Skip to main content

Beskyttelseszoner omkring vandforsyningsboringer

I det åbne land, skal der på mange ejendomme etableres egen rensning af spildevandet. En af mulighederne er at etablere et nedsivningsanlæg. Der er visse restriktioner afhængig af anlæggets placering for at bibeholde beskyttelse af vores grundvand.

Indhold

  Et nedsivningsanlæg skal overholde:

  • 500 m afstand til vandværksboringer. Den afstand kan nedsættes til 300 m ved en vurdering af de hydrogeologiske forhold af grundvandsstrømmene.
  • 300 m afstand til drikkevandsboringer til enkeltindvindere (under 10 ejendomme) . Denne afstand kan nedsættes til 75 m ved en vurdering af de hydrogeologiske forhold af grundvandsstrømmene.
  • 150 m afstand til markvandingsboringer. Denne afstand kan nedsættes til 75 m ved en vurdering af de hydrogeologiske forhold af grundvandsstrømmene.
   Man starter sit projekt op ved at kontakte den kloakmester, man ønsker at bruge.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)