Gå til hovedindhold

Udvalg, råd og nævn

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger til restaurationer, foreninger mv.

Billede fra colourbox af et opdækket bord

Grundlisteudvalget

Politik

Hver kommune nedsætter et Grundlisteudvalg, der på baggrund af kommunens indbyggertal og -sammensætning udtager et antal personer til grundlisten. Du kan som borger søge om at blive optaget på grundlisten, og dermed stå til rådighed, når der er brug for nævninge og domsmænd i retssager.

Dom hammer

Hegnssyn

Bolig

Byggeri

Din ejendom

Hegnssynet træffer afgørelse i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

Billede af et hegn, som indikerer nabostrid

Grøn Omstilling – Agenda 21 & Klimarådet

I samarbejde med kommunens administration, politikerne, erhverv og borgerne i Næstved bidrager Grøn Omstilling - Agenda 21 & Klimarådet til en mere bæredygtig fremtid for hele Næstved Kommune. Projektet er skabt af lokale ildsjæle, som forstår udfordringens omfang og gør noget i privatlivet, i foreninger, på arbejdspladser og politisk.

Naturrådet

Natur

Miljø

Organisation

Naturrådet i Næstved Kommune har eksisteret siden 2007 og rådgiver kommunen om friluftsliv, vandmiljø og naturforvaltning. Rådet vælges for 4 år ad gangen og består af repræsentanter fra organisationer inden for natur, vandmiljø og friluftsliv.

Foto med en flok mennesker der holder møde den 17.6.2020 i Fruens Plantage

Handicaprådet

Læs om rådet, som rådgiver kommunen i handicappolitiske spørgsmål.

Foto af Handicaprådet 2023

Udsatterådet

Politik og udvikling

Udsatterådet rådgiver Socialudvalget og byrådet i Næstved Kommune i politiske spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgere.

Folk med lys

Ældrerådet

Sundhed og ældre

Ældre

Ældrerådets opgave er at rådgive byrådet og dets politiske udvalg i alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Billede af ældre dame