Gå til hovedindhold
Krisehjælp

Kvindekrisecenter

Er du udsat for vold eller trusler i dine nære relationer? Henvend dig til Frelsens Hærs Kvindekrisecenter i Næstved.

Kvinde i krise

Indhold

  Frelsens Hærs Krisecenter

  Krisecenteret tilbyder midlertidigt ophold til kvinder og deres børn fra hele landet, hvis de har været udsat for vold i nære relationer i henhold til SEL §109. Krisecenteret har plads til 8 kvinder og deres medfølgende børn.

  Under opholdet ydes der støtte i forhold til den enkelte kvindes behov og egne ressourcer, hvor der kan iværksættes socialfaglig, pædagogisk, psykologisk, juridisk og økonomisk bistand. Under opholdet støttes kvinder og børn i at bevare en hverdag med arbejde, skole og netværk, som en vigtig del i at vende tilbage til et selvstændigt liv fri fra vold, efter endt ophold. 

  Krisecenteret yder desuden ambulant rådgivning og efterværn, samt bidrager til synliggørelse af vold i nære relationer. 


  Gå til Frellsens Hærs krisecenters hjemmeside

  Kontakt

  Center for Handicap og Psykiatri

  Kvindekrisecenteret

  Telefon: 5577 2270

  Relevante artikler