Gå til hovedindhold

Skiltning langs Fodsporet

Hvis du ønsker at skilte langs Fodsporet, skal du ansøge hos Naturstyrelsen. Find en vejledning til, hvordan du søger og hvilke betingelser, du skal opfylde.

Stisystem - fodsporet

Indhold

  Har du en mindre virksomhed, en gårdbutik, er du iværksætter eller på anden måde involveret i oplevelsesmuligheder, som ligger indtil 1000 m fra Fodsporet (vejledende afstandskrav) og som har åbent minimum 6 måneder om året, kan du søge.

  Det er herefter op til Naturstyrelsen Storstrøm at vurdere, om skiltet vil være relevant for Fodsporets brugere. Det er også Naturstyrelsen, der afgør, om der er behov for 1 eller 2 skilte. (2 skilte anvendes ved vejvisning ad offentlig vej).

  Hvis du ønsker, at få et skilt sat op ved Fodsporet, skal du sende det vedhæftede ansøgningsskema til Naturstyrelsen.

  Du skal ansøge hos Naturstyrelsen om tilladelse til skiltning langs Fodsporet.

  Skiltene ved Fodsporet er hvide med grøn tekst og retningspil. De er særligt designet til Fodsporet; dels så de ikke er i strid med skiltningslovgivningen, og dels så de harmonerer med den omgivende natur.

  Se eksempler på de to skilte her:


  Ovenstående skilt anvendes, hvis der henvises til færdsel på privat areal, privat vej, sti eller lignende.

   

  Ovenstående skilt anvendes, hvis der henvises til færdsel på offentlig vej, sti eller lignende. Der opsættes 2 skilte - et før vejen til Galleriet i begge kørselsretninger. 

  Der anføres ikke afstandsangivelse eller logoer på skiltet, og der anvendes ikke reflekseffekt.
  Skiltet er udformet med afsæt i udformningen af almindelige vejnavneskilte. Det er 15 cm højt, og længden afgøres af tekstens længde.
  Skiltet opsættes i lave stålgalger, som vejnavneskilte.

  Hvis Naturstyrelsen vurderer, at du kan få opsat et skilt langs Fodsporet, vil det, ud fra din geografiske placering, være enten Næstved eller Slagelse Kommune, der sætter skiltet op, og efterfølgende sender faktura til ansøgeren.
  Prisen er 3.200 kr. + moms i alt 4.000 kr. pr. opsat skilt og den dækker både skilt og opsætning.
  I tilfælde af hærværk eller påkørsel af skiltet vil det også være kommunen, som udbedrer skaden eller udskifter skiltet, og du skal også selv dække denne omkostning.

  Det er ikke lovligt selv at sætte et skilt op langs Fodsporet. Ejeren vil derfor blive anmodet om at fjerne skiltet, og vil samtidig få en orientering om muligheden for at få skilt op langs Fodsporet, som beskrevet i denne vejledning.

  Fodsporet, med tilhørende sidearealer, ejes af Naturstyrelsen. Det er Slagelse og Næstved Kommuner som står for den daglige drift af stien, sammen med Naturstyrelsen.

  I Naturbeskyttelsesloven og en tilhørende bekendtgørelse findes der regler for privates mulighed for skiltning i det åbne land.  Disse regler er afstandsmæssigt nært knyttet til private ejendomme (bygninger) samt indkørsler og offentlige veje hertil.

  Derfor kan de i langt de fleste tilfælde ikke anvendes i forbindelse med Fodsporet.  Langs Fodsporet kan der derfor alene opsættes en særlig skiltetype, som kun gælder for Fodsporet, og som beskrives i denne vejledning.  

  For at sikre at brugerne af Fodsporet både får en smuk naturoplevelse og bliver gjort opmærksomme på småvirksomheder, iværksættere, Bed and Breakfast og oplevelsespunkter i umiddelbar nærhed af Fodsporet, er det nu muligt at få opsat særlige skilte langs Fodsporet.
  Det indskærpes samtidig, at det ikke er tilladt at sætte hjemmelavede skilte op langs Fodsporet, da der ønskes et ensartet, naturligt og indbydende udtryk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)