Gå til hovedindhold

Byråd

De politiske udvalgs opgaver og kontaktoplysninger

Politik

Byrådet har nedsat 7 fagudvalg ud over Økonomiudvalget. Derudover er der nedsat et særligt § 17.4 Udvalg for Unge og Uddannelse. Vi har samlet oplysninger om de forskellige udvalg, herunder hvilke medlemmer der sidder i udvalgene, og hvilke opgaver de har ansvaret for.

Byrådssalen på Rådhuset i Teatergade

Borgerforslag

Politik

Byrådet i Næstved Kommune ønsker at øge borgernes muligheder for at deltage i det lokale demokrati. Derfor giver byrådet mulighed for, at du som borger i Næstved kan indstille forslag til behandling i byrådet.

Byrådssalen med bord, mikrofon, lampe og klokke - formandens plads

Partistøtte - tilskud til politisk arbejde

Valg

Politik

Partier (kandidatlister), der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har opnået mindst 100 stemmer ved valget kan søge om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.

Byrådsklokke

Dagsordener og referater

Politik

Dagsordener og referater fra byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg (de politiske fagudvalg) finder du via linket i den blå boks til højre. Du kan også vælge at abonnere på dagsordener og referater, fx hvis du ønsker at følge et bestemt udvalg.

Billede af en dagsorden i byrådssalen

Næstved Byråds møder på video

Politik

Alle byrådets møder bliver optaget på video. Hvis der er et byrådsmøde i gang lige nu, kan du følge med, imens det foregår. Optagelser og direkte transmitteringer virker både på computer, tablet og smartphone.

Billede af en dagsorden i byrådssalen

Vederlag til byrådets medlemmer

Politik

Medlemmer af byrådet og dets udvalg modtager vederlag for byrådsarbejdet. Næstved er omfattet af taksterne for kommuner med mere end 80.000 indbyggere. Regulering af takster finder sted hvert år pr. 1. april.

Takster

Spørgetid i byrådets åbne møder

Politik

Byrådets ordinære møder starter med spørgetid. Spørgetiden starter kl. 18.30 og varer højst 30 minutter. Enhver borger bosiddende i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

Billede af byrådsklokke, der ringer

Den politiske mødeplan

Politik

På de nedenstående faner finder du mødedatoer for byrådet, Økonomiudvalget, de 7 politiske fagudvalg og det særlige §17.4-udvalg.

Kalender