Gå til hovedindhold

Sådan brevstemmer du før valgdagen

Hvis du ikke har mulighed for at møde op på dit valgsted på selve valgdagen, kan du brevstemme. Læs mere her på siden.

Stemmeseddel lægges i valgurne

Indhold

  Nedenfor kan du finde praktisk information om hvordan du kan brevstemme. Det er en betingelse for at stemme, at du er optaget på valglisten.

  Sådan brevstemmer du

  Brevstemme i Borgerservice

  Vælgere, der ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse til Næstved Bibliotek og Borgerservice i den betjente åbningstid.

  Du kan brevstemme på ethvert Borgerservicecenter i Danmark uanset bopæl fra onsdag den 20. april til lørdag den 28. maj 2022.

  Legitimation, f.eks. sundhedskort eller kørekort, skal forevises. Hvis valgkort er modtaget kan dette også bruges.

  Brevstemme i eget hjem

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen – kan du efter ansøgning få lov at afgive din stemme i dit eget hjem. Du kan søge skriftligt, men du kan også blot ringe og meddele, at du ønsker at brevstemme i eget hjem. Ansøgning kan tidligst ske 4 uger før afstemningsdagen, dvs. fra onsdag den 4. maj 2022.

  Sådan gør du

  Ansøgning kan ske på følgende måder:

  1. Udfyld skemaet digitalt ved at klikke på selvbetjeningsløsningen på denne side, eller
  2. Hvis du modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp gennem Næstved Kommune, vil hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper som udgangspunkt medbringe ansøgningsskema – hvis ikke, så spørg efter det, eller
  3. Ring til Næstved Kommune på 5588 5588 så tager vi imod dit ønske om at brevstemme i eget hjem.

  Et fysisk ansøgningsskema (jf. pkt. 2 ovenfor) skal i udfyldt stand afleveres til enten hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper, eller sendes til:

  Næstved Bibliotek & Borgerservice Kvægtorvet 4-6 4700 Næstved.

  Frist for ansøgning

  Næstved Kommune skal have modtaget din ansøgning senest kl. 18, tolv dage før valgdagen, dvs. fredag den 20. maj 2022. Der er denne dag åbent i borgerservice fra kl. 10-18.  

  Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive behandlet. Når Næstved Kommune har behandlet ansøgningerne, vil du enten pr. telefon eller brev modtage besked om, hvornår du vil modtage besøg af 2 tilforordnede, der vil hjælpe med afgivelse af brevstemme. Besøgene vil foregå i de sidste 14 dage op til afstemningsdagen.

  Du kan brevstemme i alle Borgerservicecentre i Danmark fra onsdag den 20. april til lørdag den 28. maj 2022. 

  Brevstemmesteder i Borgerservice

  Nedenfor kan du se, hvor du kan afgive din brevstemme i Næstved Kommune. Du har dog mulighed for at  brevstemme til folkeafstemningen uanset hvor du bor. 

  Brevstemmer kan afgives i den betjente åbningstid jf. nedenfor.

  Salen på Næstved Bibliotek
  Mandag-fredag kl. 10-17
  Lørdag den 14. maj, kl. 10-14
  Lørdag den 21. maj, kl. 10-14
  Lørdag den 28. maj, kl. 9-16

  OBS! Særlig åbningstid:
  Fredag den 20. maj, kl. 10-18
  Fredag den 27. maj, kl. 10-17 kan der brevstemmes i salen på Næstved Bibliotek, men ikke på øvrige biblioteker, da de kun har åbent for selvbetjening denne dag. 

  Fensmark Bibliotek
  Mandag kl. 11-17
  Tirsdag kl. 11-14
  Onsdag kl. 12-15
  Torsdag kl. 12-16
  Fredag kl. 11-14 (der er ikke åbent for brevstemmer fredag den 27. maj)

  Fuglebjerg Bibliotek
  Mandag kl. 12-16
  Tirsdag kl. 11-14
  Onsdag kl. 11-15
  Torsdag kl. 12-17
  Fredag kl. 11-14 (der er ikke åbent for brevstemmer fredag den 27. maj)

  Glumsø Bibliotek
  Mandag kl. 12-16
  Tirsdag kl. 11-14
  Onsdag kl. 10-14
  Torsdag kl. 12-17
  Fredag kl. 11-14 (der er ikke åbent for brevstemmer fredag den 27. maj)

  Korskilde Bibliotek
  Mandag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-17
  Onsdag kl. 9-14
  Torsdag kl. 10-17
  Fredag kl. 9-14 (der er ikke åbent for brevstemmer fredag den 27. maj)

  Hvis du allerede inden valget har brevstemt, og brevstemmen inden valget er taget i betragtning, det vil sige valgbestyrelsen ved gennemgangen af brevstemmesedlerne har konstateret, at brevstemmen er korrekt håndteret og derfor skal tælle med ved opgørelsen af valget, kan du ikke stemme igen på valgdagen.

  Når valgbestyrelsen inden valget gennemgår alle de afgivne brevstemmer og blandt andet beslutter, om de kan tages i betragtning, krydses de vælgere af på valglisten, der har afgivet brevstemmer, der kan tages i betragtning. Du vil derfor ikke længere stå på valglisten, hvis du møder op på valgdagen for at stemme og vil derfor heller ikke få udleveret en stemmeseddel.

  For at kunne stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark, skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret (er dansk statsborger), er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen har fast bopæl i Danmark (er bopælsregistreret i CPR). Du vil i så fald blive optaget på valglisten i din bopælskommune, det vil sige den kommune, hvor du er bopælsregistreret i CPR senest 15.-dagen før valgdagen, eller, hvis du er flyttet hertil fra udlandet kort tid inden valget, 7 dage før valgdagen.

  Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed registreres i CPR som udrejst, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende.

  Det kan fx være fordi du

  • er udsendt for Udenrigsministeriet eller udsendt som ansat af en dansk offentlig myndighed,
  • arbejder for en dansk virksomhed eller hjælpeorganisation i udlandet,
  • er studerende,
  • opholder dig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

  Endvidere gælder særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland.

  Hvis du er dansk statsborger og bor i et andet EU-land, eller statsborger fra et andet EU-land og bor fast i Danmark, kan du endvidere stemme til Europa-Parlamentsvalg. I de fleste tilfælde vil du skulle søge særskilt om at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler