Forældrenævn

Forældrenævnet i Næstved Kommune er et fællesorgan, der består af 2 forælderrepræsentanter fra hver områdebestyrelse, 2 repræsentanter fra dagplejen samt én repræsentant fra de selvejende daginstitutioner. Formændene for de enkelte områdebestyrelser og dagplejens bestyrelse er på forhånd valgt som den ene repræsentant.

åben bærbar pc med blok der skrives på ved siden af

Forældrenævnet i Næstved Kommune

  • Forældrenævnet er forældre og børns talerør til Næstved Byråd og det politiske fagudvalg.
  • Forældrenævnets formål er at arbejde med principielle og generelle problemstillinger for hele dagtilbudsområdet i Næstved Kommune.
  • Forældrenævnet bidrager til en bred debat om dagtilbuddenes kvalitet og serviceniveau, til gavn for børn, forældre og personale.
  • Forældrenævnet har ingen besluttende myndighed i forhold til områdebestyrelsernes ansvarsområde.
  • Forældrenævnet er høringsberettiget i forbindelse med forslag til principielle, politiske beslutninger, der berører dele af eller hele dagpasningsområdet.
  • Forældrenævnet deltager en til to gange årligt i møder med fagudvalget for området og områdelederne.
  • Styrelsesvedtægten dækker områdebestyrelser, forældreråd og forældrenævn
  • Kontakt til forældrenævnet kan ske ved henvendelse til de konkrete områdebestyrelser.

Du kan klikke på dette link for at se styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbudsområde

Forældrenævnet har pr. 14. august 2019 nedenstående medlemmer

Område Nord

Julie Kronbach Andersen Skattekisten
Maria Vallentin Rumlepotten

Område Øst

Tine Frejberg Kornblomsten
Signe Garn Holgersen Børnely

Område Vest

Formand
Rasmus West Eliasen Spiloppen

Område Syd

Mads Buch Stage Stjernehøjen

Selvejende daginstitutioner

Næstformand
Søren Tækker Hyldebærhuset
Suppleant
Eva Kirsborg Olsen Manøhytten

Dagplejen

Benedikte Sønderskov Dagplejer
Dennis Greve Christensen Dagplejer

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Telefon: 5588 3070

Send digital post (kræver nemid)