Gå til hovedindhold
Byggegrunde
Parcelhusgrunde

Udbud af to parcelhusgrunde på Kærsagrene i Næstved Nord

Parcelhusgrundene Kærsagrene 35 og 45 er klar til salg.

Kort fra webgis over ledige grunde på kærsagrene, næstved marts 2024

Indhold

  Forrige Næste

  Området ved Kærsagrene ligger i et nyere boligområde i Næstved Nord, tæt ved skole og gode indkøbsmuligheder ved Næstved Storcenter. Området blev udstykket i 2019, og er den 4. etape på området De Lodne Højder.

  • Kærsagrene 35 (1.292 m2) 
  • Kærsagrene 45 (911 m2 ) 

  Grundene er byggemodnet og klar til overtagelse.

  Salgsoplysninger

  • Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt Kommunestyrelseslovens § 68.
  • Næstved Kommunes datapolitik Kærsagrene

  Parcelgrundene udbydes til en pris på 720 kr. pr. kvm. ekskl. moms.

  • Kærsagrene 35 (1.294 .2) Købesum 1.164.600 kr. incl. moms. 
  • Kærsagrene 45 (911 m2) købesum 819.900 kr. incl. moms.

  Køber skal afholde alle udgifter til berigtigelse af handlen, advokatomkostninger til bl.a. udarbejdelse af skøde, tinglysning mv.

  Grunde kan ikke reserveres, og der gives ikke forkøbsret.

  Der skal indsendes et købstilbud. Og såfremt der er mere end én tilbudsgiver pr. grund, vil tilbudsgiverne blive givet en kort frist til at afgive nye tilbud, hvorefter højestbydende tilbud accepteres.

  Der gives i øvrige tilfælde accept når der alene er modtaget ét købstilbud uden forbehold, og hvor finansiering er dokumenteret.

  Hvis du ønsker at afgive tilbud på en grund, skal du udfylde købstilbudsblanketten med MitID. 

  Du kan se et udkast til købstilbudsblanketten her.

  Spørgsmål til plan- og bebyggelsesregulerende forhold kan rettes til plan-og byggemyndighed.

  Kontakt:

  Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankgodkendelse eller lignende som dokumentation for købers betalingsevne.

  Købstilbud udfyldes og sendes digitalt eller sendes som brev til Næstved Kommune, Center for Ejendomme og Indkøb, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten mærkes "købstilbud".

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Byrådet forbeholder sig ret til, at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Der henvises til hjemmesiden https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/byg/varme vedr. spørgsmål omkring varmeforsyning i området.

  Såfremt kommunen vælger at nedsætte mindsteprisen for salgsområdet (grunde byggemodnet samtidigt, i samme bydel, og indenfor samme priskategori), refunderes prisforskellen til køber. Krav om refusion skal være fremsat indenfor 5 måneder efter datoen for accept af dette købstilbud. Der er i begge etaper to priskategorier

  Vedr. tilslutning til elskab skal du tilmelde dig som forbruger hos Cerius, der står for el i området. Cerius vil der anvise det skab som din elinstallatør skal tilslutter jer.

  Der er tinglyst tre deklarationer på grundene vedr. eksempelvis grundejerforening, byggepligt, kloak og dræn. Se under salgsoplysninger vedr. Kærsagrene.

  Oversigtsplan for regn- og spildevandsanlæg angiver projekterede koter. Der tages forbehold for ændringer i udførelsesfasen, se også faktablad for salgsvilkår.

  Oversigtsplan for projekterede forhold angiver koter på eksisterende terræn. Dette er på baggrund af tilgængelige højdekurver, hvorfor der tages forbehold for nøjagtigheden heraf. Videre planlægning og projektering skal ske på særskilt opmåling, der forestås af grundkøber.

  Relevante artikler