Skip to main content

Digitale kort

Her kan du finde Næstved Kommunes digitale kortløsninger med masser af information og detaljer om naturudpegninger, kulturelle tilbuds placeringer, din boligs varmeforsyningsforhold og meget andet.

Indhold

  Data til kommunens kortløsninger hentes fra såvel Næstved Kommunes fagsystemer som fra eksterne dataleverandører - fx ministerier, styrelser og andre.

  Data skal betragtes som vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Det vil altid være de faktiske forhold på stedet, der afgør registreringens gyldighed. Næstved Kommune kan ikke påtage sig et juridisk ansvar for oplysningerne.

  Anvend kommunens kortdata til eget brug

  Næstved Kommunes korttemaer skal betragtes som vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Det vil altid være de faktiske forhold på stedet, der afgør registreringens gyldighed. Kommunen kan ikke påtage sig et juridisk ansvar for oplysningerne.

  Næstved Kommune har ophavsret til data. Ved enhver gengivelse af data skal der anføres © Næstved Kommune.

  Data er udarbejdet i projektion UTM32 euref89.

  Træk data direkte via webservices (WMS/WFS)

  En del af Næstved Kommunes geodata/temaer udstilles som webservices og kan derfor vises online i egne GIS-systemer. Dermed sikrer man, at systemerne altid benytter ajourførte data, da data hentes 'on the fly' fra kommunens server.

  WMS (Web Map Service) giver adgang til at vise de udstillede temaer som raster (billeder). Udseendet (stylingen) for de hentede temaer er foruddefineret. Det betyder, at stylingen altid vil være identisk med originaldata - også når temaerne vises i eget GIS-miljø.

  For at få adgang til kommunens WMS-server benyttes følgende link (i et GIS-program):

  https://webkort.naestved.dk/wms?service=wms&servicename=naestved_wms&request=getcapabilities

  WFS (Web Feature Service) giver adgang til at hente temaerne i vektorformat inkl. de tilhørende attributværdier.

  For at få adgang til kommunens WFS-server benyttes følgende link (i et GIS-program):

  https://webkort.naestved.dk/wfs/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities

  Download data via selvbetjeningsløsninger

  En del af Næstved Kommunes egne korttemaer - altså temaer hvor kommunen har ophavsret - kan du selv downloade via kommunens eksterne GIS: BorgerGIS.

  I BorgerGIS klikker du på funktionen 'Værktøjer' og derefter på 'Download'. Du får herefter vist en downloadboks, som vejleder dig i, hvordan du fuldender dit download. Data er gratis.

  Siden 1. januar 2013 har private brugere gratis kunnet benytte grunddata - både til kommercielle og ikke-kommercielle formål. Du kan blandt andet downloade kommunens tekniske kort (FOT), ortofotos, matrikeldata, landkort, højdemodel og så videre fra Geodatastyrelsens selvbetjeningsservice Kortforsyningen.

  Fejl i GPS eller adressedata

  Oplever du fejl i en rutebeskrivelse, at din GPS sender dig et forkert sted hen - eller at der ledes trafik forbi din ejendom (selvom der fx er tale om privat vej), har du selv mulighed for at hjælpe kortfirmaerne med at få opdateret deres kortdata. Vær dog opmærksom på, at selv når en fejl er rettet hos kortfirmaet, kan der gå rigtig lang tid, før den 'slår igennem' på den GPS, der sidder i din bil. Det kræver nemlig en opdatering af GPS'ens kort, der hos flere GPS-producenter skal betales ekstra for. Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.

  Næstved Kommune ajourfører løbende adressedata i danmarksadresser.dk, der er Danmarks officielle adresseregister. Det er herfra de private kortfirmaer bør indhente adressedata. Det er dog langt fra sikkert, at kortfirmaerne løbende indhenter de seneste adressedata. Derimod har nogle firmaer selv målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet. Dette betyder i praksis, at kortfirmaerne ofte har deres egne adressedatabaser.

  Oplever du fejl ved placeringen af en adresse, kan du tjekke adressen i Danmarks officielle adresseregister (se link nedenfor). Her kan du se placeringen af alle adresser i Danmark.

  Hvis adressen ikke er korrekt, kan du kontakte kommunen, som er adressemyndighed.