Gå til hovedindhold
Byggegrunde
Parcelhusgrunde

Parcelhusgrund - Parkvej 33, 4262 Sandved

Udbud af en enkelt parcelhusgrund på 1.096 m2 med en bebyggelsesprocent på 25. Det skal oplyses, at grunden ikke er byggemodnet.

Luftfoto fra webgis over Parkvej 33 i Sandved

Indhold

  Grunden er beliggende på Parkvej 33 i Sandved . Sandved by har ca. 700 indbyggere og ligger ca. 5 km. syd for Fuglebjerg.

  Oplysningspligt

  Udbuddet sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Næstved Kommunes datapolitik

  Salgspris

  Grunden sælges med en mindstepris på 120.000 kr. 

  Det skal bemærkes at køber udover købesummen selv skal afholde tilslutnings- og ledningsafgifter samt bidrag til el, kloak, vand, varme samt fællesantenne.

  Tilbudsgivning

  Ingen frist. Skriftligt købstilbud skal fremsendes til Næstved Kommune, Center for Ejendomme og Indkøb,  Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved.

  Grunden udbydes på sædvanlige vilkår med 2 års byggepligt samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

  Byrådet forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Relevante artikler