Skip to main content

Andre tilbud i sundhedsplejen ud over basistilbud

Reaktioner på at vente barn/blive forældre både i graviditeten og efter fødslen

bar baby på bar kvindes bryst

Sundhedsplejerskerne i Næstved Kommune sætter fokus på mødre og fædres psykiske velbefindende i graviditeten og efter fødslen.

Vi ved, at ca. 10 % udvikler en fødselsreaktion, og dette kan i nogen grad både forebygges eller mindskes ved en særlig opmærksomhed.

Alle forældre tilbydes screening for en evt. graviditets- og fødselsreaktion allerede i graviditeten og når barnet er ca. 2 mdr.  LINK (Fødselsreaktion, tilbud fra sundhedsplejen)

Viser det sig, at du som mor i graviditeten har behov for hjælp, kan der tilbydes 3 gruppesamtaler med andre gravide før fødslen, som yderligere kan suppleres med 4 gruppesamtaler efter fødslen. Der kan også være behov for henvisning til egen læge.

Viser det sig, at du som partner har behov for hjælp henvises til egen læge.

Indhold i gruppetilbuddet til mødre:

 • Tilbuddet omfatter i alt 7 mødegange med 6-7 kvinder
 • I gruppen er der mulighed for at sætte ord på dine følelser og reaktioner i samvær med andre i samme situation.
 • Der vil være 2 sundhedsplejersker til stede, når gruppen mødes.
 • Samtalerne i gruppen vil først og fremmest dreje sig om dine reaktioner frem for barnets.
 • Der er mulighed for børnepasning, når gruppen mødes.
 • Vi mødes hver 14. dag i Sundhedsplejens lokaler, Herlufsholm Alle 20 på 1. sal, 4700 Næstved.

For yderlig information kontakt:

Laila Mortensen eller Inge Vergmann

For tidlig fødte børn

To små babyfødder

Formålet med dette tilbud er, at sundhedsplejersken målretter sin vejledningen til dig og din partner, hvis barnet er født for tidligt. I sundhedsplejen i Næstved har vi tre sundhedsplejersker der med deres specialviden bliver tilknyttet de familier, hvor barnet fødes inden uge 36. Sundhedsplejerskerne er i tæt dialog med fødestedet og er opdateret på den nyeste viden om for tidlig fødte børn. Sundhedsplejerskerne vil hjælpe jer med at blive fortrolige og trygge ved rollen som forældre til jeres for tidlig fødte barn. For tidligt fødte børn skal have tilskud af d-vitamin og jern.

Læs sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedspersonale vedrørende vitamin- og jerntilskud til børn under 2 år her.

Besøgene varetages af én af de tre følgende sundhedsplejersker. Det tilstræbes som hos andre familier, at det er den samme sundhedsplejerske, der kommer hver gang.

 • Gro-Anett Gyving
 • Mette Stertzel
 • Lisbeth Scharla-Friis

Er dit barn for tidligt født vil sundhedsplejersken besøgene koordineres i et samarbejde med kommunens ergoterapeuter, som aflægger individuelle besøg eller kommer sammen med sundhedsplejersken.

Hvis det viser sig, at dit barn har brug for et særligt pasningstilbud samarbejder sundhedsplejersken desuden med dagplejen og institutionskontoret. Det er i et samarbejde mellem jer som familie, sundhedsplejersken, ergoterapeuten og pladsanvisningen, at man beslutter, hvilket pasningstilbud der passer bedst til jeres barn.

Ung gravid – Ung mor

Ung gravid – ung mor er et tværfagligt tilbud, hvor jordemoder, sundhedsplejerske og andre fagpersoner kan hjælpe dig, hvis du er under 22 år, når du føder. Du bliver automatisk tilknyttet sundhedsplejerske Lone Hansen eller Gitte Lund

Hvis du som ung gravid føder for tidligt, bliver der også tilknyttet en sundhedsplejerske med specialviden omkring for tidlig fødte børn. (Link til vores tekst om for tidlig fødte). Hvis du er under 22 år, når du føder, tilbydes du at deltage i ung mødregruppe.

Hvad kan vi tilbyde i Ung mor

Din sundhedsplejerske har stor erfaring og viden om det særlige, der kan gøre sig gældende, når man er ung mor, hvorfor hun bedre kan støtte dig. Tilknyttes man ung mor

 • bliver du tilbudt tidligt graviditetsbesøg omkring uge 16-17
 • bliver du Tilbudt om forældrekursus ”Baby på vej” (link)
 • bliver du tilbudt ung mor gruppe

Ung mødregruppe

Som ung nybagt mor får du og dit barn tilbud om ung mødregruppe.

Hvad sker i mødregruppen:

 • Du mødes med andre unge mødre og skabe nye venskaber
 • Tale om forskellige måder at være sammen med dit barn på
 • Tale om det der optager dig lige nu, f.eks. dit barns udvikling, familieliv eller hvad du ellers tumler med
 • Vejledning og praktisk støtte i forhold til dit barn
 • Inspiration til og viden om f.eks. kost, prævention, børns udvikling og sprog, dagpasningsmuligheder eller uddannelses- og jobmuligheder
 • Vi spiser frokost sammen
 • Det er gratis for dig og dit barn
 • Der deltager to sundhedsplejersker hver gang.

Vi mødes i ung-mødregruppen fem gange, på Herlufsholmvej 20, 4700 Næstved. Herefter er det op til jer selv at mødes.

Tilbud om vuggestue praktik

Hvordan visiteres til vuggestuetilbuddet?

Som ung mor visiteres du gennem sundhedsplejersken.

Som ung gravid – ung mor kan din sundhedsplejerske tilbyde dig at komme i "praktik" i en vuggestue, så tæt på din bopæl som muligt. Du tilknyttes en fast kontaktpædagog, der vejleder og støtter dig gennem praktikperioden. Dit barn vil blive tilbudt en plads i vuggestuen efter endt barselsorlov.

I vuggestuetilbuddet har du mulighed for:

 • At starte i praktik i vuggestuen allerede under din graviditet.
 • At få mere viden og erfaring, så du kan give dit barn den bedste start på livet og dig selv den bedste start i rollen som mor.
 • At kontaktpædagogen besøger dig og dit barn hjemme de første 3-4 mdr.
 • At du og dit barn vender tilbage til praktikken i vuggestuen.
 • At dit barn er garanteret en plads i vuggestuen.

Hvilke vuggestuer deltager?

 • Grønnebakken
 • Volden
 • Eventyrgården
 • Tromlehuset
 • Tryllefløjten.

Når barnet er født:

 • Din kontakt-pædagog kommer på hjemmebesøg én gang om ugen i de første måneder efter fødslen.
 • Når du og dit barn er klar til at komme i vuggestuen, aftales der tider med kontakt- pædagogen.
 • Når dit barn er ca. ½ -1 år er det sikret en plads i vuggestuen, og starter på normal vis. Du kommer videre i uddannelse eller job.

Du er velkommer til at kontakte:

Lone Hansen eller Gitte Lund