Gå til hovedindhold
Økonomi
Politik

Kommunens Økonomiske Politik

Næstved Kommunens overordnede økonomiske politik, bestående af 7 grundpiller, blev godkendt af Næstved Byråd den 20. marts 2018

Indhold

  1. Det strukturelle driftsoverskud på budgetterne skal årligt være på minimum 190 mio. kr., svarende til 3 procent af kommunens bruttodrifts- og anlægsudgifter. Det strukturelle overskud anvendes til afdrag på gælden og anlægsudgifter.

   Det godkendte budget 2018 har et driftsoverskud på 201 mio. kr. Det foreløbige budgetforslag for 2019-21 har overskud på hhv. 157 mio. kr. i 2019, 136 mio. kr. i 2020 og 96 mio. kr. i 2021.

  2. Kommunens nettogæld (uden ældreboliger) skal årligt nedbringes, og i alt nedbringes med minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode (2018-2021), hvorefter kommunen vil have en langfristet gæld på cirka landsgennemsnittet.

   Kommunens langfristede gæld er på 853,5 mio. kr. ved udgangen af 2017. Der er budgetteret med årlige nettoafdrag på gælden på mellem 42 og 65 mio. kr. i de foreløbige budgetter for 2019-2021. Kommunens langfristede gæld er ca. 3.000 kr. pr. indbygger over landsgennemsnittet. En reduktion i gælden på minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode, vil bruge kommunens langfristede gæld tæt på landsgennemsnittet.

  3. Kommunens gennemsnitslikviditet skal fastholdes på et acceptabelt niveau, hvor kommunen ikke er sårbar overfor pludselige udsving i økonomien. Gennemsnitslikviditeten skal være på minimum 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode.

   Gennemsnitslikviditeten er ved udgangen af 2017 på 515 mio. kr., svarende til cirka 6.200 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er på ca. 7.700 kr. pr. indbygger. Der forventes store overførsler fra 2017 til 2018, som delvist skal anvendes i løbet af 2018. Herudover forventes en ekstraregning fra staten i form af reduceret bloktilskud på grund af bedre konjunkturer på arbejdsmarkedsområdet. Endelig skal kommunen betale ca. 120 mio. kr. for tilbagekøb af bygninger i Birkebjergparken i 2021.

  4. Anlægsniveauet i Næstved Kommune skal være på et fornuftigt niveau, så vi kan fastholde udvikling og vedligeholdelse af vores værdier (veje, bygninger mm.). Det årlige bruttoanlægsbudget skal derfor være på minimum 130 mio. kr.

   Bruttoanlægsbudgettet (ekskl. Jordforsyning) er på 113 mio. kr. i budget 2018, og 164 mio. kr. i det foreløbige budget 2019. Det foreløbige budget 2020 er på 118 mio. kr. Herefter falder det til omkring 110 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.

  5. Der skal fortsat arbejdes med at optimere kommunens driftsområder, så vi får så meget service som muligt for den enkelte krone. Hele organisationen skal arbejde målrettet med kontinuerligt at udnytte nye og smartere måder at udføre arbejdet på, samt hele tiden overveje om opgaver skal løses på samme måde fremadrettet, som de er blevet løst hidtil.

   Der fremlægges en ny optimerings- /effektiviseringsstrategi i løbet af foråret 2018.

  6. Der kan ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger til drift og anlæg. Ved budgetproblemer i løbet af året, skal der iværksættes og gennemføres kompenserede besparelser inden for udvalgets område. Årlige regnskabsunderskud eller -overskud på driften inden for politikområderne overføres til året efter. Bevillingsændringer på tværs af udvalgenes områder skal besluttes i forbindelse med de tværgående budgetkontroller.

   Alle bevillingsændringer gives i forbindelse med en af de tværgående budgetkontroller. Hermed fastholdes overblikket over bevillingsændringer, og der tages samtidig beslutning om finansiering af bevillingsændringerne, typisk i form af kompenserende besparelser.

  7. Næstved Kommune vil arbejde for at få et højere udskrivningsgrundlag, og dermed flere skatteindtægter. Det skal ske blandt andet gennem salg af byggegrunde og flere tilflyttere.

   De konkrete indsatser fastlægges i forskellige mål og indsatser.

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Send digital post (kræver MitID)