Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Familie
Børn

Forældrenævn

Forældrenævnet er forældres og børns talerør til Næstved Byråd og det politiske fagudvalg. Nævnet består af to forældrerepræsentanter fra hver områdebestyrelse, to repræsentanter fra dagplejen samt en repræsentant fra de selvejende daginstitutioner.

Åben bærbar pc med blok der skrives på ved siden af

Indhold

  Forældrenævnet i Næstved Kommune

  • Forældrenævnet er forældre og børns talerør til Næstved Byråd og det politiske fagudvalg.
  • Forældrenævnets formål er at arbejde med principielle og generelle problemstillinger for hele dagtilbudsområdet i Næstved Kommune.
  • Forældrenævnet bidrager til en bred debat om dagtilbuddenes kvalitet og serviceniveau, til gavn for børn, forældre og personale.
  • Forældrenævnet har ingen besluttende myndighed i forhold til områdebestyrelsernes ansvarsområde.
  • Forældrenævnet er høringsberettiget i forbindelse med forslag til principielle, politiske beslutninger, der berører dele af eller hele dagpasningsområdet.
  • Forældrenævnet deltager en til to gange årligt i møder med fagudvalget for området og områdelederne.
  • Styrelsesvedtægten dækker områdebestyrelser, forældreråd og forældrenævn
  • Kontakt til forældrenævnet kan ske ved henvendelse til de konkrete områdebestyrelser.

  Du kan klikke på dette link for at se styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbudsområde

  Forældrenævnet har fra år 2021 nedenstående medlemmer

  Kenneth Østen, Eventyrhuset
  Desiree Milling, Busters Verden

  Nina S. Nørrevang, Nattergalen
  Ann Louise Nørtved Winther, Kornblomsten

  Cille Torp-Strunz, Møllen
  Helene Davidsen, Humlehaven

  Formand: Mads Buch Stage, Stjernehøjen
  Brian Føhns Jørgensen, Humlebien

  Louise Larsen, Hyldebærhuset
  Suppleant: Eva Kirsborg Olsen, Manøhytten

  Jeanette Skov, Dagplejen
  Line Drejer Schmaltz, Dagplejen

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver MitID)