Gå til hovedindhold
Bolig
Din ejendom

Flexboliger

Vidste du at Flexboligordningen gør det muligt for Næstved Kommune at give tilladelse til at anvende helårsboliger til fritidsformål?

hus nummer på hus mur

Indhold

  Formålet med flexboligordningen er at skabe liv og udvikling i landområderne ved, at tomme helårsboliger, der ikke umiddelbart kan sælges, eller som står med risiko for at forfalde på grund af manglende brug, kan benyttes til fritidsformål. Kan en helårsbolig anvendes eller sælges som helårsbolig, må der ifølge loven ikke gives tilladelse til flexbolig.

  Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har den 15. maj 2023 godkendt et administrationsgrundlag for flexboliger i Næstved Kommune.

  Konkret lægger administrationsgrundlaget op til, at:

  • Forholdsvist mange helårsboliger i kommunen kan få status som flexbolig. Der skal i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering.
  • Flexboligtilladelsen er betinget af, at den ikke er i strid med anden lovgivning fx lokalplaner og landbrugsloven, og at flexboligen vurderes at opfylde ordningens formål.
  • Tilladelse til flexbolig kan gives, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen har været til salg ved en ejendomsmægler i minimum ni måneder.
  • Flexboligtilladelsen følger boligen. Det betyder, at en senere køber af boligen kan benytte huset til flexbolig uden at skulle søge kommunen om en ny tilladelse.
  • Ansøgninger om flexboliger, der ligger uden for administrationsgrundlaget, forelægges Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.
  • Der ikke kan søges om flexbolig ved boliger beliggende i hovedcenterbyen, udviklingscentrene eller lokalcentrene i Næstved Kommunes centerstruktur: Næstved, Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg, Brøderup og Tappernøje, Mogenstrup, Holme-Olstrup/Toksværd, Herlufmagle, Hyllinge, Sandved og Karrebæksminde. Centerstrukturen har til formål at styrke de udpegede byer som centre for service, bosætning og erhverv. Byernes afgrænsning defineres ved kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.
  • Der kan ikke ansøges om flexbolig ved boliger beliggende i kystnærhedszonen (op til 3 km fra kysten).
  • Man kan ikke få flexboligtilladelse til boliger i områder, hvor flexboligtilladelsen vil være i strid med anden lovgivning, eksempelvis inden for en beskyttelseslinje, der administreres restriktivt som fx skov-, å- og søbeskyttelseslinjerne, henholdsvis 300 meter for skovbyggelinjen og 150 meter for å- og søbeskyttelseslinjen.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)