svin

Landzonetilladelse - Storskovvej 6

20. mar 2020 Høringer

Næstved Kommune giver landzonetilladelse til etablering af ridebane på matr. nr. 7c, Krømlinge By, Everdrup, beliggende Storskovvej 6, 4700 Næstved.

Ridebane

Fremme af reguleringsprojekt i Stenskovvandløbet

20. mar 2020 Høringer

Vandløbsmyndigheden i Næstved Kommune har besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedr. etablering af gydebanker og skjulesten i det private vandløb Stenskovvandløbet.

Vandløb
;