Gå til hovedindhold

Få ekstra støtte hos sundhedsplejen

Skal du/I have et barn? Få støtte gennem graviditeten og den første tid efter fødslen. Næstved Kommune har bl.a. tilbud til jer, der er unge mødre, har for tidligt fødte børn eller hvor du eller din partner har brug for noget ekstra støtte. Vi tilbyder også støtte og vejledning til jer, der adopterer et barn.

bar baby på bar kvindes bryst

Indhold

  To små babyfødder

  Formålet med dette tilbud er, at sundhedsplejersken målretter sin vejledningen til dig og din partner, hvis barnet er født for tidligt. Fødes dit barn før 36. graviditetsuge, tilknyttes en sundhedsplejerske med specialviden. Sundhedsplejersken er i tæt dialog med fødestedet, og er opdateret på den nyeste viden om for tidligt fødte barn. Sundhedsplejersken vil hjælpe jer med at blive fortrolige og trygge i rollen som forældre til jeres for tidligt fødte barn. 

  Besøgene varetages af én af de tre følgende sundhedsplejersker. Det tilstræbes som hos andre familier, at det er den samme sundhedsplejerske, der kommer hver gang.

  • Gro-Anett Gyving
  • Mette Stertzel
  • Lisbeth Scharla-Friis

  Er dit barn for tidligt født vil sundhedsplejerskebesøgene koordineres i et samarbejde med kommunens børneergoterapeuter, som aflægger individuelle besøg eller kommer sammen med sundhedsplejersken.      Har dit barn brug for et særligt pasningstilbud, samarbejder sundhedsplejersken med dagplejen og institutionskontoret. Det er i et samarbejde mellem jer som familie, sundhedsplejersken, børneergoterapeuten og pladsanvisningen, at det besluttes hvilket pasningstilbud, der passer bedst til jeres barn.

  Ung gravid – ung mor er et tværfagligt tilbud, hvor jordemoder, sundhedsplejerske og andre fagpersoner kan hjælpe dig, hvis du er under 22 år, når du føder. Du bliver automatisk tilknyttet sundhedsplejerske Lone Hansen eller Gitte Lund.

  Din sundhedsplejerske har stor erfaring og viden om det særlige, der kan gøre sig gældende, når man er ung gravid - ung mor, hvorfor hun bedre kan støtte dig.

  Tilknyttes man ung mor:

  • bliver du tilbudt tidligt graviditetsbesøg omkring uge 16-17
  • bliver du tilbudt forældre kursus "Baby på vej"
  • bliver du tilbudt ung mødregruppe

  Hvis du som ung gravid føder for tidligt, bliver der også tilknyttet en sundhedsplejerske med specialviden i for tidligt fødte børn. Hvis du er under 22 år, når du føder, tilbydes du at deltage i ung mødregruppe.

  Som ung nybagt mor får du og dit barn tilbud om ung mødregruppe hvor:

  • du mødes med andre unge mødre og skabe nye venskaber
  • vi taler om forskellige måder at være sammen med dit barn på
  • vi taler om det der optager dig lige nu, f.eks. dit barns udvikling og familielivet.
  • vi vejleder og giver praktisk støtte i forhold til dit barn
  • du får inspiration og viden om f.eks. kost, prævention, børns udvikling og sprog, dagpasningsmuligheder og uddannelses- og jobmuligheder
  • vi spiser frokost sammen
  • det er gratis for dig og dit barn
  • der deltager to sundhedsplejersker hver gang.

  Vi mødes i ung-mødregruppen fem gange, på Herlufsholm Allé 20, 4700 Næstved. Herefter er det op til jer selv at mødes.

   

  Tilbud om vuggestue praktik

  Hvordan visiteres til vuggestuetilbuddet?

  Som ung mor visiteres du gennem sundhedsplejersken.

  Som ung gravid – ung mor kan din sundhedsplejerske tilbyde dig at komme i "praktik" i en vuggestue, så tæt på din bopæl som muligt. Du tilknyttes en fast kontaktpædagog, der vejleder og støtter dig gennem praktikperioden. Dit barn vil blive tilbudt en plads i vuggestuen efter endt barselsorlov.

  I vuggestuetilbuddet har du mulighed for:

  • At starte i praktik i vuggestuen allerede under din graviditet.
  • At få mere viden og erfaring, så du kan give dit barn den bedste start på livet og dig selv den bedste start i rollen som mor.
  • At kontaktpædagogen besøger dig og dit barn hjemme de første 3-4 mdr.
  • At du og dit barn vender tilbage til praktikken i vuggestuen.
  • At dit barn er garanteret en plads i vuggestuen.

  Hvilke vuggestuer deltager?

