Gå til hovedindhold
Bolig
Byggeri
Din ejendom

Olietank

Har du en privat olietank på under 6.000 liter? Så er der regler, du skal være opmærksom på. Få overblik over regler, sløjfning og etablering af olietanke.

Hvid olietank opad rød mur

Indhold

  Du behøver ikke tilladelse fra kommune eller anden myndighed for at etablere en ny olietank, men du skal anmelde det til os senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Du skal fortælle os, hvor på grunden, tanken skal være, hvordan den er sikret, og hvornår du etablerer den. Du skal sikre dig, at din tank med tilhørende rørsystem er typegodkendt. Du skal sikre dig, at installeringen udføres af en sagkyndig.

  Vi kan forbyde, at tanken bliver etableret, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg, hvorfra der udvindes drikkevand.

  Alle nedgravede og overjordiske villaolietanke skal være forsynet med enstrenget rørsystem - det vil sige, at der kun må være én olieførende ledning mellem olietank og fyr.

  Alle overjordiske villaolietanke skal desuden være forsynet med overfyldningsalarm. Alarmen advarer, så olieudslip ved overfyldning undgås.

  Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Tankattesten fortæller også noget om, hvordan tanken skal etableres. 

  Bruger du ikke din olietank mere, hvis du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest fire uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

  I olietankbekendtgørelsen findes der sløjfningsterminer for tanke mindre end 6.000 liter. Tanke, der ikke sløjfes efter reglerne, er ulovlige og dermed ikke dækket af forsikringsordningen for villaolietanke.

  Du skal sløjfe olietanken ved at:

  • Tømme den for olierester (bundsugning) ved enten at:
   • afblænde den, efter afmontering af påfyldningsstuds og udluftningsrør, så der ikke længere kan fyldes olie på
   • grave tanken op og bortskaffe den

  Afblændingen kan foretages af autoriserede VVS-installatører, smedemestre og oliefyrsmontører.

  Opgravningen kan foretages af entreprenører. Bortskaffelsen af tømte ståltanke kan ske til godkendte skrothandlere. Plasttanke kan bortskaffes til deponi på genbrugspladsen.

  Du kan kontakte Næstved Kommune på telefon 5588 5588 for nærmere information om bortskaffelse af olietanke. 

   

  Sløjfningsterminer - overjordiske tanke

  Du skal sikre, at din overjordiske tank (både inden- og udendørs), under 6.000 liter bliver sløjfet inden for følgende sløjfningsterminer:

  • Ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse (belægning eller offeranode), skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
  • Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
  • Tanke af alle materialer, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. august 2008.
  • Enkeltvæggede plasttanke, eller tanke af andet materiel end stål, skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
  • Dobbeltvæggede plasttanke sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

  Sløjfningsterminer - underjordiske tanke

  Du skal sikre, at din nedgravede tank under 6.000 liter bliver sløjfet inden for følgende sløjfningsterminer:

  • Ståltanke, der har indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
  • Ståltanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
  • Ståltanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. marts 2010.
  • Ståltanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.
  • Plasttanke sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.
  • Plasttanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. marts 2015.
  • Derudover skal nedgravede, kugleformede tanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

  Hvis du har mistanke om eller konstaterer en forurening, skal Næstved Kommune kontaktes på telefon 5588 5588 eller Miljøvagten på telefon 114.

  Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra ét af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

  Her kan du læse mere om olieselskabernes ansvarsforsikring

  Der gælder andre regler for erhverv - de er beskrevet i erhvervsaffaldsregulativet.

  Klik her for at læse regulativet for erhvervsaffald