Borgermøder og høringer

Forslag til Lokalplan 105

07. apr 2020 Høringer

Forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 sendes i forlænget høring til den 30. juni 2020.

Billede af et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup

Landzonetilladelse til Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle

03. apr 2020 Natur

Næstved Kommune har i uge 14/2020 givet landzonetilladelse til Hæggerupvej 20.

Vandløb

Tilladelse til etablering af lavbundsområde ved Førslev Gods

03. apr 2020 Klima

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et lavbundsområde ved Petersmindevej tilhørende Førslev Gods.

Vandløb

Afgørelse om, at der ikke er pligt til at lave en miljøvurdering af vandløbsprojekt

02. apr 2020

Næstved Kommune har den 2. april 2020 truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurderingsrapport i forbindelse med et vandløbsprojekt ved Rønnebæk.

Vandløb

Endelig vedtagelse af Lokalplan 111

02. apr 2020

Næstved Byråd har den 2. marts 2020 endeligt vedtaget Lokalplan 111 for et erhvervsområde ved Transportbuen/Øverup Erhvervsvej.

Landzonetilladelse til Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard

31. mar 2020 Byggeri

Næstved Kommune har i uge 14/2020 givet landzonetilladelse til Holmegaardsvej 71.

Vandløb

Landzonetilladelse til Rønnebæksholm 10, 4700 Næstved

31. mar 2020 Byggeri

Næstved Kommune har i uge 14/2020 givet landzonetilladelse til Rønnebæksholm 10.

Vandløb

Miljøgodkendelse til Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle

26. mar 2020

Næstved Kommune har den 26.3.2020 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle.