Gå til hovedindhold

Søg penge til friluftsliv og natur

Har du et godt projekt, som styrker og forbedrer friluftsliv og natur ? Så kan du nu søge om midler fra vores pulje til Grønne Borgerprojekter. Puljen er på 500.000 kr.

14. mar. 2024
Børn på en badebro

Indhold

  Projekterne skal understøtte kommunens friluftsstrategi og naturpolitik.

  Ved prioriteringen af ansøgningerne lægger vi derfor vægt på disse kriterier:

  • Skal gavne mange borgere og/eller friluftsturister og have bred opbakning fra foreninger, lokalråd eller bylaug
  • Lokalområder, der ikke tidligere har modtaget støtte indenfor friluftsområdet, prioriteres højest
  • Der skal være offentlig og gratis adgang til projektet
  • Projekterne er borgerdrevne og baseret på et frivilligt engagement i forbindelse med drift og vedligehold
  • Er med til at øge adgangen til naturen og/eller forbedre de rekreative værdier
  • Stier og ruter, som kobles på kommunens rekreative ruter og udbygger disse 
  • Ansøger bidrager selv med penge eller har fået støtte fra anden side
  • Sjældne og truede dyr og planter sikres, og/eller der sker en forbedring af biodiversiteten – også i byer
  • Viden om naturen og/eller friluftsliv understøttes, og projektet skal indeholde en plan for formidling og synliggørelse
  • Initiativet understøtter klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen.

  Send din ansøgning med beskrivelse og budget til natur@naestved.dk senest onsdag den 1. maj 2024.

  Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (KMFU) vælger, hvilke projekter der modtager støtte, og du kan forvente svar senest 10. juni 2024.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sabine Meyer på 5588 6164 eller Michael Krogh på 5588 6162.