  • Grønnebakken
  • Volden
  • Eventyrgården
  • Tromlehuset

  Når barnet er født:

  • Din kontakt-pædagog kommer på hjemmebesøg én gang om ugen i de første måneder efter fødslen.
  • Når du og dit barn er klar til at komme i vuggestuen, aftales der tider med kontakt- pædagogen.
  • Når dit barn er ca. ½ -1 år er det sikret en plads i vuggestuen, og starter på normal vis. Du kommer videre i uddannelse eller job.

  Du er velkommen til at kontakte:

  Lone Hansen eller Gitte Lund

   

  At blive gravid er en glædelig begivenhed, som sætter tanker, følelser og forventninger i gang, f.eks. drømme om den lille baby, at stifte familie/familieforøgelse, tanker og drømme om hvordan man vil være forældre, drømme om at kunne give kærlighed og drage omsorg for den lille ny.

  Når du bliver gravid og får et barn, sætter det også tanker i gang omkring, hvordan du og din partner vil være som forældre og hvordan du/i tænker at opdrage det kommende barn.

  Alle forældre har et inderligt ønske om at gøre det bedste for sit barn og blive de bedste forældre.

  Hvem kan være med?

  • Familier med sociale udfordringer – f.eks.: belastet barndom, økonomiske problemer, dårlige boligforhold eller andet.
  • Familier hvor den ene eller begge forældre har lettere psykiske eller psykiatriske lidelser, f.eks. angst, depression, ADHD m.m.
  • Familier hvor en eller begge forældre har handicap, medicinske eller kroniske sygdomme f.eks.: whip-lash, rygproblemer, fibromyalgi m.m.

  Hvad består tilbuddet af?     

  • Meget tidlig graviditetsbesøg (uge 16-17) af sundhedsplejerske fra Baby på vej.
  • Forældrekursus - Kurset foregår seks gange inden fødsel og en gang efter fødslen, når barnet er ca. 8 uger. Vi håber at begge forældre har lyst til at deltage. Hvis du er alene, må du meget gerne tage en veninde med.
  • Mulighed for vuggestuepraktik - her er du tilknyttet en primær pædagog, allerede fra graviditeten, der også kommer på hjemmebesøg, når du har født. Du er sikret en plads til dit barn i den pågældende institution, når dit barn skal ud og passes. 
  • Mulighed for individuelle psykologsamtaler.
  • Graviditetsbesøg af distriktets sundhedsplejerske

  Er du interesseret kontakt: Sundhedsplejerske Lone Hansen eller Gitte Lund

  At blive forælder er en stor omvæltning, og mange føler sig sårbare i den nye rolle.

  Det kan være du/I har haft svære perioder i dit/jeres liv eller oplevelser, som kan betyde, at du/I er udfordret og sårbar i forhold til det kommende forældreskab. Her kan Minding the baby måske være noget for dig/jer.

  Minding the baby er et tilbud, der starter i graviditeten og frem til barnet er to år. Du/I får støtte af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, som på skift kommer på ugentlige besøg. Her støttes du/I i dagligdagssituationer, i tilknytningen og relationen mellem dit/jeres barn og dig/I som forældre.

  For at blive en del af Minding the baby kan du/I kontakte din/jeres børnesagsbehandler eller tale med sundhedsplejersken ved graviditetsbesøget.  

  Tilbud til adoptivfamilier

  Skal i adoptere et barn gør i jer måske nogle særlige tanker, og jeres kommende barn har sin egen historie med sig, når barnet bliver en del af jeres familie.

  Forhold der kan være påvirket, når i adopterer et barn:

  • Den tid det tager barn og forældre at lære hinanden at kende.
  • Forældrenes mulighed for at forstå barnets behov, reaktioner og signaler.
  • Barnets evne og tempo for tilpasning til noget nyt.
  • Barnets udvikling (følelsesmæssigt, socialt, motorisk og sprogligt).

  Ovennævnte forhold er noget adoptivforældre skal forholde sig til og helt normalt, men det kan være svært at tale med familie og venner om dette, hvis de ikke har stået i en lignende situation.

  Vi tilbyder råd og vejledning, i forhold til ovenstående områder, og gerne allerede før i får jeres barn.

  For mere information kontakt

  Sundhedsplejerske Laila Mortensen

  Sundhedsplejerske Lisbeth Scharla-Friis

  Home start

  Homestart er en organisation der består af frivillige medarbejdere. Du kan kontakte Homestart, hvis du har brug for hjælp til at få mere overskud i hverdagen. Homestart tilbyder 2 timer om ugen i 6 mdr.

  Læs mere på homestarts hjemmeside.

  Familie Netværkets rådgivning

  FamilieNetværket yder råd og vejledning til forældre, der synes de mangler redskaber til at få hverdagen med børnene til at fungere bedre.

  Børneergo– og fysioterapeuter 

  Børneergo- og fysioterapeuterne kan kontaktes i deres telefon tid tirsdag mellem kl. 9.00 - 10.00.

  Find kontaktoplysninger for Børneergo- og Fysioterapeuterne her.