Skip to main content

Forældrenævn

Forældrenævnet i Næstved Kommune er et fællesorgan, der består af 2 forælderrepræsentanter fra hver områdebestyrelse, 2 repræsentanter fra dagplejen samt én repræsentant fra de selvejende daginstitutioner. Formændene for de enkelte områdebestyrelser og dagplejens bestyrelse er på forhånd valgt som den ene repræsentant.

åben bærbar pc med blok der skrives på ved siden af

Indhold

  Forældrenævnet i Næstved Kommune

  • Forældrenævnet er forældre og børns talerør til Næstved Byråd og det politiske fagudvalg.
  • Forældrenævnets formål er at arbejde med principielle og generelle problemstillinger for hele dagtilbudsområdet i Næstved Kommune.
  • Forældrenævnet bidrager til en bred debat om dagtilbuddenes kvalitet og serviceniveau, til gavn for børn, forældre og personale.
  • Forældrenævnet har ingen besluttende myndighed i forhold til områdebestyrelsernes ansvarsområde.
  • Forældrenævnet er høringsberettiget i forbindelse med forslag til principielle, politiske beslutninger, der berører dele af eller hele dagpasningsområdet.
  • Forældrenævnet deltager en til to gange årligt i møder med fagudvalget for området og områdelederne.
  • Styrelsesvedtægten dækker områdebestyrelser, forældreråd og forældrenævn
  • Kontakt til forældrenævnet kan ske ved henvendelse til de konkrete områdebestyrelser.

  Du kan klikke på dette link for at se styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbudsområde

  Forældrenævnet har pr. 14. august 2019 nedenstående medlemmer

  Område Nord

  Julie Kronbach Andersen Skattekisten
  Maria Vallentin Rumlepotten

  Område Øst

  Tine Frejberg Kornblomsten
  Signe Garn Holgersen Børnely

  Område Vest

  Formand
  Rasmus West Eliasen Spiloppen

  Område Syd

  Mads Buch Stage Stjernehøjen

  Selvejende daginstitutioner

  Næstformand
  Søren Tækker Hyldebærhuset
  Suppleant
  Eva Kirsborg Olsen Manøhytten

  Dagplejen

  Benedikte Sønderskov Dagplejer
  Dennis Greve Christensen Dagplejer

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver nemid)