Gå til hovedindhold

Fælleslegat for Værdigt Trængende

Næstved Kommunes Fælleslegat for Værdigt Trængende kan hjælpe med at dække udgifter til en række ting. Læs mere på denne side.

Indhold

  Center for Arbejdsmarked administrerer et fælleslegat for Værdigt Trængende. Legatet kan søges af alle og kan uddeles 2 gange om året.

  Legatet er økonomisk funderet på en række donorer, som har afsat penge til godgørende formål af forskellig art.

  I boksene kan skal du ansøge via det link, der bedst beskriver din situation. Er du enlig, skal du følge linket for enlige. Er I gift/samlevende skal I følge det link.

  For gifte/samlevende gælder det, at begge parter skal underskrive oplysningerne der angives. Ansøgningen hjælper jer igennem processen.

  Legat, som kan søges hele året

  Der er mulighed for at søge legat til dækning af udgifter der berører:

  • Samkvem med ægtefælle, samlever eller barn under indlæggelse.

  • Svært handicappedes befordring til samvær med familie ved højtider og store familiebegivenheder.

  • Egen og børns deltagelse i ekskursioner og helbredsrelaterede kurser, herunder opholdsbetaling, befordring, beklædning og udstyr/rekvisitter.

  • Fælles aktiviteter for familien, når anbragte børn er hjemme på weekend eller ferie.

  • Afholdelse af konfirmation, sølv- eller guldbryllup og runde fødselsdage fra 50 år.

  • Børns deltagelse i fritidsaktiviteter – herunder medlemskontingent og udstyr.

  • Plejehjemsindlagt ægtefælles eller tidligere samlevers bisættelse/begravelse, når efterlevelseshjælp ikke kommer til udbetaling.

  Legat der kan søges fra 1. november

  Fra 1. november, hvert år, er det muligt at søge legat der dækker:

  • udgifter, som skønnes rimelige og relevante, og som der efter kommunens praksis ikke kan ydes hjælp til efter lovgivningen, men hvor formål og behov skønnes rimelige, og,

  • som ansøgeren skønnes ikke at kunne spare op til.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)

  Relevante artikler