Gå til hovedindhold

Parcelhusgrund - Parkvej 33, 4262 Sandved

Udbud af en enkelt parcelhusgrund på Parkvej i Sandved. Sandved ligger tæt på Fuglebjerg.

Indhold

  Grunden er beliggende på Parkvej 33 i Sandved . Sandved by har ca. 700 indbyggere og ligger ca. 5 km. syd for Fuglebjerg.

  Grunden er på 1.096 m2 og der er en bebyggelsesprocent på 25. Det skal oplyses, at grunden ikke er byggemodnet.

  Salgspris

  Grunden sælges med en mindstepris på 120.000 kr. 
  Det skal bemærkes at køber udover købesummen selv skal afholde tilslutnings- og ledningsafgifter samt bidrag til el, kloak, vand, varme samt fællesantenne.

  Tilbudsgivning

  Ingen frist. Skriftligt købstilbud skal fremsendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved.

  Grunden udbydes på sædvanlige vilkår med 2 års byggepligt samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

  Udbuddet sker efter reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme, bkg. nr. 799 af 24. juni 2011. Byrådet forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Relevante artikler