Gå til hovedindhold

Digitale kort - BorgerGIS

Her finder du oversigten over Næstved Kommunes digitale kortløsninger med masser af information og detaljer om naturudpegninger, kulturelle tilbuds placeringer, din boligs varmeforsyningsforhold og meget andet.

Indhold

  Data til kommunens kortløsninger hentes fra såvel Næstved Kommunes fagsystemer som fra eksterne dataleverandører - fx ministerier, styrelser og andre.

  Data skal betragtes som vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Det vil altid være de faktiske forhold på stedet, der afgør registreringens gyldighed. Næstved Kommune kan ikke påtage sig et juridisk ansvar for oplysningerne.

  Næstved Kommunes korttemaer skal betragtes som vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Det vil altid være de faktiske forhold på stedet, der afgør registreringens gyldighed. Kommunen kan ikke påtage sig et juridisk ansvar for oplysningerne.

  Næstved Kommune har ophavsret til data. Ved enhver gengivelse af data skal der anføres
  © Næstved Kommune.

  Data er udarbejdet i projektion UTM32 euref89.

  Download kommunens data

  En del af Næstved Kommunes egne korttemaer - altså temaer hvor kommunen har ophavsret - kan du selv downloade via kommunens BorgerGIS.

  I BorgerGIS klikker du på funktionen 'Værktøjer' og derefter på 'Download'. Du får herefter vist en downloadboks, som vejleder dig i, hvordan du fuldender dit download. Data er gratis.

  Grunddata

  Danmark er et af de lande i verden, som har de mest valide oplysninger om for eksempel virksomheder (i CVR) og om borgere (i CPR). En lang række registre på andre områder rummer oplysninger om fast ejendom, bygninger, geografi og klima. De er alle grundlæggende oplysninger om vores samfund, og vi kalder dem derfor for grunddata.

  Grunddata er siden 2013 blevet indsamlet på tværs af statens it-systemer, så den offentlige og private sektor effektivt kan anvende dem.

  Du kan læse mere om grunddata på:

  Webservices (WMS/WFS)

  En del af Næstved Kommunes geodata/temaer udstilles som webservices. Begge webservices er opensource og henter data direkte i kommunens database. Det er derfor altid opdateret data som vises. Data vises i kortprojektionen UTM zone 32, EUREF89.

  WMS (Web Map Service)
  WMS viser de udstillede temaer som rasterbilleder. Udseendet (stylingen) for de udstillede temaer er foruddefineret. Det betyder, at stylingen altid vil være identisk med originaldata - også når temaerne vises i eget GIS-miljø.

  For at få adgang til kommunens WMS-server benyttes følgende link, som kan indsættes i eget GIS-system: https://webkort.naestved.dk/wms?service=wms&servicename=naestved_wms&request=getcapabilities 

  WFS (Web Feature Service)
  WFS giver adgang til at hente temaerne i vektorformat inkl. de tilhørende attributværdier.

  For at få adgang til kommunens WFS-server benyttes følgende link (i et GIS-program): https://webkort.naestved.dk/wfs/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities 

  Hjælp til opsætning af web-services i eget GIS-program kan googles eller ved at kontakte leverandøren af dit GIS-program. Du kan også kontakte kommunens GIS-funktion på GIS@naestved.dk.

  Oplever du fejl i en rutebeskrivelse, at din GPS sender dig et forkert sted hen - eller at der ledes trafik forbi din ejendom (selvom der fx er tale om privat vej) kan du læse mere om hvad du kan gøre hos Danmarks Adresser