Skip to main content

Byråd

Borgerforslag

21. feb 2020

Politik

Byrådet i Næstved Kommune ønsker at øge borgernes muligheder for at deltage i det lokale demokrati. Derfor giver byrådet mulighed for, at du som borger i Næstved kan indstille forslag til behandling i byrådet.

Byrådssalen med bord, mikrofon, lampe og klokke - formandens plads

Partistøtte - tilskud til politisk arbejde

06. feb 2020

Valg

Partier (kandidatlister), der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har opnået mindst 100 stemmer ved valget kan søge om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.

Byrådsklokke

Dagsordener og referater

29. jan 2020

Politik

Dagsordener og referater fra byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg (fagudvalg).

Billede af en dagsorden i byrådssalen

Den politiske mødeplan

29. jan 2020

Politik

Her finder du mødedatoer for byrådet og de politiske udvalg 2020.

Kalender

Politiske udvalg

29. jan 2020

Politik

Opbygningen af det politiske styre i Næstved Kommune er fastlagt i styrelsesvedtægten, som er godkendt af byrådet. Der er 6 fagudvalg ud over Økonomiudvalget. Derudover er nedsat et særligt udvalg Landdistriktsudvalget. På denne side kan du finde oplysninger om de forskellige udvalg, herunder hvilke medlemmer der sidder i udvalgene, og hvilke opgaver de har ansvaret for.

Byrådssalen på Rådhuset i Teatergade

Næstved Byråds møder på video

28. jan 2020

Politik

Alle byrådets møder bliver optaget på video. Hvis der er et byrådsmøde i gang lige nu, kan du følge med, imens det foregår. Optagelser og direkte transmitteringer virker både på computer, tablet og smartphone.

Billede af en dagsorden i byrådssalen

Spørgetid i byrådets åbne møder

28. jan 2020

Politik

Der er spørgetid i højst 30 minutter umiddelbart inden start af det ordinære byrådsmøde, det vil sige fra kl. 18.30-19. Enhver borger bosiddende i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

Billede af byrådsklokke, der ringer

Vederlag til byrådets medlemmer

28. jan 2020

Politik

Medlemmer af byrådet og dets udvalg modtager vederlag for byrådsarbejdet. Næstved er omfattet af taksterne for kommuner med mere end 80.000 indbyggere. Regulering af takster finder sted hvert år pr. 1. april.

Takster