Gå til hovedindhold

Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er den bærende og helt afgørende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i Næstved Kommune.

To personer sidder foran en pc

Indhold

  Kommuneplan 2021 kan ses ved at klikke her.

  Planen udarbejdes på baggrund af planloven. Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Loven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

  Kommuneplanen afspejler byrådets visioner for kommunen og de overordnede mål for udviklingen. Der er også i kommuneplanen bestemmelser, der mere detaljeret fastlægger, hvordan arealer skal anvendes. Bestemmelserne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte delområder.

  Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at byrådet får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udvikling, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Næstved Kommune har pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med planen. Dels ved at lade planen afspejle idéer og forslag fra offentligheden.

  Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunen kan vælge en fuldstændig revision, revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den gældende kommuneplan.

  FN’s Verdensmål i Kommuneplan 2021

  Verdensmålene udgør en ramme for, hvordan vi udvikler Næstved som kommune, og skal gøre en forskel for måden, vi tænker økonomisk udvikling, social sammenhængskraft og miljø. Derfor er der til denne kommuneplan hentet inspiration i FN’s verdensmål.

  På den måde retter vi blikket mod bæredygtig udvikling i Næstved Kommune, fordi vi gerne vil koble os på - og ikke af – resten af verden. Denne bæredygtige udvikling begynder nemlig hjemme hos os selv med de muligheder og forudsætninger, som er os givet.

  På de enkelte afsnit i kommuneplanen vil du kunne se ikoner for de forskellige verdensmål. De viste verdensmål er dem, som det enkelte afsnit understøtter igennem sine mål og de underliggende retningslinjer. Ved at klikke på ikonet får du en beskrivelse af, hvordan netop dette afsnit understøtter det aktuelle verdensmål.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)