Gå til hovedindhold

Voksne med funktionsnedsættelse

Dag- og botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Handicap og psykiatri

Center for Neuropædagogik er et selvstændigt fagspeciale under Handicap og Psykiatri i Næstved Kommune. Tilbuddet omfatter fire døgnboliger og et aktivitets- og samværscenter, og henvender sig til borgere med erhvervet hjerneskade i alderen 18-65 år.

Døgnbolig for borgere med erhvervet hjerneskade i Næstved Kommune

Psykisk funktionsnedsættelse

Handicap og psykiatri

I kommunen tilbyder vi forskellige former for støtte til borgere med psykiske funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed. Støtten kan fx være aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, midlertidige og længerevarende botilbud samt støtte i eget hjem. Læs om de forskellige tilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

Kaotiske puslespilsbrikker

Tale- høre- og synshandicap

Handicap og psykiatri

Har du svært ved at høre, tale eller se? Læs om dine muligheder for at få undervisning, støtte, rådgivning og vejledning. Find information om høretab, høreapparater, kognitive og sproglige udfordringer efter en blodprop, stemmevanskeligheder samt synshandicap.

Briller på laptop

Støtte til voksne med udviklingshæmning

Handicap og psykiatri

Er du voksen med udviklingshæmning eller pårørende? Find information om Næstved Kommunes botilbud, tilbud om personlig hjælp og støtte, omsorg, pleje og daglig kontakt.

Lilla Krokus

Aktivitets- og samværstilbud til voksne med udviklingshæmning

Handicap og psykiatri

Næstved Kommune har en række dagtilbud og aktivitetstilbud til voksne borgere med udviklingshæmning. Læs om de forskellige tilbud og find links til relevant information.

Borger og pædagog

Botilbud til blinde og svagtseende

Handicap og psykiatri

Solgaven er et botilbud til blinde og svagtseende. Solgaven er også et aktivitetscenter og aktiviteter planlægges ud fra beboernes ønsker og muligheder.

Gule blade på et træ op mod en blå himmel