Gå til hovedindhold
Byggegrunde
Parcelhusgrunde

Parcelhusgrund - Tåstrupvej 10 i Hyllinge, 4700 Næstved

Parcelhusgrunden er på 1.416 m2, og den ligger i et nyere udstykningsområde Hyllinge

Billede af Tåstrupvej 10 i Hyllinge

Indhold

  Oplysningspligt

  Udbuddet sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Næstved Kommunes datapolitik

  Tilbudsgivning 

  Grunden udbydes til en mindstepris på 140.000 kr. (incl. moms og tilslutningsafgifter).

  Grunden sælges med byggepligt indenfor 2 år efter overtagelsen. Grunden kan ikke videresælges ubebygget.

  Grunden kan ikke reserveres, og der gives ikke forkøbsret.

  Hvis du ønsker at afgive tilbud på grunden, skal du udfylde købstilbudsblanketten med MitID. 

  Du kan se et udkast til købstilbudsblanketten her.

  Spørgsmål til plan- og bebyggelsesregulerende forhold kan rettes til plan-og byggemyndighed.

  Kontakt:

  Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti eller lignende som dokumentation for købers betalingsevne.

  Købstilbud udfyldes og sendes digitalt eller sendes som brev til Næstved Kommune, Center for Ejendomme og Indkøb, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten mærkes "købstilbud".

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Byrådet forbeholder sig ret til, at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

   

  Links

  Kontakt

  Center for Ejendomme og Indkøb

  Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler