Gå til hovedindhold
Politik

Politikeres modtagelse af gaver og deltagelse i arrangementer

Her kan du se politikernes administrationsgrundlag for modtagelse af gaver og deltagelse i arrangementer.

13. jul. 2023
Gave

Indhold

  Politikeres modtagelse af gaver og deltagelse i arrangementer

  Som kommunalpolitiker vil du indimellem opleve, at borgere, virksomheder eller organisationer gerne vil give dig en gave eller invitere dig til særlige arrangementer.

  Selvom det er en påskønnelse, som kan være rar at få, skal du være klar over, at du ifølge reglerne som udgangspunkt ikke må tage imod gaven eller invitationen.

  Bekymringen er, at du bliver inhabil, så du ikke kan træffe afgørelser, deltage i afgørelser eller være med i behandlingen af sager med relation til gavegiveren efterfølgende.

  Selvom du ikke selv mener, at gaven eller invitationen har betydning for din dømmekraft, kan konsekvensen eventuelt være en bøde- eller hæftestraf efter straffelovens bestikkelsesparagraf.

  I særlige tilfælde er det dog helt i orden, hvis du tager imod en gave. Det kan være i forbindelse med mærkedage eller særlige repræsentative opgaver i Danmark og udlandet. Det samme gælder for arrangementer, hvor du kan deltage, hvis arrangementet har et repræsentativt formål.

  Notatet giver dig et overblik over regler og undtagelser, men vær altid opmærksom og spørg kommunens jurister, hvis du er i tvivl. Og husk, reglerne er udformet, som de er, for at beskytte politikere mod anklager om inhabilitet og urent trav, når politikere træffer beslutninger.

  Folkevalgte må som udgangspunkt ikke tage imod gaver fra borgere, virksomheder, foreninger eller organisationer.

  Det skyldes, at du som medlem af kommunalbestyrelsen får et vederlag/honorar, som er fastsat i styrelsesloven. De styrelsesretslige regler forhindrer, at du modtager mere end det allerede fastsatte vederlag/honorar.

  Gavebegrebet omfatter både fysiske ting som chokolade, vin og større gaver, men også ikke-fysiske ting i form af særlige tilbud, rabatter, kurser eller forplejning.

  Fribilletter, adgangs- og årskort er som udgangspunkt også omfattet af gavebegrebet. Konkret kunne det i Næstved Kommune være et årskort til den nye svømmehal eller generelt fri adgang til kulturinstitutionen Rønnebæksholm. Det vil være i strid med reglerne, hvis du tager imod det.

  Undtagelser

  I enkelte tilfælde må du dog gerne tage imod en gave.

  Er der tale om en særlig mærkedag som for eksempel et jubilæum eller en fødselsdag, må du gerne modtage en gave. Det samme gælder, hvis du som politiker har besøg af udenlandske gæster eller andre, så er det i de fleste tilfælde i orden at modtage en værtsgave.

  Er du på besøg i en forening eller virksomhed for at fortælle om dit hverv som politiker eller om politiske tiltag, vil du også godt kunne tage imod en mindre gave som tak for dit besøg. Vil værten give dig to flasker rødvin for, at du taget dig tid til at komme forbi, er det i orden.

  Men du skal altid være opmærksom på, om gaven på nogen måde kan gøre dig inhabil efterfølgende. Reglerne er lavet for at undgå inhabilitet eller afhængighedsforhold, hvor der bagefter forventes en modydelse.

  Du vil som kommunalpolitiker jævnligt blive inviteret til at deltage i forskellige typer af arrangementer, ture og begivenheder i det lokale erhvervsliv, i lokale organisationer eller i forenings- og kulturlivet. Det er vigtigt at deltage aktivt for at skabe relationer og styrke samarbejdet mellem kommunen og lokalsamfundet.

  Men også her skal du være opmærksom på, hvad du siger ja til. Kan din deltagelse på nogen måde stille dig i en situation, hvor der efterfølgende kan forventes en modydelse eller en bestemt holdning i en sag, kan du ikke deltage.

  Undtagelser

  Ligesom med gaverne er der også undtagelser i forhold til arrangementer.

  Som kommunal politiker, især som borgmester, viceborgmester eller udvalgsformand, er det helt naturligt at repræsentere og optræde på kommunens vegne i forskellige sammenhænge. Det er i orden ifølge reglerne.

  Drejer det sig om arrangementer, hvor der er et klart repræsentativt formål, og du deltager som kommunens eller kommunalbestyrelsens repræsentant, kan du derfor som udgangspunkt deltage.

  Du kan for eksempel godt være med til en forårskoncert i Musikskolen eller til et arrangement med lettere bespisning og underholdning i forbindelse med et jubilæum i en lokal virksomhed. Er arrangementerne større og dyrere end dette niveau, så skal du overveje, om du kan sige ja.

  En tilsynssag fra 2008 er et eksempel på, hvordan repræsentationsreglerne tolkes. Det kommunale tilsyn fandt, at Svendborg Kommune lovligt kunne modtage 20 VIP håndboldbilletter, som blandt andet gik til borgmester og kulturudvalgsmedlemmer som et led i kommunens sponsorat til håndboldklubben.

  Grunden var ifølge Statsforvaltningen Syddanmark, at personerne, der modtog billetterne, i kraft af deres hverv kunne anses for naturlige eksponenter for Svendborg Kommune.

  Der er altså en række arrangementer, hvor det er i orden at deltage, fordi deltagelsen har klar repræsentativ karakter, og det ikke er den enkelte politiker, det drejer sig om. Men det er afgørende hver gang at vurdere, om du kan stå i et habilitetsproblem.

  Der findes ikke generel, udtømmende lovgivning om folkevalgtes og offentligt ansattes mulighed for at modtage gaver, sponsorater, invitationer og lignende. Der er heller ikke lavet en bagatelgrænse for, hvornår kommunalpolitikere eller ansatte i det offentlige kan modtage en gave eller deltage i arrangement.

  Spørgsmålet hviler i vidt omfang på forvaltningsretlige grundsætninger, og så er der gennem årene kommet en række afgørelser, svar og retningslinjer fra blandt andet Folketingets Ombudsmand og KL.

  I publikationen ’God adfærd i det offentlige’ har KL, Moderniseringsstyrelsen og Danske Regioner formuleret en række spørgsmål, som kan hjælpe med afklaringen ift. gaver, og Københavns Kommune har tidligere formuleret en politik for repræsentation.

  Begge dokumenter kan ses herunder, hvor der linkes til de dokumenter, som notatet bygger på.

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)