Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en Grundlovsceremoni. Når du får dansk statsborgerskab, sker det ved lov. Det står i Grundloven. Derfor vedtager folketinget 2 gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

05. mar 2020
Det danske flag i en flagstang

Indhold

  Ceremonien
  Ved ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde Grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.


  Som ny statsborger skal du medbringe:

  Legitimation med foto.

  Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig.

  Blanketten hedder ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)