Gå til hovedindhold

Sådan brevstemmer du før valgdagen

Hvis du ikke har mulighed for at møde op på dit valgsted på selve valgdagen, kan du brevstemme. Læs mere her på siden.

Stemmeseddel lægges i valgurne

Indhold

  Her i landet kan der brevstemmes i de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen (herunder lørdag). Der kan i denne periode brevstemmes på borgerservicecentre m.v. Nedenfor kan du finde praktisk information om hvor og hvordan du kan brevstemme. Det er en betingelse for at stemme, at du er optaget på valglisten. 

  Sådan brevstemmer du

  Brevstemme i Borgerservice

  Vælgere, der ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse til Næstved Bibliotek og Borgerservice i den betjente åbningstid.

  Du kan brevstemme på ethvert Borgerservicecenter i Danmark uanset bopæl de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen (herunder lørdag).

  Legitimation, f.eks. sundhedskort eller kørekort, skal forevises. Hvis valgkort er modtaget kan dette også bruges.

  Brevstemme i eget hjem

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen – kan du efter ansøgning få lov at afgive din stemme i dit eget hjem. Du kan søge skriftligt, men du kan også blot ringe og meddele, at du ønsker at brevstemme i eget hjem. Ansøgning kan tidligst ske 4 uger før afstemningsdagen.

  Sådan gør du

  Ansøgning kan ske på følgende måder:

  1. Udfyld skemaet digitalt ved at klikke på selvbetjeningsløsningen på denne side, eller
  2. Hvis du modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp gennem Næstved Kommune, vil hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper som udgangspunkt medbringe ansøgningsskema – hvis ikke, så spørg efter det, eller
  3. Ring til Næstved Kommune på 5588 5588 så tager vi imod dit ønske om at brevstemme i eget hjem.

  Et fysisk ansøgningsskema (jf. pkt. 2 ovenfor) skal i udfyldt stand afleveres til enten hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper, eller sendes til:

  Næstved Bibliotek & Borgerservice Kvægtorvet 4-6 4700 Næstved.

  Frist for ansøgning

  Næstved Kommune skal have modtaget din ansøgning senest kl. 18, tolv dage før valgdagen.   

  Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive behandlet. Når Næstved Kommune har behandlet ansøgningerne, vil du enten pr. telefon eller brev modtage besked om, hvornår du vil modtage besøg af 2 tilforordnede, der vil hjælpe med afgivelse af brevstemme. Besøgene vil foregå i de sidste 14 dage op til afstemningsdagen.

  Du kan brevstemme i alle Borgerservicecentre i Danmark fra 3 uger før valgdagen (efter valget er udskrevet), dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen (herunder lørdag).

  Brevstemmesteder i Borgerservice

  Nedenfor kan du se, hvor du kan afgive din brevstemme i Næstved Kommune. 

  Brevstemmer kan afgives i den betjente åbningstid jf. nedenfor.

  Salen på Næstved Bibliotek
  Mandag-fredag: kl. 10-17
  Lørdage: 10-14
  Sidste lørdag inden valgdagen, hvis valget falder på en tirsdag: kl. 9-16

  Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø og Korskilde biblioteker
  Mandag, onsdag og torsdag: kl. 10-17
  De tre sidste lørdage inden valgdagen: kl. 10-14

  Hvis du inden valget har brevstemt, og din brevstemme er korrekt håndteret og derfor kan komme i betragtning, kan du ikke stemme igen på selve valgdagen. 

  Afgørelsen af om en brevstemme kan tages i betragtning træffes af minimum 2 valgstyrere på det pågældende valgsted, og det skal ske inden valgstedet åbner. Ved gennemgangen af brevstemmerne bliver de vælgere, som har afgivet en brevstemme, der kan tages i betragtning, krydset af i valglisten. Hvis din brevstemme kan tages i betragtning og du møder op på valgdagen for at stemme, vil du få at vide, at du ikke kan stemme igen, idet du har brevstemt. 

  For at kunne stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark, skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret (er dansk statsborger), er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen har fast bopæl i Danmark (er bopælsregistreret i CPR). Du vil i så fald blive optaget på valglisten i din bopælskommune, det vil sige den kommune, hvor du er bopælsregistreret i CPR senest 15.-dagen før valgdagen, eller, hvis du er flyttet hertil fra udlandet kort tid inden valget, 7 dage før valgdagen.

  Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed registreres i CPR som udrejst, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende.

  Det kan fx være fordi du

  • er udsendt for Udenrigsministeriet eller udsendt som ansat af en dansk offentlig myndighed,
  • arbejder for en dansk virksomhed eller hjælpeorganisation i udlandet,
  • er studerende,
  • opholder dig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

  Endvidere gælder særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland.

  Hvis du er dansk statsborger og bor i et andet EU-land, eller statsborger fra et andet EU-land og bor fast i Danmark, kan du endvidere stemme til Europa-Parlamentsvalg. I de fleste tilfælde vil du skulle søge særskilt om at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler