Gå til hovedindhold

Særlige jobordninger

Der findes en række forskellige ordninger, der kan hjælpe dig med at få foden indenfor arbejdsmarkedet.

på billedet ses en mand ved en pc

Indhold

  I et løntilskudsjob kan du vise en arbejdsgiver, hvad du har at byde på og dermed så frøene til en fast ansættelse. Det giver dig mulighed for at afprøve nye arbejdsområder og få erfaring.

  Du kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Der gælder forskellige regler for de to ansættelser. 

  Vær opmærksom på følgende:

  • at jobcentret skal godkende virksomheden, du gerne vil i løntilskud i, så vi sikrer, at der er et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik.
  • at en løntilskudsansat ikke må erstatte almindeligt ansatte medarbejdere
  • at du ikke kan komme i løntilskud i den virksomhed, du senest har arbejdet i, eller som er ejet af for eksempel ens ægtefælle.

  Innobooster er en fleksibel ordning, som giver mindre virksomheder mulighed for at søge støtte til at ansætte højtuddannede med tilskud.

  ’InnoBooster – vækst med viden’ har fokus på at hjælpe mindre virksomheder med at udvikle sig. Det projekt du skal varetage skal altså være innovativt og indeholde nyskabende elementer. Det behøver ikke være noget nyt, der aldrig er set før, men kan være nyt for branchen eller på anden vis nyskabende.

  Du kan blive ansat på funktionærvilkår i virksomheden i op til 12 måneder, og du skal have en central rolle i innovationsforløbet i virksomheden. Det er et krav, at du ikke tidligere har været ansat i virksomheden. Til gengæld behøver du ikke have været ledig, inden du starter som Innobooster. Du skal blot have en bacheloruddannelse, der skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet.

  Virksomheden kan ansætte en højtuddannet medarbejder med tilskud på fuld tid i seks til 12 måneder, og det er virksomhederne selv, der skal søge pengene gennem Innovationsfonden.

  Revalidering er et omskolingsforløb, hvor det handler om at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

  For at komme i betragtning til revalidering:

  • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen,
  • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse,
  • må der ikke være andre tilbud, for eksempel efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Det er din sagsbehandler, der træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

  Isbryderordningen er en særlig løntilskudsordning for nyuddannede med handicap, der skal åbne mulighederne for at opnå erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet.

  Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.