Gå til hovedindhold

Voksne med funktionsnedsættelse

Hjerneskadecenter Næstved

17. mar 2020

Handicap og psykiatri

Hjerneskadecenter Næstved er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Næstved kommune. Tilbuddet omfatter ambulant genoptræning efter indlæggelse på sygehus, neuropædagogisk støtte i eget hjem og i støttecenter, netværks- og individuelle tilbud til pårørende samt koordination, rådgivning og vejledning.

Person lægger puslespil

Botilbud til blinde og svagtseende

16. mar 2020

Handicap og psykiatri

Næstved Kommune har overenskomst med den selvejende institution Solgaven, som er et botilbud til blinde og svagtseende. Det er Næstved Kommune der har visitationsretten til Solgaven.

Gule blade på et træ op mod en blå himmel

Bo- og støttetilbud til voksne med funktionshæmning

12. mar 2020

Handicap og psykiatri

Læs om Næstved Kommunes bo- og støttetilbud til voksne borgere med funktionshæmning.

Lilla Krokus

Dag- og aktivitetstilbud til voksne med funktionshæmning

12. mar 2020

Handicap og psykiatri

Næstved Kommune tilbyder dag- og aktivitetstilbud til voksne borgere med funktionshæmning. Her kan du læse om de forskellige tilbud og finde links til relevant information.

Borger og pædagog

Psykisk funktionsnedsættelse

06. mar 2020

Handicap og psykiatri

I Næstved Kommune tilbydes forskellige former for støtte til borgere med psykiske funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed. Herunder støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, samt midlertidige- og længerevarende botilbud. Læs mere om de forskellige tilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse her.

Kaotiske puslespilsbrikker

Tale- høre- og synshandicap

04. mar 2020

Handicap og psykiatri

Har du svært ved at høre, tale eller se? Læs om dine muligheder for at få undervisning, støtte, rådgivning og vejledning.

Briller på laptop

Erhvervet hjerneskade

03. mar 2020

Handicap og psykiatri

Har du brug for hjælp efter en erhvervet hjerneskade, kan du finde information om fysisk genoptræning, kognitiv undervisning samt dag- og botilbud herunder.

En ansat hjælper en borger