Gå til hovedindhold

Ældrecheck

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck. Det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent.

To seniorer, som læser aviser

Indhold

  Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i slutningen januar sammen med din folkepension.

  Betingelser for at få ældrecheck

  Du kan kun få ældrecheck, hvis du

  • havde ret til folkepension senest december året før,
  • har en personlig tillægsprocent højere end nul,
  • har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 89.800 kr. (2020). 

  Din likvide formue pr. 1. januar kan bestå af

  • indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom,
  • kursværdien af obligationer,
  • pantebreve i depot,
  • kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier,
  • kursværdien af investeringsforeningsbeviser,
  • kontant beholdning,
  • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

  Vær opmærksom på, at

  • friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue,
  • de indkomster, som du fik udbetalt i slutningen af december, og som bliver beregnet til dækning af dine leveomkostninger (fx folkepension og ATP), ikke bliver regnet med i din formue,
  • de stigninger i din grundskyld, som er indefrosset, bliver ikke regnet med i din formue,
  • din ægtefælles/samlevers likvide formue pr. 1. januar bliver regnet med,
  • det ikke er sikkert, du kan få ældrecheck, hvis du bor i udlandet. Det afhænger af, hvilket land du bor i.

  Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du gøre det for at få udbetalt ældrechecken. Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og udbetaler ældrechecken.

  Læs mere på borger.dk

  Hvis du ikke har MitID, kan du bestille tid på Borgerservice eller bibliotekerne i Fuglebjerg, Glumsø og Korskilde. Her kan du møde op til tidsbestillingen.

  Du skal medbringe:

  • Oversigt over dine og samlevers økonomiske forhold
  • MitID (hvis du har dette)

   

  Links

  Kontakt

  Næstved Bibliotek og Borgerservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post