Borgermøder og høringer

Landzonetilladelse til Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard

31. mar 2020 Byggeri

Næstved Kommune har i uge 14/2020 givet landzonetilladelse til Holmegaardsvej 71.

Vandløb

Landzonetilladelse til Rønnebæksholm 10, 4700 Næstved

31. mar 2020 Byggeri

Næstved Kommune har i uge 14/2020 givet landzonetilladelse til Rønnebæksholm 10.

Vandløb

Miljøgodkendelse til Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle

26. mar 2020

Næstved Kommune har den 26.3.2020 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle.

Landzonetilladelse til Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

24. mar 2020

Næstved Kommune har i uge 13/2020 givet landzonetilladelse til Karrebækvej 741.

Landzonetilladelse til Præstelod Huse 2, 4700 Næstved

24. mar 2020

Næstved Kommune har i uge 13/2020 givet landzonetilladelse til Præstelod Huse 2.

Tillæg til miljøtilladelse til ændret placering af gyllebeholderen på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø

24. mar 2020

Næstved Kommune har den 24.3.2020 meddelt tillæg til ejendommens miljøtilladelse til ændret placering af gyllebeholderen på husdyrbruget på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø.

Information til naboer og øvrige parter til Skullerupvej 25, 4171 Glumsø

23. mar 2020 Høringer

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Skullerupvej 25, 4171 Glumsø. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

En stald med svin

Forslag til Lokalplan 072

23. mar 2020 Høringer

Forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev og forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. marts 2020.

Bevoksning med træer og buske