Gå til hovedindhold

Udvalg, råd og nævn

Grundlisteudvalget

07. feb 2022

Politik

Hver kommune nedsætter et Grundlisteudvalg, der på baggrund af kommunens indbyggertal og -sammensætning udtager et antal personer til grundlisten. Du kan som borger søge om at blive optaget på grundlisten, og dermed stå til rådighed, når der er brug for nævninge og domsmænd i retssager.

Dom hammer

Hegnssyn

07. feb 2022

Bolig

Hegnssynet træffer afgørelse i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

Grøn Omstilling – Agenda 21 & Klimarådet

02. jul 2021

I samarbejde med kommunens administration, politikerne, erhverv og borgerne i Næstved bidrager Grøn Omstilling - Agenda 21 & Klimarådet til en mere bæredygtig fremtid for hele Næstved Kommune. Projektet er skabt af lokale ildsjæle, som forstår udfordringens omfang og gør noget i privatlivet, i foreninger, på arbejdspladser og politisk.

Naturrådet

18. jun 2020

Natur

Naturrådet i Næstved Kommune har eksisteret siden 2007 og rådgiver kommunen om friluftsliv, vandmiljø og naturforvaltning. Rådet vælges for 4 år ad gangen og består af repræsentanter fra organisationer inden for natur, vandmiljø og friluftsliv.

Foto med en flok mennesker der holder møde den 17.6.2020 i Fruens Plantage

Handicaprådet

17. mar 2020

Her kan du læse om Handicaprådet nedsat for Næstved Kommune.

En ansat hjælper en borger

Udsatterådet

17. mar 2020

Politik og udvikling

Udsatterådet rådgiver Omsorgsudvalget og Kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune i politiske spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgere.

Folk med lys

Ældrerådet

05. mar 2020

Sundhed og ældre

Ældrerådets opgave er at rådgive byrådet og dets politiske udvalg i alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Billede af ældre dame

Beboerklagenævnet

04. mar 2020

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Tegning af boligblok med grønt areal i midten og nogle mennesker der står og taler sammen

Huslejenævn

04. mar 2020

Huslejenævn

Huslejenævnet kan f.eks. tage sig af spørgsmål om lejens størrelse, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber, lejeforhøjelser, vedligeholdelse, fejl og mangler i privat boligbyggeri.

Billed af ældre etageejendom med altaner

Havnebestyrelsen

19. feb 2020

Politik

Næstved Havn er en kommunal selvstyrehavn og dermed en selvstændig myndighed, hvorfor der henvises til Næstved Havns egen hjemmeside.

Næstved Havn