Gå til hovedindhold

Fælleslegat for Værdigt Trængende

Næstved Kommune uddeler hvert år et legat, der kan hjælpe med at dække udgifter til eksempelvis ferier med børn anbragt udenfor hjemmet, konfirmationer og runde fødselsdage fra 50 år og opefter. Læs om legatet, og hvordan du søger.

Karrebæksminde kanalen ved solnedgang

Indhold

  Næstved Kommune har hvert år mulighed for at give økonomisk hjælp til værdigt trængende borgere gennem et legat - Fælleslegat for Værdigt trængende.

  Det kan eksempelvis være økonomisk hjælp til ferier med børn, der er anbragt udenfor hjemmet eller aktiviteter i weekenden, når børnene er på besøg. Det kan også være hjælp til afholdelse af konfirmation, sølv- eller guldbryllup og runde fødselsdage fra 50 år.

  Legatet er økonomisk funderet på en række donorer, som har afsat penge til godgørende formål af forskellig art. 

  Legatet kan søges af alle, men i behandlingen af ansøgningen lægges der vægt på ansøgers samlede økonomi. Næstved Kommune uddeler legatet to gange årligt, og du kan ansøge hele året. 

  Der er mulighed for at søge legat til dækning af udgifter, som vedrører: 

  • Samkvem med ægtefælle, samlever eller barn under indlæggelse.

  • Svært handicappedes befordring til samvær med familie ved højtider og store familiebegivenheder.

  • Egen og børns deltagelse i ekskursioner og helbredsrelaterede kurser, herunder opholdsbetaling, befordring, beklædning og udstyr/rekvisitter.

  • Fælles aktiviteter for familien, når anbragte børn er hjemme på weekend eller ferie.

  • Afholdelse af konfirmation, sølv- eller guldbryllup og runde fødselsdage fra 50 år.

  • Børns deltagelse i fritidsaktiviteter – herunder medlemskontingent og udstyr.

  • Plejehjemsindlagt ægtefælles eller tidligere samlevers bisættelse/begravelse, når efterlevelseshjælp ikke kommer til udbetaling.

  Fra 1. november hvert år er det muligt at søge legat, der dækker: 

  • udgifter, som skønnes rimelige og relevante, og der efter kommunens praksis ikke kan ydes hjælp til efter lovgivningen, men hvor formål og behov skønnes rimelige - og som ansøgeren skønnes ikke at kunne spare op til.

  Relevante artikler