Gå til hovedindhold

Specialtilbud til voksne med særlige behov

Ledsageordning

Ledsagerordning

Ansøg kommunen om en ledsageordning, hvis du er mellem 12-67 og har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Her kan du læse om ledsageordning for borgere med handicap. Du kan også ansøge om borgerstyret personlig assistance (BPA), hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen.

Handicaphjælper kører en kørerstol

BPA - borgerstyret personlig assistance

Handicap og psykiatri

Ansøg kommunen om en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), hvis du er over 18 år og i høj grad er afhængig af hjælp til at klare almindelige daglige funktioner.

To mennesker på cykel trækker hinanden

Beskyttet beskæftigelse

Handicap og psykiatri

Jf. Servicelovens § 103, skal kommunalbestyrelsen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Solsikker på Provstegården

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

Handicap og psykiatri

Næstved Kommune tilbyder og tilrettelægger STU. STU henvender sig til unge mellem 16-25 år, som har brug for hjælp til at overvinde begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap.

Unge mennesker sidder og laver forskellige ting i et klasselokale

Specialundervisning for voksne

Handicap og psykiatri

ViSP Kommunikationscenter tilbyder specialundervisning til voksne med et handicap. Handicappet kan fx være høre-, tale eller kommunikationsvanskeligheder, tal- eller ordblindhed og kognitive vanskeligheder. Specialundervisningen er en planlagt, tidsbegrænset og målrettet aktivitet, hvis formål er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

Kvindelig underviser og elev på VISP